TITUL v ANL (seriály s méně častou periodicitou, edice a monografické čísla …, též seriály dopisované zpětně)  Roky vydání ISSN, ISBN VAV ISSN, ISBN TR SYSNO v NKC (seriály, knihy,  ISSN, ISBN v NKC (seriály, knihy, ISSN,ISBN v ANL (u casopisů   90.  let Roky vydání REC  IMP. tituly  LIC, SFX - propojení na plnotextové zdroje licencované aj. ,  WWW ANL FULL ANL České archivy v ANL Kramerius v ANL
KATEGORIE A,B                             
CCA ÚPLNOST zpracování článků z titulu 80-100 %                            
recenzované tituly tučně                         (bude doplněno) (bude doplněno)
Odd. anl. zpracování v ANL   ABA001   (bude doplněno) (bude doplněno) elektronické zdroje) elektronické zdroje) nutno zkontrolovat event. doplnit ISSN/ISBN)   (v bázi ANL) (v bázi ANL) odkazy na plné texty, vydavatele v bázi NKC (v bázi ANL) (propojení a texty na full.nkp.cz) http://www.webarchiv.cz/ http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_seznam.htm
                          http://dml.cz/  
                          http://archiv.ucl.cas.cz/  
                             
Acta Comeniana. 1995, 2000_2007 1995, 2000_2007                          
11 (1995)        655426 0231-5955                  
38:14 (2000)            80-7007-083-8.                 
15-16. -- 39-40:15-16 (2002)         80-7007-152-4 0231-5955. -- ?  978-80-7007-291-2  opravit                
41:17 (2003)         80-7007-171-0 0231-5955. --  ?  978-80-7007-291     opravit                
42:18 (2004)          80-7007-191-5 0231-5955. --  ?  978-80-7007-291-2  opravit                
43:19 (2005)          80-7007-209-1 0231-5955. --  ?  978-80-7007-291-2  opravit                
20-21 (2007)         80-7007-236-9 0231-5955. --  ?  978-80-7007-291-2  opravit                
Acta entomologica Musei Nationalis Pragae  (tištěná verze).  2005_2009   2005_2009     973556 0374-1036 0374-1036   Rec            
45 (2005)          80-7036-204-9 0374-1036                
46 (2006)          80-7036-218-9 0374-1036                
47:1 (2007)         978-80-7036-234-1 0374-1036                
47 (2007)   Immature Beetles Meeting 2007           0374-1036                
48:1 (2008)          978-80-7036-265-5 0374-1036                
48:2 (2008)         978-80-7036-239-6 0374-1036                
49:1 (2009)          978-80-7036-294-5 0374-1036                
Acta entomologica Musei Nationalis Pragae (elektronická verze)       2102436 |a 0374-1036 |l 0374-1036         EBSCOhost Academic Search Complete         
Acta onomastica. 1997_2009 (viz též RecNeKoo) 1997_2009     305399 1211-4413 1211-4413   Rec            
38 (1997)            1211-4413. -- 80-901673-3-0                
39 (1998)            1211-4413. -- 80-901673-6-5                
40 (1999)            1211-4413. -- 80-86496-01-5                
41-42 (2001)            1211-4413. --  80-86496-03-1                
43 (2002)          80-86496-05-8 1211-4413. --  80-86496-05-8                
44 (2003)          80-86496-10-4 1211-4413. --  80-86496-05-8                
45 (2004)          80-86496-19-8 1211-4413. --  80-86496-05-8                
46 (2005)          80-86496-25-2 | 1211-4413. --  80-86496-25-2                
47 (2006)          80-86496-34-1 1211-4413. --  80-86496-34-1                
48 (2007)            1211-4413. --  978-80-86496-36-8, 80-86496-36-8                
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica (nové)         1803-408X                  
1 (2006)         80-7368-249-4 1803-408X. -- 80-7368-249-4                
2 (2007)         978-80-7368-376-4 1803-408X. -- 978-80-7368-376-4                
3 (2008)         978-80-7368-631-4 1803-408X. -- 978-80-7368-631-4                
4 (2009)         1803-408X 1803-408X                
5 (2009)         1803-408X 1803-408X                
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica.  2003_  (viz též NK1) (viz též  RecNeKoo)  2003_     1714360 0567-8293     Rec            
2/2001 - Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi. -- Praha : Karolinum, 2003       1284672 80-246-0699-2 0567-8293. --  80-246-0699-2                
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. 1999_2008  (viz též NK1) (viz též RecNeKoo ) 1999_2008     1714360 0567-8293 0567-8293    Rec ?            
