6. Jak se zaregistrovat (komentář k registraci v bázi ANL FULL)

Bibliografické údaje o článcích, resp. metadata a plné texty jsou k dispozici čtenářům Národní knihovny. Pro externí uživatele jsou běžně k dispozici pouze bibliografické údaje o článcích. Tito uživatelé se musí pro získání plného textu zaregistrovat pomocí formuláře v nabídce Registrace. Po vyplnění povinných údajů je uživatel zaregistrován, registrace je automaticky aktivována a prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla má zajištěn bezplatný zkušební přístup na dobu jednoho dne. Rutinní zpřístupňování plných textů bude možné po vyřešení autorskoprávních, popř. ekonomických otázek souvisejících se zpřístupňováním plných textů.

Nabídka Přihlášení slouží k autentifikaci registrovaného uživatele. Ve formuláři pro přihlášení je třeba vyplnit jméno a přidělené heslo.

Stahovat a exportovat záznamy mohou jen vybraní uživatelé vzhledem k nevyřešeným autorskoprávním záležitostem. Návrh na řešení bude vypracován v r. 2004.


[Zpět]
 Copyright © | Design © NKČR, Anopress - Ivana Anděrová, Ivo Mattern, 2000-2003Návrat na homepage FULL.NKP.CZ