|  obsah  |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2005, ročník 16, číslo 2,  s.  7


 

 
Stoklasová Knoll - obrázek
 

Bohdana Stoklasová

předsedkyně redakční rady
 

Adolf Knoll

zástupce generálního ředitele NK ČR

 

 

 

Vážení čtenáři,

 

většina příspěvků publikovaných ve druhém čísle časopisu Knihovna je věnována různým aspektům získávání, zpracování, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitalizovaných nebo publikovaných digitálních dokumentů. Jde o velmi aktuální téma v národním i mezinárodním kontextu, které se přímo dotýká záchrany a/nebo nenávratné ztráty podstatné části národního kulturního dědictví.

Vyspělé země ostatních kontinentů (Austrálie, Amerika, Asie) si toto riziko uvědomily dříve než Evropa a jejich vlády vyčlenily nemalé prostředky na záchranu a zpřístupnění tradičních i digitálních dokumentů. V poslední době vzniká řada iniciativ a doporučení v této oblasti i v Evropě. Nejnovější Iniciativa Komise evropských společenství ze 30. září 2005 známá pod názvem i2010: Digitální knihovny hovoří velmi jasnou a naléhavou řečí a apeluje na vlády členských zemí, aby podpořily urychlení digitalizace, zvýšily dostupnost informací a zajistily dlouhodobé uchovávání digitálního obsahu.

Situaci v České republice lze stručně charakterizovat takto: po velmi rychlém a slibném startu a dosažení významných výsledků i ocenění na mezinárodním poli se dnes nacházíme v období úpadku a stagnace. Příčiny jsou zřejmé. Počáteční rozvoj vyžaduje především týmy kvalitních odborníků s mezinárodním rozhledem i kontakty a určitou (ve srovnání s provozním stadiem nepříliš velkou)finanční podporu. Oba předpoklady byly splněny – podpora byla k dispozici z grantů podporujících výzkum a vývoj. Postupně byla grantová podpora silně utlumena a navíc provozní fáze vyžaduje (jak je zřejmé z příkladů okolních evropských i dalších zemí) řádově jiné objemy finančních prostředků, které již nebyly uvolněny. Smutným paradoxem tak je, že udělení prestižní světové ceny UNESCO JIKJI – především za digitální zpřístupnění knihovních sbírek – v roce 2005 kontrastuje s faktickým útlumem digitalizace u nás v témže roce.

Věříme, že ke zlepšení situace přispěje realizace Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010. Koncepce je společně s materiály, které ji zasazují do širšího mezinárodního i odborného kontextu, publikována v tomto čísle.

Bohdana Stoklasová
předsedkyně redakční rady

Adolf Knoll
zástupce generálního ředitele NK ČR

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |