Doplnění  Záznamu pro soubornou databázi  : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály

 

Komentář

Při koncipování doplňku UNIMARC a  záznamu v M21 jsme vycházeli kromě materiálu  MARC 21. Bibliografický formát  zejména z následujících zdrojů:

 

Katalogizační politika

 

Metodika popisu článků

 

MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data. 2003 Concise Edition.  Library of Congress Network Development and MARC Standards Office. Dostupný z: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html

 

ISBD(CP) : International Federation of Library Associations and Institutions Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts . IFLA. London : IFLA UBCIM Programme : British Library National Bibliographic Service, 1988. Dostupný z: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/Component_Parts_final.pdf

 

UNIMARC. Guidelines No. 1. Component PartsJournal Articles and Articles in Book. IFLA.

nchen : Saur, 1994

 

UNIMARC Guidelines no. 1 .Guidelines for Using UNIMARC for Component Part. IFLA.

1999-05-01. Dostupný z: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/guid1.htm

 

Definition of Data Elements for Article Level Description. Proposal No: 2003-03. California Digital Library. Dostupný z: http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-03.html

 

Pro M21 je pro nás závazná a výchozí oranžová příručka Záznamu pro soubornou databázi UNIMARC. Zelena se nebude vydávat (Rozhodnutí Rady pro katalogizační politiku z prosince 2001).

SICI : Serial Item and Contribution Identifier Standard. ANSI/NISO Z39.56-1996 Version 2. Dostupný z: http://sunsite.berkeley.edu/SICI/

 

SICI GENERATOR. ANSI/NISO Z39.560-1996 (Version 2). Last update December 1, 1997.

Dostupný z: http://www.eprg.org/~sgp/sicisend.html

 

Závazná a výchozí je pro nás  oranžová příručka Záznamu pro soubornou databázi UNIMARC. Zelená se nebude vydávat (Rozhodnutí Rady pro katalogizační politiku z prosince 2001)

 

Doplňky v předkládaném materiálu jsou uvedeny v pasáži pro Část dokumentu a zdrojový dokument společně. Platí i pro pasáž Část dokumentu a zdrojový dokument samostatně – v předkládaném materiálu není specificky uváděna znovu.

 

Údaje nebo doplňky označené modře jsou určeny pro schválení pracovní skupinou pro analytické zpracování. Tyto údaje byly schváleny 15. a 21.4. pracovními skupinami pro jmenné a věcné zpracování.

Doplňky nebo změny označené žlutě jsou učiněny pro potřeby analytického popisu na základě standardů a zkušeností z praxe a jsou taktéž určeny pro schválení pracovní skupinou pro analytické zpracování.

Zrušené pole

 

Neobsazené první i druhé indikátory jsou pro přehlednost znázorněny spojovníkem.

 

Uvádíme pro názornost navíc i přílohu E, kde je původní příklad  článku na pokračování. Tentýž je převedený do M21. V příloze je uveden navíc příklad se SICI.

 

Doplňky záznamu v UNIMARCu budou publikovány na webu Národní knihovny.

 

Velmi stručně shrnutí doplňků:

 

Pole 100 – rozšířené o typ údaje, 1 a 2. datum, pole 014  identifikační číslo článku stanovené jako doporučené - velmi důležité pole při zpřístupňování článků  plných textů na www, slouží k propojování na základě údajů o zdroji, které jsou jinak uváděny v poli 461/463 UNIMARC (SICI se generuje, ne každý má tuto možnost). Dále pole 615 – skupina konspektu ( slouží k mapování struktury fondu, zpřístupňování informací na úrovni sbírek na www z věcného hlediska aj.) - určené de facto jako fakultativní údaj. Dále byly upřesněny některé vysvětlivky, zejména pak ty týkající se  zdrojového dokumentu, doplněny některé přílohy. Pojem seriál je zařazen do kategorie pokračujících zdrojů.

Záznam v příloze F je trochu upraven, je přidán ještě jeden příklad se SICI.