45 - Kolize, řevnivost a pragmatismus. -- Praha : Karolinum, 1999       1169247 80-7184-894-8 0567-8293. --  80-7184-894-8                
46 - Badatelské problémy 19. století. -- Praha : Karolinum, 2000       887765 80-246-0040-4 0567-8293. --  80-246-0040-4                
47 - Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století. -- Praha : Karolinum, 2000       887638 80-246-0077-3 0567-8293. --  80-246-0077-3                
48 - Pocta profesoru Janu Kuklíkovi. -- Praha : Karolinum, 2000       987675 80-246-0141-9 0567-8293                
49 - Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi. -- Praha : Karolinum, 2001       1093915 80-246-0293-8 0567-8307?. --  80-246-0293-8                
50 - Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. -- Praha : Karolinum, 2003       1192345 80-246-0511-2  0567-8293. -- 80-246-0511-2                
51 - Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. -- Praha : Karolinum, 2003       1247959 80-246-0612-7 0567-8293. -- 80-246-0612-7                
52 - Obraz druhého v historické perspektivě. II : identity a stereotypy při formování moderní společnosti  -- Praha : Karolinum, 2003       1247718 80-246-0603-8  0567-8293. --  80-246-0603-8                
53 - "We" & "the others": modern European societies in search of identity : studies in comparative history  -- Prague : Karolinum, 2004       1294779 80-246-0786-7  0567-8293. -- 80-246-0786-7                
54 - Problémy dějin historiografie VIII . -- Praha : Karolinum, 2008 ?       840076   0567-8293                
55 - Staletí objevů, diplomacie a válek. -- Praha : Karolinum, 2005       1326471 80-246-0833-2  0567-8293. --  80-246-0833-2                
56 -  Meeting the other: studies in comparative history -- Prague : Karolinum, 2006       1647051 80-246-1156-2  0567-8293. -- 80-246-1156-2.                
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia philosophica. 2002, 2003  (viz též NK1) (viz též RecNeKoo)  2002, 2003     1714360 0567-8293     Rec ?            
13 - Šance otevřené společnosti. -- Praha : Karolinum, 2002       1192372 80-246-0541-4  0567-8293. -- 80-246-0541-4                
14 - Hegelovskou stopou. -- Praha : Karolinum, 2003       1192365 80-246-0534-1  0567-8293. --  80-246-0534-1                
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia psychologica. 2001_  (viz též NK1, RecNeKoo) 2001_     1714360 0567-8293     Rec ?            
4/1998 - Psychologické problémy člověka v měnícím se světě I. -- Praha : Karolinum, 2001       891660 80-246-0299-7  0567-8293. --  80-246-0299-7                
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia sociologica. 1998, 2000, 2003, 2006, 2009  (viz též RecNeKoo ) 1998, 2000, 2003, 2006, 2009       1714360 0567-8293     Rec ?            
2/1996 - K sociologické reflexi modernizace. -- Praha : Karolinum, 1998       1305720 80-246-0843-X  0567-8293                 
4/1997 - Společenské procesy a jejich aktéři. -- Praha : Karolinum, 2000       887802 80-246-0052-8  0567-8293. --  80-246-0052-8                
1/2001 - Aktér, instituce, společnost : sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc.. -- Praha : Karolinum, 2003       1248541 80-246-0653-4  0567-8293. --  80-246-0653-4                
1/2004 - Organizace, rozhodování, řád a změna. -- Praha : Karolinum, 2006       1626587 80-246-1041-8  0567-8293. --  80-246-1041-8                
1/2006 - Aktéři, systémy, rizika.  -- Praha : Karolinum, 2009       1968364 978-80-246-1741-1  0567-8293. --  978-80-246-1741-1                 
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Z pomocných věd historických. 1999_  (viz též NK1) (viz též RecNeKoo) 1999_      1714360 0567-8293     Rec ?            
15 - Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku. -- Praha : Karolinum, 1999       1192344 80-246-0510-4  0567-8293. --  80-246-0510-4.                
Analogon.  1992, 2000_2004, 2009 1992, 2000_2004, 2009     356936 0862-7630. 0862-7630.                
4:8 (1992)                            
4:9 (1992)                            
2000:28 (2000)                            
2000:29 (2000)                            
2000:30 (2000)                            
2001:31 (2001)                            
2001:32 (2001)                            
2002:34-35 (2002)                            
2002:36 (2002)                            
2003:37 (2003)                            
2003:38-39 (2003)                            
2004:40 (2004)                            
2004:41/42 (2004)                            
 2009:57 (2009)                            
2009:58/59 (2009)                            
Archaeologica Pragensia. 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2007, 2008 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2007, 2008                          
12 (1994)       305986 |a 0231-6390 |y 0139-5998 0139-5998.                
13 (1997)            0139-5998.                 
14 (1998)           0139-5998                
15 (2000)         80-85394-28-6 0139-5998. --  80-85394-28-6                
16/2002 (2002)          80-86360-31-8 80-86360-31-8.                
17/2005 (2007)         978-80-85394-53-5 978-80-85394-53-5                
18/2006 (2007)         978-80-85394-52-8 978-80-85394-52-8                
19/2008 (2008)         978-80-85394-77-1 978-80-85394-77-1                
Blízký východ v současném světě.  2005, 2006  2005, 2006     1643311                    
1 (2005)         80-86898-59-8 80-86898-59-8                
2 (2006)         80-86898-85-7 80-86898-59-8.                
Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge 12, 13, 14.   2005, 2006   2005, 2006                            
12:2004 (2005)         80-7106-731-8  80-7106-731-8                
13:2005 (2006)         80-7106-936-1 80-7106-936-1                
14:2006 (2006)          978-80-7106-981-2, 978-80-7106-036-9  978-80-7106-0369                
Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 2004_                            
 1 (2004)       1792928 80-210-3517-X 80-210-3517-X                
 2 (2006)         80-210-4214-1 80-210-4214-1                
Castellologica bohemica.  1997_2008 1997_2008     184531 1211-6831                  
6/I (1998)         80-86124-14-2, 80-86204-02-2 80-86204-02-2                
6/II (1998)         80-86124-14-2, 80-86204-02-2 80-86204-02-2                
7 (2000)         80-86124-29-0, 80-86204-06-5  80-86124-29-0                
8 (2002)         80-86204-10-3,  80-86124-37-1 80-86204-10-3                
9 (2004)         80-86124-45-2,  80-86204-13-8 80-86124-45-2.                
