Informace o případném převedení serveru full.nkp.cz pod společnou doménu

 

Poznámka:

 

V březnu 2004 jsem byla informována o záměru převést server full.nkp.cz pod společnou doménu v tomto měsíci.  Z tohoto důvodu jsem zprostředkovala jednání mezi dosavadním správcem serveru  ing. Matternem (Anopress)  a pracovníky , kteří by měli částečnou správu serveru na starosti.

 

S převedením pod společnou doménu v zásadě s dosavadním správcem serveru souhlasíme s tím, ze server je v současné době provozován v rámci běžícího projektu Souborná databáze Kooperačního systému – optimalizace integrace a správy heterogenních dat a je proto potřeba jeho převedení pod  společnou doménu věnovat maximální pozornost. Zprávy o průběhu akce  budou pravidelně zveřejňovány.

 

Požádali jsme o odsunutí celé akce na červenec 2004.

 

 

Zápis z jednání o   převedení serveru full.nkp.cz pod společnou doménu

6.4.2004, OA, 8.30

 

Přítomni:

L. Thiel (Comdat)

I. Mattern (Anopress)

F. Chlubna (OA NKČR), J. Machotka (OA NKČR), P. Kotrba (OA NKČR), J. Král (OA NKČR)

I. Anděrová  (OZF NKČR)

 

 

Výsledek jednání:

·       předední serveru full.nkp.cz pod společnou doménu v zásadě možné, nutná přesná specifikace odpovědností  vzhledem ke správě serveru

·       server bude převeden pod společnou doménu v první polovině července 2004

·       existuje smlouva mezi fy Comdat a OA NKČR;  v případě potřeby bude sepsán materiál o  odpovědnosti k příslušným oblastem správy serveru

 

Technické body:

·       lokální účty uživatelů budou převedeny do domény

·       na severu full.nkp.cz zůstanou:

-         účet administrátora

-         lokální skupiny

·       uživatelé z domény budou přiřazeni do lokálních účtů

·       vzdálená správa i přenos souborů bude probíhat prostřednictvím UltraVNC

·       FTP se bude využívat pouze vnitřně pro přenos dat do Alephu

·       rozdělení kompetencí při správě:

-         Comdat:

§                                 správa systémové vrstvy

·                                                        správa uživatelů v doméně

·                                                        operační systém, pravidelné aktualizace

·                                                        antivir, pravidelné aktualizace

·                                                        IIS (web server)

·                                                        řešení systémových chybových stavů

-         Mattern (Anopress):

§                                 správa aplikační vrstvy

·                                                        správa lokálních účtů a skupin

·                                                        správa aplikací

·                                                        řešení aplikačních chybových stavů

 

 

zápis: I.Mattern + I. Anděrová

14.4.2004