Pro zjednodušení jsou zatím všechny prázdné mezery, v našem materiálu i prázdné identifikátory nahrazeny spojovníkem,  není užíván #  (bude se ještě vyvíjet). Zatím na pracovních skupinách navrhnuto místo # užívat spojovník, místo prázdných identifikátorů mezery.

 

Doplňky minimálního záznamu  nesamostatných částí dokumentů (tištěné monografie a seriály) v UNIMARCu

 

Příloha A: Přehled polí a podpolí minimálního záznamu v UNIMARCu

 

Část dokumentu a zdrojový dokument společně

 

LABEL

001          Identifikační číslo záznamu

 

005          Datum posledního zpracování záznamu

 

010--1              Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

                  

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a  číslo ISBN

 

011--1       Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a  číslo ISSN

 

0145,10          Identifikační číslo článku

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a  identifikační číslo článku

               z chybné identifikační číslo článku

               2  kód systému

 

100--           Všeobecné údaje zpracování

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a  všeobecné údaje zpracování

- datum uložení do souboru (pozice 0-7)

- typ data vydání (pozice 08)+

- datum vydání 1 (pozice 09-12)++

- datum vydání 2 (pozice 13-16)+++

- kód modifikace záznamu (pozice 21)

- jazyk katalogizace (pozice 22-24)

- znaková sada (pozice 26-29,30-33)

 

101  *-     Jazyk popisné jednotky

                  

               Indikátor 1: indikátor překladu

                          0  -    dokument je v originálu

                          1  -    dokument je přímým nebo zprostředkovaným překladem

                          2  -    dokument obsahuje jiné překlady než přeložená resumé

               Indikátor 2: prázdný

               a  jazyk textu popisné jednotky

 

102          Země vydání nebo výroby dokumentu

               a  země vydání (kód ISO 3166)

 

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

 

200*-1       Údaje o názvuodpovědnosti

                  

               Indikátor 1: indikátor významnosti názvu

                          0  -    název není významný

                          1  -    název je významný

                 Indikátor 2: prázdný

               a  hlavní název

               b  obecné označení druhu dokumentu2

               e  další názvová informace3

               f   první údaj o odpovědnosti

               g  další údaj o odpovědnosti

               h  číslo části

               i   název části

               v označení svazku4

 

2051         Údajevydání                   

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a  označení vydání

 

2101     Nakladatelské údaje

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

              

               a  místo vydání

               c  jméno nakladatele

               d  datum vydání

 

2156         Údaje fyzického popisu

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a  rozsah popisné jednotky

 

2257-*       Údaje o edici

              

               Indikátor 1: indikátor formy názvu

               Indikátor 2: prázdný

                          0 - není totožná se stanovenou (autoritní) formou

                          1 - neexistuje stanovená (autoritní) forma

                          2 - stejná jako stanovená (autoritní) forma

               a  hlavní název edice

               h  číslo části

 

3XX--8          Poznámky

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

                a  poznámka

 

4619-*       Zdrojový dokument (seriály)

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: indikátor poznámky

                          0 - nebude se tvořit poznámka

                          1 - bude se tvořit poznámka

               1  identifikátor podpole (data propojení : vazba 0111, 2001,2051,2105 7XX1)

 

4639-*       Zdrojový dokument (monografie)

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: indikátor poznámky

                          0 - nebude se tvořit poznámka

                          1 - bude se tvořit poznámka

               1  identifikátor podpole (data propojení : vazba 0101, 2001,2051,2105 7XX1)

 

615--++++11  Skupina Konspektu

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný  

  n  klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu

               a  slovní označení skupiny Konspektu  

 

675--11      Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: prázdný

               a MDT

               9  označení použité varianty10

 

7001-*       Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: indikátor formy jména

                           0 - jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem nebo v přímém pořadí

                          1 - jméno se uvádí pod příjmením (jménem rodiny (rodu), patronymem atd.)