10 (2006)         80-86124-66-5,  80-86204-17-0 80-86124-66-5, 80-86204-17-0                
11 (2008)         978-80-86124-98-8, 978-80-86204-21-5 978-80-86124-98-8, 978-80-86204-21-5                
Castrum Pragense. 1998_2006  1998_2006     987274 0862-6065                  
1 - (1998)       987274 0862-6065 0862-6065                 
2 - (1999)         80-86360-13-X 80-86360-13-X                
4 - Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2001         80-86124-31-2 80-86124-31-2                
5 - Solutio hebdomadaria pro structura Templi Pragensis : stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2003         80-86124-39-8, 80-80624-39-8  80-86124-39-8, 80-80624-39-8                
6 - (2005)         80-86124-54-1,  80-80124-54-1 80-86124-54-1, 80-80124-54-1                
7 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1. Textová část. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2005         80-86124-56-8, 80-86756-50-5 ? 80-86124-56-8, 80-86756-505-X ?                
7 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2. Katalog. Antropologie. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2006         80-86124-64-9, 80-86756-13-0 80-86124-64-9, 80-86756-13-0                
8 – Sites of memory : between scientific research and collective representations : proceedings of the AREA seminar at Prague Castle, February 2006. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2008         978-80-86124-86-5 978-80-86124-86-5, 978-2-9600527-5-6                
Colloquia mediaevalia Pragensia. 1999_2001, 2005-2009  1999_2001, 2005-2009                          
1 - Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert : Kolloquium, Prag 5.-10. Oktober 1998. -- Praha : Centre for Medieval Studies ; Filosofia, 1999       927291 80-7007-132-X 80-7007-132-X                
2 - Boleslav II. - der tschechische Staat um das Jahr 1000. -- Praha : Zentrum für mediävistische Studien Praha ; Filosofia, 2001       1033923 80-7007-151-6  80-7007-151-6                
3 - Historia monastica I : sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve středověkém klášteře". -- Praha : Centrum medievistických studií - CMS ; Filosofia, 2005       1635529 80-7007-217-2 80-7007-217-2.                
4 - Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa  -- Praha : Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze ; Filosofia, 2005       1636975 80-7007-218-0 80-7007-218-0                
5 - Sociální svět středověkého města. -- Praha : Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze ; Filosofia, 2006       1635530 80-7007-219-9 80-7007-219-9                
6 - Zbožnost středověku. -- Praha : Filosofia, 2007       1780059 978-80-7007-260-8 978-80-7007-260-8                
8 - Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. -- Praha : Filosofia, 2007       1780062 978-80-7007-262-2 978-80-7007-262-2                
9 - Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. -- Praha : Filosofia, 2007       1802827 978-80-7007-263-9 978-80-7007-263-9                
10 - Odorik z Pordenone - z Benátek do Pekingu a zpět. -- Praha : Centrum medievalistických studií (CMS) - Filosofia, 2008       1807427 978-80-7007-274-5 978-80-7007-274-5                
12 - Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. -- Praha : Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze ; Filosofia, 2009       2025767 978-80-7007-298-1 978-80-7007-298-1                
Documenta Pragensia. 1996, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008 (viz též RecNeIKoo) 1996, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008     371539 a 0231-7443     Rec            
13 - Žena v dějinách Prahy -- Praha : Scriptorium, 1996            0231-7443                
18 - Od středověkých bratrstev k moderním spolkům : sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve dnech 5. a 6. října 1999 -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2000            0231-7443. --  80-86197-21-2                
19 - Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech.  -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2001            0231-7443. --  80-86197-29-8                
22 - Pražské městské elity středověku a raného novověku. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2004         80-86197-50-6,  80-902597-9-0  0231-7443. --  80-86197-50-6                
25 - Dobrou chuť, velkoměsto. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2007         978-80-86197-85-2,  978-80-86852-16-4 SSN 0231-7443. --  978-80-86852-16-4, 978-80-86197-85-2                
26 - Evropská velkoměsta za druhé světové války: každodennost okupovaného velkoměsta: Praha 1939-1945 v evropském srovnání. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2007            0231-7443. --  978-80-86852-21-8, 978-80-86197-93-7                
27 - Město a intelektuálové : od středověku do roku 1848. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2008.         978-80-87271-06-3, 978-80-86852-27-0  0231-7443. --  978-80-86852-27-0, 978-80-87271-06-3                
Dialog mezi filozofií  a literaturou : sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 2006_  2006_     1717454  80-87082-00-1  80-87082-00-1                
Ekonomika, právo, politika. 2004, 2005 2004, 2005                          
    30 - Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta . -- Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004                            
    36 - Proč skomírá evropská ekonomika. --  Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005                            
Fichtova teorie sebevědomí. 2008_  2008_      1849939 978-80-87258-05-7   978-80-87258-05-7                
Emmanuel Lévinas - filosofie  a výchova : ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. 2006_ 2006_     1707659 80-239-8833-6 80-239-8833-6                
Filosofka Jiřina Popelová  : sborník ke 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí významné české filosofky.  2005_ 2005_     1497181 80-7308-087-7   80-7308-087-7                
Folia Historica Bohemica. 1994_2009 1994_2009                          
17 (1994)       301651 0231-7494  0231-7494                
18 (1997)         80-85268-56-6?  80-85268-75-2                
19 (1998)         80-85268-75-2  80-85268-75-2                
20 (2003)         80-7286-060-7  80-7286-060-7.                
