4. Další databáze (ANL)

Souborná databáze báze ANL obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků novin, časopisů a sborníků zpracovávaných v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI). Databáze vychází jako řada České národní bibliografie. Vyhledávání je možné z údajů bibliografického popisu. Některé záznamy báze jsou propojeny na plné texty umístěné v bázi ANL FULL. Báze ANL obsahuje navíc linky na plné texty některých periodik a plná znění některých zákonů volně dostupných na na WWW (odborná knihovnická periodika - Ikaros, U nás, Bulletin SKIP, Daidalos), další odborová periodika (Lesnická práce, Psychiatrie, Psychologie dnes, Vesmír, Harmonie, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Veřejná správa). K článkům pojednávajícím o zákonech jsou připojována plná znění zákonů.

  • Báze obsahuje faktograficky přínosné články, odborné články, články s dokumentární a uměleckou hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, usnesení apod.), informace o kulturních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách apod.) divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, závažné polemiky, diskuze, komentáře. Dále jsou zpracovávány reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky apod.), recenze publikací různě zaměřených, kompaktních desek, filmů.

  • V analytické bibliografii jsou obsaženy tyto obory: filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, ekonomie, sociologie, právo, pedagogika matematika, přírodní vědy, lékařství (okrajově), technika a průmysl, hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a literatura, historie, geografie a všeobecnosti.
  • Seznam zpracovávaných titulů:

- v NK ČR

- ve spolupracujících institucích


[Zpět]
 Copyright © | Design © NKČR, Anopress - Ivana Anděrová, Ivo Mattern, 2000-2003Návrat na homepage FULL.NKP.CZ