                             

               a  vstupní prvek (pořadatel záhlaví)

               b  část jména jiná než vstupní prvek

               c  doplňky ke jménu jiné než data

               d  římské číslice

               f   data

               g  rozpis iniciál rodného jména

 

7011-*       Osobní jméno – alternativní intelektuální odpovědnost

               obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

 

7021-*       Osobní jméno – alternativní intelektuální odpovědnost

                obsah podpolí a indikátoru viz pole 700

 

7101**      Jméno korporace - primární intelektuální odpovědnost

              

               Indikátor 1: indikátor korporace nebo akce

                          0 - jméno korporace

                          1 - akce

               Indikátor 2: indikátor formy jména

                          0 - název je v invertované formě

                          1 - jméno je zapsáno pod místem nebo jurisdikcí

                          2 - jméno je zapsáno v přímém pořadí

                              a  vstupní prvek

               b  zpřesnění

               c  doplňky ke jménu nebo kvalifikátor

               d  číslo akce a/nebo části akce

               e  místo konání akce

               f   datum konání akce

               e  místo konání akce

               g  invertovaný prvek

               h  část jména jiná než vstupní či invertovaný prvek

 

7111**             Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

               obsah podpolí a indikátory viz pole 710                                              

 

7121**             Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

               obsah podpolí a indikátory viz pole 710                                              

 

801-*       Zdroj původní katalogizace

              

               Indikátor 1: prázdný

               Indikátor 2: indikátor funkce

                          0 - agentura zajišťující původní  katalogizaci

                          1 - agentura zajišťující převod do strojem čitelné formy

                          2 - agentura, která záznam vytvořila

                          3 - distrubuující agentura

               a  země

               b  agentura

               c  datum transakce

               g použitá pravidla

               9 úplnost záznamu10 

 

910       Údaje pro provozní potřeby souborné databáze

                a sigla vlastníka

                t  typ dokumentu10                

·         Hvězdičkou jsou označeny povinně uváděné indikátory (neobsazené první i druhé indikátory jsou pro přehlednost znázorněny spojovníkem).

·         LABEL, pole 001, 005, 100, 102, 801, 910 se týkají části dokumentu i zdrojového dokumentu.

Vysvětlivky:

1 - týká-li se části dokumentu, uvádí se v popisu části dokumentu; týká-li se popisu zdrojového dokumentu, uvádí se v popisu zdrojového dokumentu, tj. v poli 461/463.

Pole 205, 210, 7XX se uvádí vždy při popisu monografií ve vazebním poli 463.

Ve vazebním poli 461 pro popis seriálů se uvádějí : podpole 210 $a pro rozlišení seriálů se stejným názvem, podpole 210 $c se uvádí pro rozlišení seriálů se stejným místem vydání. Pole 7XX se u seriálových dokumentů obvykle neuvádějí.

2 - výraz "tištěný text" se v podpoli 200$b neuvádí

3 - uvádí se povinně v popisu části dokumentu, v popisu zdrojového dokumentu (pole 461/463) se uvádí v případě nepřesných názvů (iniciály, akronym, obecný název)

4 - údaje o lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu; uvádí se v popisu zdrojového dokumentu, tj. v poli 461/463 (podpole 1200$v)

5 - fakultativní údaj; doporučené pole pro propojování informací na základě údajů týkajících se zdrojového dokumentu

6 - uvádí se pouze celkový počet stran, a to v případě, tvoří-li část dokumentu jako jediná obsah příslušného seriálu; jinak se rozsah uvádí v podobě rozmezí stran  v  lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu, tj. v poli 461/463, podpole 1200$v

7 - uvádí se povinně pouze v popisu části dokumentu (nejsou-li údaje již uvedeny v podpolích 200$a a 200$h, doporučen je zápis v poli 200)

8 - poznámky jsou povinné jen v případech jednoznačně vymezených v AACR2; uvádějí se pouze v popisu části dokumentu; pokud systém neumožňuje zápis poznámek určitého charakteru do odpovídajícího samostatného pole, zapisují se poznámky v poli 300

9 - pole 461 je určeno pro popis seriálů, pole 463 pro popis monografií; doporučuje se vazba s polem 200, nikoli s polem 500 a 530