21 (2005)         80-7286-076-3  0231-7494. --  80-7286-076-3                
22 (2006)         80-7286-092-5  0231-7494. --  80-7286-092-5                
23 (2008)         978-80-7286-127-9   0231-7494. --  978-80-7286-127-9                
24/1 (2009)         978-80-7286-167-5  0231-7494                
Historica Pragensia : historický sborník Muzea hlavního města Prahy. 2003, 2008, 2009 2003, 2008, 2009     1568295 1801-1616                  
1/2003 (2003)         80-85394-46-4  80-85394-46-4                
2/2005 (2008)         978-80-85394-61-0  978-80-85394-61-0.                 
3/2008 (2008)          978-80-85394-60-3 978-80-85394-60-3 |                
4/2009 (2009)         978-80-85394-68-9  978-80-85394-68-9                
Historica : Series nova. 2003_2005, 2008 2003_2005, 2008     784503 1210-8499                  
10 (2003)         80-7286-056-9 1210-8499. --  80-7286-056-9                
11 (2004)         80-7286-071-2 1210-8499. --  80-7286-071-2                
12 (2005)         80-7286-088-7 1210-8499. --  80-7286-088-7                
13 (2008)         978-80-7286-136-1 1210-8499. --  978-80-7286-136-1                
Historická demografie. 1997_2009   (viz též RecNeIKoo) 1997_2009     356336 |a 0323-0937 |z 0441-8034     Rec            
21 (1997)           0323-0937                 
22 (1998)          |a 80-85950-56-1 0323-0937. --  80-85950-56-1                
23 (1999)         80-85950-72-3 0323-0937. --  80-85950-72-3                
25 (2001)          80-85950-96-0 ? 0323-0937. -- 80-85950-72-3 ?                
26 (2002)          80-7330-019-2 0323-0937. --  80-85950-72-3. ?                
27 (2003)          80-7330-037-0 0323-0937. --  80-7330-037-0                
28 (2004)         80-7330-057-5 0323-0937. --  80-7330-057-5                
29 (2005)          80-7330-078-8? 0323-0937. --  80-7330-037-0?                
30 (2006)           80-7330-100-8 0323-0937. --  80-7330-100-8                
30 (2006) suppl. Dějiny migrací v českých zemích v novověku. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006           0323-0937. --  80-7330-088-5                
31 (2007)          978-80-7330-123-1 0323-0937. --  978-80-7330-123-1                
32 (2008)          978-80-7330-157-6 0323-0937. --  978-80-7330-157-6                
33:1-2 (2009)          978-80-87112-27-4 0323-0937                
Historická geografie. 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 (viz též RecNeIKoo) 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 (     959880 0323-0988     Rec            
Miscellanea. -- 29 (1997)          978-80-7286-107-1 80-85268-67-1                
30 (1999)            0323-0988. --  80-85268-97-3.                
31 (2001)          80-7286-032-1 0323-0988. --  80-7286-032-1                
32 (2003)          80-7286-048-8 0323-0988. --  80-7286-048-8                
33 (2005)          80-7286-080-1 0323-0988. --  80-7286-080-1                
34 (2007)            0323-0988. --  978-80-7286-107-1                
1 (2006) suppl. Historická krajina a mapové bohatství Česka : prameny, evidence, zpřístupňování, využívání : Praha, 25. ledna 2006. -- Praha : Historický ústav, 2006         80-7286-093-3 0323-0988. --  80-7286-093-3                
Edice K. 2006_ 2006_                          
11 - Hodnoty a hranice : svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 1, Otázky českého kánonu. 2006         80-85778-50-5 (soubor); 80-85778-51-3 (1. svazek) 80-85778-51-3, 80-85778-50-5                
12 - Hodnoty a hranice : svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 2, Vladimír Holan a jeho souputníci. 2006         80-85778-50-5 (soubor); 80-85778-52-1 (2. svazek ) 80-85778-52-1, 80-85778-50-5                
13 - Hodnoty a hranice : svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 3, Božena Němcová a její Babička. 2006       1700384 80-85778-50-5 (soubor);  80-85778-53-X (3. svazek)  80-85778-53-X, 80-85778-50-5                
Hospodářské dějiny. 1999, 2004, 2009  1999, 2004, 2009     1001946 0231-7540                  
22 (1999)           80-7286-014-3.                 
