Krajské knihovny a MZK - mutace celostátních deníků a regionální deníky v bázi ANL

 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Krajská knihovna Vysočiny

Vědecká knihovna v Olomouci

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Studijní a vědecká knihovna v Plzni

Severočeská vědecká knihovna  Ústí nad Labem

Moravská zemská knihovna v Brně

 

Poznámka k mutacím  prosinec 2007:

V seznamu žlutě zvýrazněny celostátní mutace tak, jak jsou evidované v  bázi NKC;  na tyto názvy bychom mohli eventuelně po dohodě v rámci kooperačního systému  přejít; modře je současný stav (většinou dva výskyty zdrojového dokumentu, někde jeden) ; šedě je navrhovaný stav, který vychází z dosavadní podoby v NKC (příklady jsou v M21, pro UNIMARC princip stejný, v UNIMARCu se nezapisuje podpole q,9).

 

Tučně zvýrazněny regionální deníky

 

 

Problém: jaký název mutace stanovit jako základní:  ten současný nebo ten, kdy byl záznam založen.

 

Poznámka k mutacím květen 2008:

Začátkem roku 2008 jsme debatovali s pracovníky Odd. periodik NKČR, Souborného katalogu a pracovníky ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně o zápisu mutací.

 

Zdá se, že vyhovuje forma zápisu pro seriály hlavně s ohledem na Souborný katalog  obecně takto:

hlavni název do podpole pro hlavní název, do podpole pro název části název mutace, varianty názvu do podpole pro variantní názvy, popřípadě ostatní názvy mutací do pole pro různá vydání  na stejném nosiči. Byla vypracována detailnější analýza zápisu - viz Mutace.

 

Pro články by z toho vyplývalo:

 

v UNIMARCu hlavní název do podpole pro hlavní název,  název mutace do podpole pro název části. V MARCu 21 bychom museli oba názvy zapsat do jednoho podpole pro název navzájem oddělené tečkou, ponechat 2. výskyt zdrojového dokumentu pro název části eventuelně zapisovat název části pro vyhledáni do nově definovaného pole 947 pro variantní názvy zdrojového dokumentu.

 

 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 

Mladá fronta Dnes  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; variantní název Mladá fronta Dnes - Jižní Čechy, MF Dnes, Dnes,  MFD)

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tMladá fronta Dnes$$dPraha : MAFRA, 1990-$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 13 (20070116)$$q18:13$$920070116

7730  L $$tJižní Čechy Dnes$$gS. C3$$920070116

Návrh:

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Jihočeské vydání$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 13 (20070116), s. C3$$q18:13$$920070116

 

 

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 

 

Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Královéhradecké  vydání; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; variantní název Mladá fronta Dnes - Hradecký kraj, MF Dnes, Dnes,  MFD)

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tMladá fronta Dnes. Seš. B, Kraj hradecký Dnes$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 227 (20070929), s. 4$$q18:227$$920070929

Návrh: 

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Královéhradecké vydání $$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 227 (20070929), s. B4$$q18:227$$920070929

 

 

Náchodský deník (v bázi NKC stejně, dříve Noviny Náchodska))

 

Právo (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace Právo - Východní Čechy; zkrácený a klíčový název je Právo (Hradec Králové); další variantní název je Právo)

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tPrávo$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 126 (20070531), s. 11$$q17:126$$920070531

Návrh: 

7730  L $$tPrávo - Východní Čechy$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 126 (20070531), s. 11$$q17:126$$920070531

 

 

 Rychnovský deník (dříve Noviny Rychnovska)
 

 

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

 

 Benešovský deník (v bázi NKC ; dříve Listy Benešovska)
 Berounský deník  
(v bázi NKC ; podnázev Nezávislý regionální list)
 Boleslavský deník
(v bázi NKC ; podnázev: Noviny  Mladoboleslavska)

 Kladenský deník  (v bázi NKC)
 Kolínský deník
(v bázi NKC ; dříve Kolínské noviny)

 Kutnohorský deník (v bázi NKC; dříve Kutnohorské noviny)
 Mělnický deník  (v bázi NKC , dříve Deník Mělnicka)
 

 

Mladá fronta Dnes  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Středočeské vydání; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; variantní název Mladá fronta Dnes - Střední Čechy, MF Dnes, Dnes, MFD, Mf Dnes - regiony Kladensko, Mělnicko, Rakovnicko)

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tMladá fronta Dnes. Středočeské vydání$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 250 (20071026)$$q18:250$$920071026

7730  L $$tStřední Čechy Dnes : Příbramsko$$gS. C/4$$920071026

 

7730    L $$tMladá fronta Dnes. Středočeské vydání$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 250 (20071026)$$q18:250$$920071026

7731    7730  L $$tStřední Čechy Dnes : Benešovsko$$gS. C/3$$920071026

atd.