10 - vysvětlivky použití podpole 014$2, podpole 9 v polích 6XX, dále vysvětlivky k podpoli  801$9 a 910$t obsahují přílohy C,D,F

11 -  fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT nebo skupiny Konspektu; jedno z těchto polí je povinné, mohou se uvádět obě

Poznámky:

 

+

kód  d,  má-li datum vydání podobu RRRR

kód  j,  má-li datum vydání podobu RRRRMMDD nebo RRRMM

 

               ++   

                   datum má podobu RRRR (pro monografie a seriály kromě novin)

           

            +++

                  datum má podobu RRRRMMDD (noviny, tj. deníky, týdeníky a čtrnáctideníky)

 

++++

pole, které se bude užívat v kooperačním systému po přechodu analytického zpracování v NKČR na M21; pro analytické   předmětové kategorie bude používáno toto pole s 2. identifikátorem s hodnotou 9; analytické předmětové kategorie nejsou (zatím) součástí minimálního záznamu

 

 

Přílohy

 

Příloha C: Varianty MDT - kódovník (pro 675$9)

        MDT:

 

u - úplné vydání (FID 419 + doplňky a změny)

 

s - střední vydání (FID 590, Matica slovenská 1981)

 

v - vybrané znaky (MAKS v.1.1, NK ČR 1993)

 

z - výtah pro veřejné knihovny (FID 640, Praha 1987)

 

h - hrubší třídění na úrovni jednotlivých oborů nebo i komplexů oborů (např. 51, 52, 53..., v  krajním případě jen 5)

 

m -  MDT-MRF   nahradit „MRF“

 

n - vybrané znaky MDT-MRF  nahradit „MRF-sel“

 

Klasifikační znaky přidělené jednotlivým tématům dokumentu se zapisují v samostatném výskytu podpole 675$a.

 

Příloha D: Předmětové selekční jazyky - kódovník (podpole 9 pole 600 -  608, 610; 615, 964, 964);  hodnota pro 014$2 – kód systému; úplnost záznamu – kódovník (pro 801$9)

            

           Předmětové selekční jazyky - kódovník (podpole 9 pole 600 -  608, 610; 615, 964, 964)

           Z tohoto pole budou odstraněna označení  KSANK, KSARE, KSAOD.

          

           Hodnota pro 014$2 – kód systému

           sici -  Serial Item and Contribution Identifier

            doi -  Digital Object Identifier        ?        

           

           Úplnost záznamu – kódovník pro 801$9

0 nestandardní   (neodpovídá minimu podle Záznamu pro soubornou databázi)

1 minimální               (odpovídá minimu podle Záznamu pro soubornou  databázi)

3 nadstandardní (nad rámec povinného minima podle Záznamu pro soubornou                         databázi)

 

 

Příloha E:

Poznámka: v příkladech jsou místo mezer a prázdných 1. i 2. indikátorů, tj. znaku # použity zatím znaky pro spojovník, tj. -

Popis částí na pokračování (vícedílné části dokumentů)

V rámci souborné databáze jsou články na pokračování popisovány zdola, samostatným záznamem pro každou část.

 

Příklad:

Lab    -----naa--22--------450-

001    an92abd105011

005    19980709

100    $a19920423j19920423u--u0czey0103----ba

1010-$acze

100    $aCZ

2001-$a[Rozhovor s Johnem Bokem]$h1. Část$iOdmítám filozofii, že účel světí prostředky$f[zapsala] Pavla Grünthalová+/

                        461-0$12001-$aMetropolitan$vRoč. 2, č. 83 (19920423), s. 1, 3

675    $a323$9v

615    $n323$aVnitropolitický vývoj, politický vývoj

700-1$aBok$bJohn

702-1$aGrünthalová$bPavla

801-0$aCZ$bABA001$c19920423$gAACR2R$91

                        801-2$aCZ$bABA001$c19980709$gAACR2R$91

                        910  $aABA001$trs

 +/ Poznámka: Pokud se jméno autora vyskytuje v názvu článku (v poli 200$a), neopakuje se již v poli 200$f