23 (2004)          80-7286-059-3 0231-7540. --  80-7286-059-3                
24 (2009)         978-80-7286-150-7 0231-7540                
Chatreššar : ročenka Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 2001_2003, 2005, 2007 – varianta názvu Electronic Corpora of Ancient Languages 2001_2003, 2005, 2007     306909                    
1999-2000 (2001)         80-7308-008-7 ? 80-7308-008                
2001 (2002)         80-7308-026-5 80-7308-026-5                 
2002-2003 (2003)         80-7308-061-3 80-7308-061-3                
2004-2005 (2005)         80-7308-111-3 80-7308-111-3                
2006 (2007)         978-80-7308-158-4 80-7308-158-X                
Jan Sokol, Zdeněk Pinc. Antropologie a etika. 2003_  2003_     1303504 80-7254-372-5 80-7254-372-5                
Judaica Bohemiae.  1990, 1996-2000, 2003-2008 (viz též RecNeIKoo) 1990, 1996-2000, 2003-2008     356372 0022-5738  0022-5738    Rec            
 16:2 (1990)                             
 30-31 (1996)            0022-5738                
 32 (1997)            0022-5738                
 33 (1998)            0022-5738                
 34 (1998)            0022-5738                
 35 (1999)         80-85608-30-8  0022-5738                
 36 (2000)            0022-5738. --  80-85608-37-5                
 37:2002 (2003) ?         80-85608-50-2  0022-5738                
 38:2002   (2003)         80-85608-61-8  0022-5738. --  80-85608-61-8                
 39 : 2003 (2004)         80-85608-80-4 0022-5738. --  80-85608-80-4                
 40 : 2004 (2005)         80-86889-04-1   0022-5738                
 41: 2005 (2006)         80-86889-35-1   0022-5738                
 43:2007-2008 (2008)         978-80-86889-64-1  0022-5738                
 Karlovarské právnické dny. 1996, 1997, 2000, 2003-2005, 2007 1996, 1997, 2000, 2003-2005, 2007     1634142                    
 VI (1996)                                                      80-902105-2-X                
VII (1997)           80-902105-6-2                
X (2000)           80-7201-233-9                
XIII (2003)           80-7201-421-8.                
XIV (2004)         80-7201-485-4 80-7201-485-4                
XV (2005)         80-7201-548-6 80-7201-548-6.                 
XVI (2007)         978-80-7201-666-2 978-80-7201-666-2                
Filosofie a sociální vědy. 2004_ 2004_     1577348                 V NKC uvedeno jako edice   dopsat
15 – Demokracie, veřejnost a občanská  společnost. 2004          80-7007-211-3  80-7007-211-3                
Kritické edice hudebních památek. 1999, 2001, 2003, 2004_ 1999, 2001, 2003, 2004_                          
3 - Korespondence jako muzikologický pramen a problém. 1999       704099 80-7067-967-0  80-7067-967-0             V NKC Kritické edice v 830  
4 - Digitalizace památek - metoda jejich ochrany a prezentace? ; Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace. 2001       1066358 80-210-2710-X , 80-244-0348-X  80-210-2710-X             V NKC Kritické edice v 830  
5 - Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600-2000.  2003       1250749 80-244-0610-1 80-244-0610-1             V NKC Kritické edice v 830  
6 - Hudba v Olomouci - historie a současnost I.  2003       1286682 80-244-0671-3 80-244-0671-3             V NKC Kritické edice v 830  
7 - Hudba v Olomouci - historie a současnost II.  2004 ?       1528951 80-244-0928-3                   
Kultura, společnost, tradice : soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie.  2005, 2006 2005, 2006     1639330 80-85010-71-2,  80-85010-82-8 80-85010-71-2. --  80-85010-82-8.                
1 (2005)                            
2 (2006)                            
Labyrint Revue. 1993_2008 1993_2008     357353 1210-6887 1210-6887                
Literární archiv : sborník Památníku národního písemnictví. 1998, 1999, 2004, 2006-2009 1998, 1999, 2004, 2006-2009     1997632                   některé dopsat
30 (1998)         80-85085-39-9 80-85085-39-9           |a Čeští spisovatelé a vznik republiky |f 30 (1998)    
31 (1999)         80-85085-44-5 80-85085-39-9           |a "Ale mne tato doba bolí--" : |b Karel Schulz básník, prozaik, novinář |f 31 (1999)    
35/36 -  Ztěžklá křídla snů. -- Praha : Památník národního písemnictví, 2004         80-85085-68-2 (35/36) 80-85085-68-2                
37 - Česká literární kritika 20. století : k 100. výročí narození Václava Černého. -- Praha : Památník národního písemnictví, 2006         80-85085-72-0 (37) 80-85085-72-0                
38 - Spisovatelé, společnost a noviny v proměnách doby : k 150. výročí úmrtí Karla Havlíčka  -- Praha : Památník národního písemnictví, 2006         80-85085-75-5 (38) 80-85085-75-5                
39 - Múzy na cestách : ohlasy z cest do ciziny v dílech českých spisovatelů. -- Praha : Památník národního písemnictví, 2007         978-80-85085-80-8 (39) 978-80-85085-80-8                
40 - Legie a múzy : k historii československých zahraničních vojsk v letech 1914-1920. -- Praha : Památník národního písemnictví, 2008         978-80-85085-85-3 (40) 978-80-85085-85-3                
41 - Česká literární věda 20. století. 2009         978-80-85085-93-8 (41) 0231-5904. -- 978-80-85085-93-8                
Mediaevalia archaeologica. 1999_2004 1999_2004     987268                    
1 - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1999           80-86124-21-5                
2 - Brno a jeho region. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2000           80-86124-25-8                