 

Návrhy pro ANL: 

 

Varianta 1. Stejný hl. název jako v NKC - přizpůsobení se NKC  hlavnímu názvu

 

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Středočeské vydání$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 250 (20071026)$$q18:250$$920071026

7730  L $$tStřední Čechy Dnes : Příbramsko$$gS. C/4$$920071026

 

7730  L $$tMladá fronta Dnes -  Středočeské vydání$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 250 (20071026)$$q18:250$$920071026

7730  L $$tStřední Čechy Dnes : Benešovsko$$gS. C/3$$920071026

 

Varianta 2. Stejný hl. název jako v NKC - přizpůsobení se NKC  hlavnímu názvu , kvalifikátor místa v kulaté

 

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Středočeské vydání (Příbramsko)$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 250 (20071026), s. C/4$$q18:250$$920071026

7730  L $$tMladá fronta Dnes -  Středočeské vydání (Benešovsko)$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 250 (20071026), s. C/3$$q18:250$$920071026

 

Nymburský deník (v bázi NKC )
Příbramský deník  (v bázi NKC )
Rakovnický deník (v bázi NKC ; dříve jako Rakovnické noviny)
 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

 

Českolipský deník (v bázi NKC)

Deník Jablonecka (v bázi NKC)

Deník Pojizeří (v bázi NKC)

Liberecký den

 

Mladá fronta Dnes  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace Mladá fronta Dnes - Liberecké vydání; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; variantní název Mladá fronta Dnes - Liberecký kraj, MF Dnes, Dnes, MFD)

V bázi ANL nyní:

 7730  L $$tMladá fronta Dnes$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 214 (13.09.2007)$$q18:214$$920070913

    7730  L $$t[Kraj] Liberecký$$gs. B6$$920070913

 Návrh: 

 7730  L $$tMladá fronta Dnes - Liberecké vydání$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 214 (13.09.2007), s. B6$$q18:214$$920070913

 

 Právo (v bázi NKC pod hlavním názvem Právo - Liberecký kraj)

 V bázi ANL nyní:

 7730  L $$tPrávo$$x1211-2119$$gRoč. 16, č. 297 (22.12.2006)$$q16:297$$920061222

 7730  L $$tLiberecký kraj : [příloha] $$gs. 12$$920061222

 Návrh: 

 7730  L $$tPrávo - Liberecký kraj$$x1211-2119$$gRoč. 16, č. 297 (122.12.2006), s. 12$$q16:297$$920061222

 

 

 

Vědecká knihovna v Olomouci

 

Hranický deník   (od 2.6.2006 ;  v bázi NKC; dříve Hranický den – neexcerpováno)

Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace Mladá fronta Dnes - Střední Morava; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; variantní název Mladá fronta Dnes - Střední Morava, MF Dnes, Dnes, MFD)

V bázi ANL nyní: 

7730    L $$tMladá fronta Dnes$$d[Praha]$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 254 (20071031)$$q18:254$$920071031

7730    L $$tStřední Morava Dnes$$gs. C/1-2

Návrh:

7730    L $$tMladá fronta Dnes - Střední Morava$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 254 (20071031), s. C/1-2$$q18:254$$920071031

 

Moravský sever [týdenní příloha]  příloha Šumperského a Jesenického deníku

Nové Přerovsko [týdenní příloha] příloha Přerovského deníku  

Olomoucký deník    (v bázi NKC; dříve Olomoucký den) 

 

Právo  (v bázi  NKC pod hlavním názvem  Právo – Střední Morava;  variantní název  Právo  - Olomoucký kraj)

V bázi ANL nyní: 

7730    L $$tPrávo. Střední a východní Morava$$d[Praha]$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 279 (20071130)$$q17:279$$920071130

Návrh:

7730    L $$tPrávo - Střední Morava a východní Morava$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 279 (20071130)$$q17:279$$920071130

 

Prostějovský deník  (v bázi NKC; dříve Prostějovský den)

Prostějovský týden        příloha  Prostějovského deníku 

Přerovský deník  (v bázi NKC,  dříve Nové Přerovsko)

Šumperský a jesenický deník ( bázi NKC; dříve  Moravský sever)

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace Mladá fronta Dnes - Severní Morava a Slezsko;zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes;  variantní název Mladá fronta Dnes - Moravskoslezský kraj, MF Dnes, Dnes, MFD )

V bázi ANL nyní: 

