MNG ANL

báze titulů - volně přístupná

upload dat od kooperujících institucí - registrace,

export/import  záznamů pro bázi ANL – registrace

ANL

bibliografická báze - volně přístupná                                                        

MNG ANL FULL                           

linka zpracování TTDE zatím lokálně V NKČR

báze ANL FUL – metadata a plné texty přístupné v NKČR

externí uživatelé - metadata volně

externí uživatelé - plné texty na 7 dnů  - registrace a přihlášení

vybraní uživatelé - export dat na 7 dnů - registrace a přihlášení - test

WWW periodika (portál) - volně

administrace báze ANL FULL a portálu - registrace

MNG KOSABI - ARCHITEKTURA

Procesy probíhající na serveru ANL

(údržba báze titulů, správa a údržba bibliografických dat od

spolupracujících institucí určených pro KOSABI  - upload,

import, export pro bázi ANL)

Správa a údržba dat

Báze titulů – excerpční základna KOSABI pro bázi

ANL  A  ANL FULL na serveru ANL

Formát pro detail titulu

Procesy probíhající v TTDE a na serveru full.nkp.cz,

Báze ANL FULL

(získávání, zpracování a zpřístupňování plných textů, administrace

ANL FULL a portálu, zdroje)

TTSNK  licence (TamTam Special NK)

TTDE (TamTam Data Extractor – linka)

server full.nkp.cz,

systém TOPIC

WWW periodika - portál

báze ANL FULL (import metadat a plných textů z TTDE)

Báze ANL (import  metadat z TTDE)

Linka TTDE zpracování bibliografických záznamů z plných textů

(plné texty s metadaty pro bázi ANL FULL, bibliografické záznamy s URL pro bázi  ANL)

Administrace ANL FULL

Plné texty v českých novinách a časopisech

(přehled na serveru full.nkp.cz - tituly v bázi ANL FULL a TamTam)

 

PROFIL báze ANL A ANL FULL

Prvky Dublin Core a Anl Core aplikované v bázi ANL FULL

Tabulka prefixů pro pole dotaz

Prvky Dublin Core

Prvky  Anl Core aplikované zatím pro vyhledávání dat v ANL FULL

Prvky DC a AC tvoří bibliografický záznam v bázi ANL

Prvky DC a AC jsou obsaženy v hlavičce plného textu v bázi ANL FULL

 

Dublin Core prvky s kvalifikátoreM

 

Použité Schéma

(kvalifi-kátor  hodno-

ty)

ANL CORE  Prvky**

Hodnota

Prefixy pro vyhle-

dávání (Čes.)***

Prefixy pro vyhle-dávání (Ang.)***

DC.Title

 

 

Název

naz

ti

DC.Title

 

anl.tipart

Název části/Název článku na pokračování

nan

tip

DC.Subtitle*

 

 

podnázev

pdn

sbt

DC.Creator.

personalName

 

 

Autor (hlavní, primární)

auh

aup

DC.Creator.

corporateName

 

 

Autor (hlavní, primární)

auh

aup

DC.Contributor

 

 

Přispěvatel (vedlejší, sekundární, další autor)

auv

aus

DC.Publisher

 

 

Vydavatel

vyd

pub

DC.Source

 

 

Zdroj (název, roč., č. datum, strany)

zdr

src

 

 

anl.so-part

Zdroj (název části)

zdn

sop

 

 

anl.cap

Rubrika

rbr

cap

DC.Source

ISSN

anl.issn

Zdroj (ISSN)

issn

issn

 

 

anl.vol

Svazek/ročník

roc

vol

 

 

anl.nr

Číslo

cis

nr

DC.Date.

issued

W3C-DTF

 

Datum (vydání)

 

 

DC.Date.modified

W3C-DTF

 

Datum (zpracování)

dac

dac

DC.Type

DCMI

 

Typ (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Type

 

 

Typ/druh (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Format

 

 

Formát (popisovaného dokumentu)

 

 

DC.Language

RFC1766

 

Jazyk

 

 

DC.Rights

 

 

Práva

 

 

DC.Identifier

SICI

 

Identifikátor

 

 

DC.Identifier

URN

 

Identifikátor

 

 

DC.Identifier

 

 

Identifikátor (URL)

 

 

 

 

anl.id

Identifikátor (identifikační číslo článku)

id

Id

DC.Coverage.spatial

GAC

 

Pokrytí (prostorové)

zek

gac

DC.Coverage.spatial

 

 

Pokrytí (prostorové)

 

 

DC.Coverage.temporal

 

 

Pokrytí (časové)

 

 

DC.Subject

 

 

Předmět (klíčová slova)

kls

key

 

 

anl.key

Předmět (klíčová slova)

kls

key

DC.Subject

PHNK

 

Předmět, téma jako předmět, heslo (PHNK)

phnk

phnk

 

 

anl.sub

Předmět, téma jako předmět, heslo (PHNK)

sub

sub

DC.Subject

PHNK

 

Předmět, geografické jméno jako předmět

phnk

phnk

 

 

anl.geo

 

geo

geo

DC.Subject

ANL-KATEGORIE

anl.topic

Předmět (předmě

tové kategorie ANL)

top

top

DC.Subject

 

 

 

 

 

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (osoba jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.person

Předmět (osoba jako předmět)

oso

per

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (korporace jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.corporation

Předmět (korporace jako předmět

kor

cor

DC.Subject

PHNK

 

Předmět (akce jako předmět)

phnk

phnk

 