3 - Pražský hrad a Malá Strana. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2001           80-86124-30-4                
4 - Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2002           80-86124-35-5                
5 - Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2003         80-86124-43-6 80-86124-43-6                 
6 - Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2004         80-86124-48-7 80-86124-48-7                
Mediaevalia Historica Bohemica. 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2009 (viz též RecNeIKoo) 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2009     604810 0862-979X     Rec            
4 (1995)           0862-979X                
5 (1998)         0862-979X, 80-85268-66-3 80-85268-66-3                
6 (1999)         0862-979X, 80-85268-98-1 80-85268-98-1                
8 (2001)         0862-979X, 80-7286-029-1 80-7286-029-1                
9 (2003)         0862-979X, 80-7286-054-2 80-7286-054-2                
10 (2005)         0862-979X, 80-7286-091-7 80-7286-091-7                
11 (2008)         0862-979X, 978-80-7286-126-2 978-80-7286-126                
12/1 (2009)         0862-979X, 978-80-7286-161-3 0862-979X                
12/2 (2009)           0862-979X                
Miscellanea logica. 2002, 2003, 2006 2002, 2003, 2006     326959                    
3 (2002)           80-246-0505-8                
4 (2002)           80-246-0526-0                
5 (2003)         80-246-0799-9 80-246-0799-9                
6 (2006)   From Truth to Proof / Vojtěch Kolman (editor). -- V Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra logiky, 2006         80-7308-145-8 80-7308-145-8                
Miscellanea musicologica. 1996, 1999, 2003, 2006 1996, 1999, 2003, 2006     982043 0544-4136                  
  35 (1996)         0544-4136, 80-7184-181-1 80-7184-181-1                
  36 (1999)         0544-4136, 80-7184-812-3 80-7184-812-3                 
  37 (2003)         0544-4136, 80-246-0447-7 0544-4136. --  80-246-0447-7                
  38 (2006)         0544-4136, 80-246-1177-5 0544-4136. --  80-246-1177-5                
Miscellanea doctorandica. 2006_ 2006_     1711669 80-244-1492-9 80-244-1492-9                
3 (2006)                            
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 1996, 1997, 2000, 2003, 2005, 2005-2006 1996, 1997, 2000, 2003, 2005, 2005-2006     840103                    
  12 (1996)            80-7050-248-7                
  13 (1997)           80-7050-277-0                
  14 (1997)           80-7050-316-5.                
  15 (2000)           80-7050-352-1                
  16 (2002)            80-7050-401-3                
  17 (2003)            80-7050-401-3                 
  18 (2005)           80-7050-466-8                
  19 (2005-2006)           80-7050-515-X                
Miscellanea Theatralia : sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám.  2005_ 2005_     1574481 80-7008-180-5 80-7008-180-5                
Mistr dialogu Milan  Machovec : sborník k nedožitým osmdesátinám českého filosofa.  2005_ 2005_     1648763 80-86903-19-2 80-86903-19-2                
Moderní dějiny : časopis pro dějiny 19. a 20. století. 1998_2009 (viz též RecNeIKoo) 1998_2009     370541 1210-6860                  
6 (1998)         1210-6860, 80-85268-74-4 1210-6860. --  80-85268-74-4                
7 (1999)         1210-6860, 80-85268-87-6 1210-6860. --  80-85268-87-6                
8 (2000)         1210-6860, 80-7286-013-5 1210-6860. --  80-7286-013-5                
9 (2001)         1210-6860, 80-7286-033-X 1210-6860. --  80-7286-033-X                
10 (2002)         1210-6860,  80-7286-043-7 1210-6860. --  80-7286-013-5                
11 (2003)         1210-6860, 80-7286-053-4 1210-6860. --  80-7286-053-4                
12 (2004)         1210-6860, 80-7286-065-8 1210-6860. --  80-7286-065-8                
13 (2005)         1210-6860, 80-7286-087-9 1210-6860. --  80-7286-087-9                
14 (2006)         1210-6860,  80-7286-094-1 1210-6860. --  80-7286-094-1                
15 (2007)         1210-6860, 978-80-7286-110-1 1210-6860. --  978-80-7286-110-1                
16 (2008)         1210-6860, 978-80-7286-135-4 1210-6860. --  978-80-7286-135-4                 
17:1 (2009)         1210-6860, 978-80-7286-159-0 1210-6860                
17:2 (2009)         1210-6860 1210-6860                
Musicologica Brunensia.  2006_2009  zpracováno ABA001 a BOA001 (viz též soubor regio.htm Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada hudebněvědná (H) 2006_2009     1687290 1212-0391 1212-0391   Rec dopsat          
38-40 (2006)         1212-0391, 80-210-3965-5 1212-0391. -- 80-210-3965-5                
41 (2007)         1212-0391, 978-80-210-4270-4 1212.0391. -- 978-80-210-4270-4                
42-43:2007-2008  (2009)         1212-0391, 978-80-210-4863-8 1212-0391. -- 978-80-210-4863-8                
44 (2009)         1212-0391, 978-80-210-4992-5 1212-0391. -- 978-80-210-4992-5                
Musicologica Olomucensia. 1998, 2002, 2005_ 2007, 2009 (viz též soubor regio.htm) (viz též RecNeiKoo AUPO.  Facultas Philosophica. Philosophica -  Aesthetica RecNeIKoo) 1998, 2002, 2005_ 2007, 2009     312766 1212-1193                  
IV (1998)         80-7067-881-X 80-7067-881-X                
6 (2002)         80-244-0491-5 1212-1193. --  80-244-0491-5                
7 (2005)         80-244-1055-9 1212-1193. --  80-244-1055-9                
