7. Jak vyhledávat

 

7.2.1.2 Rozšířený formulář

Obsahuje stejné nabídky jako základní formulář, navíc pak vyhledávání podle imlicitních polích ve struktuře formuláře. Je možno zvolit, zda vyhledávat v těchto implicitních polích způsobem <contains> nebo způsobem =. Pro seznam výsledků je možno navíc navolit oproti základnímu formuláři skóre relevance, od které zobrazovat články, zobrazit určitý počet článků na stránku, dále třídit dle skóre relevance, názvu, zdroje,data vydání, stran, a to sestupně či vzestupně.

Nabídky:

Hledat v textu - odpovídá poli Dotaz v základní formuláři (formulace dotazu)

Období pro vyhledání od do

Implicitní pole:

název, autor (s nabídkami pro jednotlivé údaje)

číselné údaje (s nabídkami pro jednotlivé údaje)

předmět (s nabídkami pro jednotlivé údaje)

další nabídky: typ článku (s nabídkami pro jednotlivé typy článků)

zdrojový dokument (s nabídkami zdrojových dokumentů)

Způsob vyhledání řetězců (v implicitních polích):

<contains> (postačí výskyt řetězce v poli)

= je požadováno přesné zadání i porovnání řetězce

Typ seznamu výsledků (článků):

jednoduchý (pouze název s nabídkou zobrazovacích formátů)

se souhrnem (plus souhrn, který je tvořen počátečními větami článku)

seskupený (skupiny článků uspořádané podle shody v klíčových slovech)

Skóre (relevance, od které zobrazovat články)

Výsl./str. (počet článků na stránku)

Třídění: dle skóre (relevance)

dle názvu

zdroje

data (vydání)

stran

a to sestupně nebo vzestupně.

Příklad rozšířeného fomuláře s vyplněným dotazem, typ výsledku dotazu se souhrnem


[Zpět]
 Copyright © | Design © NKČR, Anopress - Ivana Anděrová, Ivo Mattern, 2000-2003Návrat na homepage FULL.NKP.CZ