 

 

Příklad se SICI

 

Lab    -----naa--22--------450-

001   an2004abdh0001174

014   $a0862-9587(20040421)48:78<15, 23:HN20040421000081>3.0.CO;2-4$2sici

100   $a20040421j20040421u--y0czey0103----ba

1010-$acze

102   $aCZ

105   20040421

2001-$aDaně v přistupujících zemích jsou vysoké, říká hlavní ekonom OECD$fJean-Philippe Cotis$gVáclav Lavička

461-0$1011--$a0862-9587$12001-$aHospodářské noviny$vRoč. 48, č. 78 (20040421), s. 15, 23

615   $n33$aEkonomie

675   $a338$9n

675   $a338.2$9n

675   $a(047.53)$9n

675   $a(4)$9n

675   $a(437.3)$9n

700-1$aCotis$$bJean-Philippe

702-1$aLavička$$bVáclav

801-1$$aCZ$$bANOPRESS$$c20040421

801-2$aCZ$$bABA001$$c20040421$$gAACR2$91

910   $aABA001$$trd

 

 

Příloha F: Podpole 910

Pole 910 slouží pro provozní potřeby souborné databáze.

Podpole:

 

 

označení

Název

Závaznost

opakovatelnost

a

sigla vlastníka

povinné

neopakovatelné

t

typ dokumentu

povinné

neopakovatelné

 

Sigla vlastníka se zapisuje velkými písmeny a číslicemi bez mezer uprostřed.

 

Typ dokumentu se zapisuje v podobě kódu:

rm                          rozpis monografií

rs                            rozspis seriálů

rd                           rozpis deníků 

 

Definice typu dokumentu a nově se objevující kategorie dokumentů

 

Monografie

Publikace vydaná jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více fyzických částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen.

Seriál

Publikace v tištěné nebo netištěné podobě (pozn.: zde tištěné) postupně vydávaná v částech, mající číselné či chronologické označení a bez předem stanovené doby ukončení. Seriálové dokumenty zahrnují periodika, noviny, ročenky (výroční zprávy, adresáře atd.), odborné časopisy, zprávy. Sborníky atd. typu proceedings a monografické edice. Tato definice nezahrnuje díla s předem stanovenou dobou ukončení. Nově je zahrntut do kategorie „pokračující zdroje“.

(Pravé) Periodikum

Druh seriálového dokumentu, vydávaného v pravidelných intervalech, častěji než ročně a s delší než 14denní periodicitou (v pojetí české praxe též s kratší periodicitou, pokud má odpovídající vydavatelskou úpravu); jednotlivá čísla se obecně vyznačují růzností obsahu a přispěvovatelů, a to jak v rámci jednoho čísla, tak v celé řadě čísel.

Nepravé periodikum

Druh seriálového dokumentu vydávaného méně než dvakrát ročně

Pro pravé a nepravé periodikum se užívá kód rs.

 

 

 

 

 

 Doplněk k základním standardům pro části dokumentů:

UNIMARC. Guidelines No. 1. Component Parts – Journal Articles and Articles in Book / IFLA. -- Mü

nchen : Saur, 1994.

 

MARC 21. Bibliografický fomát / Network Development and MARC Standard Office, Library of Congress, Standards and Support, National Library of Canada. – 1. české vyd. – Praha, Národní knihovna České republiky. 2003. – 2 sv.

 

Definition of Data Elements for Article Level Description. Proposal No: 2003-03. California Digital Library. Dostupný z: http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-03.html

 

Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. Dodatky 1993./ American Library Association ; překlad Národní knihovna České republiky. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. Dodatky 2001, 2002

SICI : Serial Item and Contribution Identifier Standard. ANSI/NISO Z39.56-1996 Version 2. Dostupný z: http://sunsite.berkeley.edu/SICI/

 

SICI GENERATOR. ANSI/NISO Z39.560-1996 (Version 2). Last update December 1, 1997.

Dostupný z: http://www.eprg.org/~sgp/sicisend.html

 

 

 

Anděrová, 29.4.2004