Rok 2004, roč. 15, č. 1, s. 29

Červinková, Blanka / Hans Krása. Život a dílo skladatele
Praha : Tempo, 2003 / ISBN 80-901376-0-1

 

Obrázek: Kniha Hans Krása - život a díloKniha, která se právě objevuje na českém knižním trhu, je vedle dosud publikovaných prací věnovaných jednotlivým osobnostem z okruhu tzv. terezínských skladatelů první ucelenou monografií o skladateli Hansi Krásovi. Jeho opera Brundibár, psaná pro dětské interprety donucené prožívat dětství v děsivé atmosféře koncentračního tábora, se stala jednou z nejhranějších, ne-li nejčastěji prováděnou operou českého autora v době po 2. světové válce a právě autorka monografie se rovněž zasadila o její vydání (partitura - Praha, Tempo 1993, klavírní výtah - dtto 1994). Téma multikulturní česko-německo-židovské Prahy uhranulo Blanku Červinkovou už jako studentku na pražské katedře muzikologie. Život a zejména dílo Hanse Krásy se staly i hlavním tématem její disertační práce. Toto téma nezmizelo z jejího obzoru po celý její profesní život. Ještě v době, kdy stála v čele hudebního oddělení Městské knihovny v Praze, a zejména po r. 1989 navázala další četné zejména mezinárodní kontakty a podařilo se jí získávat nové cenné poznatky, které krok za krokem doplňovaly mozaiku její precizní heuristické práce. Samotný text kromě biografie a podrobného zmapování, analýzy a zhodnocení Krásovy tvorby přináší i řadu konkrétních informací o meziválečné hudební kultuře v českých zemích. S obdivuhodnou důsledností jsou v něm zapracovány i veškeré relevantní skutečnosti týkající se soudobého provozování Krásova díla. Je smutnou, na stránkách tohoto periodika již loni pietně připomenutou skutečností, že Blanka Červinková skonala po těžké nemoci nad takřka dokončeným rukopisem své milované knihy. Nelze než s respektem ocenit neochvějnou profesionalitu a úctu k práci blízkého člověka, která vedla Stanislava Červinku k definitivnímu knižnímu vydání této monografie.

-jn-

 

 

obrázek-zpět na obsah