Rok 2003, roč. 14, č. 1
 
Hurych, Jitka 
Etika v informační společnosti...s. 3
[html formát]   [pdf formát
Kindl, Daniel
Iniciativy Evropské komise v oblasti vzdělávání a elektronického učení  ...s. 6
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
Kubátová, Ludmila
K cenzuře hebrejských a židovských knih, tisků a rukopisů v Čechách od poloviny 16. století do poloviny 19. století  ...s. 12
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
Schwarz, Josef
Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie: poznatky z tvorby České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy  ...s. 21
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
Balíková, Marie 
Předmětová kategorizace informačních zdrojů pro potřeby Konspektu ...s. 42
[html formát]   [pdf formát]   [resumé]
 
Informace, recenze
 
Balík, Vojtěch 
Evropská asociace LIBER - výhled a současné aktivity   ...s. 55
[html formát]   [pdf formát]
Ressler, Miroslav 
Veřejné knihovny na křižovatce, období změn a projekt PULMAN ...s. 58
[html formát]   [pdf formát]
Hejnová, Miroslava 
Evropa „Ve znamení nové doby” aneb Praha - Lucemburk ...s. 66
[html formát]   [pdf formát]
Bartůšek, Václav
Seminář a výstava k 250. výročí příchodu piaristů do Prahy ...s. 68
[html formát]   [pdf formát]
Vodičková, Hana 
Didakticky zajímavý návod pro jmennou katalogizaci ...s. 69
[html formát]   [pdf formát]
Součková, Magda 
Restaurování a konzervování archiválií a knih / Ďurovič, Michal a kol.  ...s. 70
[html formát]   [pdf formát]
Bartůšek, Václav
Pocta Josefu Kollmannovi. Sborník k životnímu jubileu ... s. 71
[html formát]   [pdf formát]
Bartůšek, Václav 
Studie o rukopisech. XXXIV/2001 ... s. 71
[html formát]   [pdf formát]
 
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 72-79
[html formát]   [pdf formát]