domů - tlačítkarejstříky - tlačítkovyhledávání - tlačítko

 

Další informace o časopisu

"Národní knihovna. Knihovnická revue" je odborným knihovnickým periodikem, které vydává Národní knihovna ČR od roku 1990 jako dvouměsíčník a od roku 2001 jako čtvrtletník. Po zániku časopisu I´ a Infocus (1996) se spolu s časopisem Čtenář stal hlavní oborovou publikační základnou. Zabývá se aktuální problematikou knihovnictví, bibliografie a informační vědy, občas uveřejňuje i příspěvky z historie oboru. Podstatnou část časopisu tvoří rozsáhlejší studie a stati sborníkového typu.

Počínaje číslem 1/1999 je periodikum vystavováno také na serveru Národní knihovny ČR ve formátu HTML a PDF.

Jeho zpřístupnění v elektronické podobě je realizováno v rámci grantu MK ČR "Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů"  na adrese <http://full.nkp.cz> a bude se dále upravovat a optimalizovat.

Na adrese <http://www.anopress.cz/> vystavuje též firma Anopress plné texty příspěvků všech dosud vydaných čísel časopisu s odkazy na grafy a tabulky v záhlaví dokumentu.

Cena jednoho čísla činí 60 Kč, celoroční předplatné je 240 Kč.
Tištěnou verzi rozšiřuje a předplatné přijímá odd. prodeje a expedice NK ČR
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 10
tel.: 2 810 13 230

Redakční rada:
dr. Vojtěch Balík, dr. Jiřina Bínová, prof. dr. Jiří Cejpek, CSc., dr. Hanuš Hemola, dr. Michal Hora, Mgr. Adolf Knoll, Mgr. Petra Holečková (výkonná redakce ve spolupráci s dr. Ředinovou), dr. Anna Machová, dr. Vít Richter, dr. Milena Ředinová (odpovědná redaktorka), dr. Bohdana Stoklasová, ing. Martin Svoboda, Mgr. Ladislav Zoubek.