Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů TTDE – 2 verze a perspektivy

 

1. Windows linka

Příloha F2

 

2. WWW linka

 

 Příloha F3

 

 

 

 

 

 

3. Perspektivy ?

 

Uvedené schéma je možne po úprave vstupních filtrů a výstupů použít nejen v NKČR

 

 

4. Perspektivy

 

Koncem roku 2004 bylo rozhodnuto v NKČR linku nepoužívat a převést zpracování komplet pod ALEPH