 

anl.act

Předmět (akce jako předmět)

akc

act

DC.Relation

zatím nedefinován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využito 14 prvků DC, navíc přidán DC.Subtitle (vzhledem k minimálnímu

záznamu pro ANL),  14 prvků anl.core definovaných pro vyhledávání a užívaných

 v popisu článku (dialogové okno „dotaz“, „text dotazu“)

Př.: zdr=Lidové noviny

 

Témata (topiky), podle kterých lze vyhledávat v Rozšířeném formuláři

pro vyhledávání s topiky (III.) v bázi ANL FULL

Přehled dosud nadefinovaných/navržených topiků strukturovaných do tří úrovní

>  označuje možnost vyhledávání z této úrovně topiku v současné době

šipka - návrh a postupná realizace propojení jednotlivých úrovní

1. úroveň

2. úroveń

3. úroveń

 

Tématická oblast

Skupiny témat

Detailní témata

Poznámka

 

 

 

 

Ekonomika, obchod, finance

Ekonomika, ekonomieàààààà

ààà

> Ekonomika, ekonomie

> Makroekonomika

> Pozemky, nemovitosti, byt

> Regionální hospodářství

 

 

Finance àààààà

> Bankovnictví

 

 

 

> Daně

 

 

 

> Finance

 

 

 

> Investice

 

 

 

> Kapitálový trh

 

 

 

> Měna

 

 

> Obchod

 

 

 

> Práce

 

 

Země světa a geografie

Země světa

ààà>Filipíny

Bude

 

 

ààà>Francie

rozpraco-váno

 

 

ààà>Malajsie

 

 

 

ààà>Srí Lanka

 

 

àààGeografie

 

 

Hospodářství, výroba

Doprava, spoje ààà

ààà>Doprava

ààà>Pošta, filatelie

ààà>Telekomunikace

 

 

Energetikaààà

 

ààà>Energetika

ààà>Hornictví, těžební průmysl

ààà>Jaderná energetika

ààà>Plynárenství

 

 

>Meteorologie, normy, standardy

 

 

 

>Průmysl ààà

ààà>Automobilový

ààà>Dřevozpracující

ààà>Elektrotechnika

ààà>Farmaceutický

ààà>Hutnictví

ààà>Chemický

ààà>Papírenství

ààà>Petrochemie

ààà>Polygrafie, tiskařský

ààà>Stavebnictví

ààà>Strojírenství

ààà>Textilní

ààà>Zbrojní

 

 

>Výpočetní technika

 

 

 

Zemědělstvíààà

ààà>Lesnictví, myslivectví

ààà>Mlékárenství

ààà>Pivovarnictví

ààà>Potravinářství

ààà>Zemědělství

 

 

Kultura, umění

Kultura

 

 

 

Literatura, písemnictví ààà

ààà>Písmo

ààà>Literatura

ààà>Tisk

ààà>Vzácné tisky

 

 

Umění ààà

ààà>Architektura

ààà>Divadlo

ààà>Film, kinematografie

ààà>Fotografie

ààà>Hudba

ààà>Urbanismus

ààà>Výtvarné umění

 

 

Přírodní a matematické obory

Matematika, fyzika ààà

ààà>Astronomie, astrofyzika

ààà>Fyzika

ààà>Kybernetika, robotika

ààà>Matematika

ààà>Statistika

ààà Umělá inteligence

 

 

Přírodověda ààà

ààà>Biologie

ààà>Botanika

ààà>Ekologie, životní prostředí

ààà>Genetika

ààà>Geodézie, kartografie

ààà>Geografie

ààà>Geologie

ààà>Chemie

ààà>Mykologie

ààà>Příroda obecně

ààà>Veterinářství

ààà>Zoologie

 

Společenské a humanitní obory

Humanitní obory ààà

ààà>Demografie

ààà>Etika

ààà>Etnografie

ààà>Filozofie

ààà>Historie

ààà>Jazykověda, lingvistika

ààà>Psychologie

ààà>Sociologie, společnost

ààà>Společenské vědy obecně

 

 

Knihovnictví a informační vědaààà

ààà>Autority

ààà>Bibliografie

ààà>Databáze

ààà>Dokumentace

ààà>Knihovnictví

ààà>Knihovny

ààà>Informační služby

ààà>Jmenný popis

ààà>Písmo

ààà>Příručky

ààà>Seriály

ààà>Standardizace

ààà>Zpracování dokumentů

 

Tyto topiky jsou provizor-ní. Pro periodi-kum Národní knihovna se počítá s tvorbou tezauru /řízeného hesláře, který bude podkla-dem topiku pro periodi-kum Národní knihovna

 

Společnostààà

ààà>Feminismus

ààà>Náboženství

ààà>Politika

ààà>Právo

ààà>Sociální zabezpečení

ààà>Školství

ààà>Věda a technika

ààà>Veřejná správ

ààà>Vojenství, vojenská technika

 

Sport, volný čas

>Společenské a lidové zábavy

 

 

 

Sport ààà

ààà>Atletika

ààà>Basketbal

ààà>Cyklistika

ààà>Fotbal

ààà>Gymnastika

ààà>Lední hokej

ààà>Motorismus

ààà>Tenis

ààà>Volejbal

 

 

>Volný čas

 

 

Zdravotnictví, lékařství

Zdravotnictví

>Terapie

>Toxikologie

> Zdravotnictví

Bude rozpraco-váno

 

Farmacie, farmakologie

 

 

 

30.10.2002 Anděrová