7730  L $$tMladá fronta Dnes$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 122 (26.5.2007), Příloha Kraj moravskoslezský, s. B5$$q18:122$$920070526

Návrh: 

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Severní Morava a Slezsko$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 122 (26.5.2007),  s. B5$$q18:122$$920070526

 

Moravskoslezský deník (v bázi NKC variantní název Deníky Moravia)
 

  

Studijní a vědecká knihovna v Plzni

 

Klatovský deník

Mladá fronta Dnes  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace Mladá fronta Dnes - Plzeňské vydání; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes;variantní název Mladá fronta Dnes - Plzeňský kraj, MF Dnes, Dnes, MFD )

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tMladá fronta Dnes$$dPraha : MaFra$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 226 (20070927)$$q18:226$$920070927

7730  L $$tKraj Plzeňský Dnes$$gs. B/5$$920070927

Návrh: 

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Plzeňské vydání$$dPraha : MaFra$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 226 (20070927), s. B/5$$q18:226$$920070927

 

Plzeňský deník  (v bázi NKC )

Tachovský deník 

 
 

Severočeská vědecká knihovna  Ústí nad Labem

 

Ústecký deník  (v bázi NKC variantní název Severočeské deníky; Deníky Bohemia)   (od r. 2008 se neexcerpuje)
 

Moravská zemská knihovna v Brně

 

Mladá fronta dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace Mladá fronta Dnes - Brno; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; MF Dnes, Dnes, MFD )

V bázi ANL nyní:

7730    L $$tMladá fronta Dnes$$dPraha$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 168 (20070721)$$q18:168$$920070721

7731    7730  L $$tBrno$$nRedakce : Brno$$gs. B/5$$920070721

Návrh: 

7730    L $$tMladá fronta Dnes - Brno$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 168 (20070721), s. B/5$$q18:168$$920070721

 

 

Právo (V bázi NKC pod hlavním názvem Právo - Jižní Morava [2.vydání (hlavní)]   ???????

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tPrávo$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 169 (20070723), s. 17$$q17:169$$920070723

Návrh:

7730  L $$tPrávo - Brno$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 126 (20070531), s. 11$$q17:126$$920070531  ??????


 

Krajská knihovna Vysočiny (přispívá zatím v menších dávkách, částečně přispívá)

 

Mladá fronta Dnes. Vysočina (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladý fronta Dnes - Vysočina; zkrácený název Ml. fronta dnes; klíčový  název Mladá fronta dnes; MF Dnes, Dnes, MFD )

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tMladá fronta Dnes$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 199 (27.08.2007), s. B/1 a B/3, Vysočina$$q18:199$$920070827

Návrh:

7730  L $$tMladá fronta Dnes - Vysočina$$x1210-1168$$gRoč. 18, č. 199 (27.08.2007), s. B/1 a B/3$$q18:199$$920070827

 

 

Právo. Vysočina  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Právo - Vysočina)

V bázi ANL nyní:

7730  L $$tPrávo$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 203 (31.08.2007), s. 12$$q17:203$$920070831

Návrh:

7730  L $$tPrávo - Vysočina$$x1211-2119$$gRoč. 17, č. 203 (31.08.2007), s. 12$$q17:203$$920070831

 

 

  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

 

 

Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Východní Morava)

Návrh: (asi už zapisují)

7730  $$tMladá fronta Dnes - Východní Morava

 

Zlínský deník (v bázi NKC variantní název Deníky Moravia; dříve jako Zlínské noviny)

 

 

 

Krajská knihovna v Pardubicích

 

Pardubický deník (v bázi NKC variantní název Deník: Východní Čechy; dříve Pardubické noviny)

 

Mladá fronta Dnes (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes – Pardubické vydání)

 Návrh:

 7730  $$tMladá fronta Dnes -  Pardubické vydání

 

 

 

Krajská knihovna Karlovy Vary  (v současné době nepřispívá)

 

Chebský deník (v bázi NKC variantní název Západočeské deníky; Deníky Bohemia)

Karlovarský deník (v bázi NKC variantní název Deník: západní Čechy; dříve jako Karlovarské noviny)

 

10.  Mladá fronta Dnes  (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Mladá fronta Dnes - Karlovarské vydání)

Návrh:

7730  $$tMladá fronta Dnes -  Karlovarské vydání   (?Karlovarský kraj)

 

Právo (v bázi NKC pod hlavním názvem mutace  Právo - Karlovarský kraj)

Návrh:

7730  $$tPrávo -  Karlovarský kraj  (? Karlovarsko)

 

Sokolovský deník (v bázi NKC variantní název Západočeské deníky; Deníky Bohemia)

 

 

Anděrová 2009