8 (2006)         80-244-1378-7 1212-1193. --  80-244-1378-7                
9 (2007)         978-80-244-1716-5 1212-1193. --  978-80-244-1716-5                
10 (2009)         978-80-244-2456-9 1212-1193. --  978-80-244-2456                
Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. 2008, 2009  2008, 2009     1859415 1803-0386 1803-0386                
1, 2 (2008)                            
1, 2 (2009)                            
Náboženství v menšině : religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 2008_  2008_     1855177 978-80-86702-53-7 978-80-86702-53-7                
Novitates Botanicae Universitatis Carolinae.  1993, 1995, 1996, 1997, 2003, 2007 1993, 1995, 1996, 1997, 2003, 2007     359146 0862-5158 0862-5158                
8 (1993)                            
9 (1995)                            
10 (1996)                            
11 (1997)                            
17 (2003)                            
18 (2007)                            
Paginae historie. 1996_2004 (viz též RecNeIKoo) 1996_2004     300579 1211-9768 1211-9768   Rec            
 4 (1996)          1211-9768 1211-9768                
 5 (1997)          1211-9768, 80-85475-40-5 ? 80-85475-40-5                
 6 (1998)          1211-9768, 80-85475-50-2 1211-9768. --  80-85475-50-2                
 7 (1999)          1211-9768, 80-85475-56-1 1211-9768. --  80-85475-56-1                
 8 (2000)         1211-9768, 80-85475-67-7 1211-9768. --  80-85475-67-7                
 9 (2001)          1211-9768, 80-85475-78-2 ? 1211-9768                
 10 (2002)         1211-9768, 80-85475-92-8 1211-9768. --  80-85475-92-8                
 11 (2003)          1211-9768, 80-86712-00-1 1211-9768. --  80-86712-00-1                
 12 (2004)         1211-9768, 80-86712-17-6 1211-9768. --  80-86712-17-6                
Palaeontologia Bohemiae.  1997_ 2005-2006  (viz též  NK3)  1997_ 2005-2006      1281729 1211-8672 1211-8672                
3:6 (1997)                            
3:7 (1997)                             
4:1 (1998)                            
4:2 (1998)                            
5 (1999)                            
7 (2001)                            
8 (2002)                             
9 (2003-2004)                            
10 (2005-2006)                            
Platónův dialog Hippias  Menší : sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 25.-26. října 2002. -- Praha : OIKOYMENH, 2006_ 2006_     1692425 80-7298-145-5 80-7298-145-5                
Politics in Central Europe (tištěná verze). 2009_ (viz též NK1)  2009_     1785623 1801-3422 1801-3422   Rec            
1 (2009)                            
    Politics in Central Europe (elektronická verze )       1976324 |a 1801-3422 |l 1801-3422          Free E- Journals        
Práce z dějin slavistiky. 2005_ 2005_                          
19 - Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. --  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005       1570613 80-7308-088-5 80-7308-088-5                
Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů. 1998_ 1998_                          
20: (1998)       928693   80-85494-45-0                
Práce z dějin vědy. 2004_ 2004_         1213-1199                
8 - František Graus - člověk a historik. -- Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004       1525816 80-7285-026-1 1213-1199. --  80-7285-026-1                
9 - Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939-1945. -- Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004       1501378 80-86791-20-3 1213-1199. --  80-86791-20-3                
18 - Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. -- Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004       1494732 80-7007-201-6  80-7007-201-6                
Pražský sborník historický.  1995, 1996, 1998, 2000, 2003-2007 (viz též NK1)  (viz též RecNeiKoo) 1995, 1996, 1998, 2000, 2003-2007     356489 0555-0238  0555-0238   Rec            
28: (1995)        356489 80-85917-15-7                  
29 (1996)        356489 80-85917-33-5 0555-0238. --  80-85917-33-5.                
30 (1998)        356489 80-85917-58-0 0555-0238. --  80-85917-58-0                
31 (2000)        356489 80-85917-76-9 0555-0238. --  80-85917-76-9                
32 (2003)        356489 80-902597-6-6 0555-0238. --  80-902597-6-6                
33 (2004)       356489 80-86852-02-4 0555-0238. --  80-86852-02-4.                 
34 (2006)       356489 80-86852-12-1 0555-0238. --  80-86852-12-1                
35 (2007)       356489 978-80-86852-18-8 ? 0555-0238. --  978-80-86197-90-6. ?                
Přednášky z  běhu Letní školy slovanských studií. 2000_2008 2000_2008                          
Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií (2000)            80-85899-89-2.                
Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií (2001)            80-7308-004-4                
Přednášky z 45. běhu Letní školy slovanských studií (2002)            80-7308-023-0                
Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií (2003)            80-7308-023-0.                 
Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií (2004)            80-86642-35-6                
Přednášky z 48. běhu Letní školy slovanských studií (2005)            80-86642-42-9                
Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií (2006)            80-86642-44-5.                
Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií (2007)            978-80-86642-45-1                
Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií (2008)            978-80-86662-47-3                
Příroda : sborník prací z ochrany přírody. 1996, 1997, 1999, 2001,2003, 2004, 2008 (viz též RecNeIKoo) 1996, 1997, 1999, 2001,2003, 2004, 2008             Rec            
1 – Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice V. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999       604683   1211-3603. -- 80-901855-0-9                
5 – Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996       604683   1211-3603. -- 80-901855-7-6                
7 – Příroda Kokořínska a Mělnicka. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996       274072 80-86064-00-X 1211-3603. -- 80-86064-00-X                
10 – Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice III. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997       310685 80-86064-07-7  1211-3603. -- 80-86064-07-7                
11 – Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997       310687 80-86064-08-5  1211-3603. -- 80-86064-08-5                
19 – Botanický výzkum a ochrana přírody. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001       1088412 80-86064-57-3  1211-3603. -- 80-86064-57-3                
21 – Inventarizační průzkumy. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004       1411320 80-86064-79-4 1211-3603. -- 80-86064-79-4                
22 – Červený seznam ohrožených druhů České republiky : Obratlovci / editoři Jan Plesník, Vladimír Hanzal, Lucie Brejšková. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR : Správa ochrany přírody ČR, 2003.       1570449 80-86064-33-6 1211-3603. -- 80-86064-33-6                
26 –  2008           1211-3603. --  978-80-87051-48-1                
Reflexe : filosofický časopis. 1995_2009 (viz též NK1) 1995_2009     357093 0862-6901 0862-6901                
13 (1995)                             
14 (1995)                            
15 (1996)                            
16 (1996)                            
18 (1998)                            
19 (1998)                            
20 (1999)                            
21 (2000)                            
22 (2001)                             
23 (2002)                             
24 (2003)                            
25 (2004)                            
26 (2004)                            
27 (2005)                            
28 (2005)                            
29 (2006)                            
30 (2006)                            
31 (2006)                            
32 (2007)                            
33 (2007)                            
34 (2008)                             
35 (2008)                            
36 (2009)                            
Relationes Budvicenses : miscellanea philologiae classicae.  2001_2005 2001_2005     1088631                    
1 (2001)        1088631 80-7040-479-5 80-7040-479-5.                
2 (2001)        1088631 80-7040-471-X 80-7040-471-X                
3 (2002)            80-7040-593-7                
4-5 (2004)            80-7040-646-1.                
6 (2005)        1088631 80-7040-801-4 80-7040-801-4.                 
Sborník geologických věd. Geologie.  1997_ 1999 1997_ 1999     356529 0581-9172, LKR 0581-9172                
47 (1997)                             
48 (1998)                             
49 (1999)                            
Securitas imperii.1994, 2009, 2010  1994, 2009, 2010      1064844   1804-1612, z kraje ní                 
2 (1994)                            
15 (2009)                            
16 (2010)        1064844 978-80-87211-36-6 1804-1612                
Silva Gabreta. 1998, 1999, 2005_2008 (viz též RecNeIKoo) 1998, 1999, 2005_2008      972701 1211-7420; v NKC jednotlivé sv.  V ANL doplnit jednotlivé sv.   Rec     WWW      
2 (1998)                            
3 (1999)                            
11:2-3 (2005)                            
12:1, 2, 3 (2006)                            
13:1,2,3 (2007)                            
14:1, 2, 3 (2008)                            
Slovanské historické studie.  1995, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007-2009 (viz též RecNeIKoo) 1995, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007-2009     356592 0081-007X někde    Rec            
21 (1995)          0081-007X , 80-85268-38-8 80-852668-38-8.                
24 (1998)          0081-007X , 80-85268-72-8 80-85268-72-8                
25 (1999)          0081-007X , 80-85268-94-9 80-85268-94-9.                
26 (2000)          0081-007X , 80-7286-005-4 80-7286-005-4                
32 (2007)          0081-007X , 978-80-7286-120-0 0081-007X                 
Mimořádné číslo 2006           0081-007X. -- 80-7286-101-8                
33 (2008)          0081-007X , 978-80-7286-137-8 0081-007X. --  978-80-7286-137-8                
34 (2009)          0081-007X , 978-80-7286-152-1 0081-007X. --  978-80-7286-152-1                
Spory o dějiny. 1999_2003 1999_2003     960665                    
 1 (1999)            80-902659-0-1                
 2 (1999)            80-902659-2-8                
 3 (2000)            80-902659-7-9                
 4 (2003)            80-86495-16-7                
Staletá Praha. -- Praha : Milan Čermák, c2003_  c2003_     1498517 80-86360-39-3 80-86360-39-3                
Studia mediaevalia Pragensia.  1999, 2005, 2006 1999, 2005, 2006     987759 0862-8017                  
4 (1999)            0862-8017. --  80-246-0068-4                
5 (2005)           0862-8017. --  80-246-0864-2                
6 - Na prahu českých dějin. 2006       1689011 80-246-1203-8 0862-8017. --  80-246-1203-8                
7 - Na prahu poznání českých dějin : sborník prací k poctě Jiřího Slámy . 2006       1689331 80-246-1236-4 80-246-1236-4                
Studie k sociálním dějinám.  2000_2004 2000_2004                          
5 (2000)        988515 80-86224-14-7 80-86224-14-7                
6 -  Konference Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století : (Praha 10. a 11.10.2000). -- Kutná Hora : CLEO, pracoviště historické sociologie pro Slezské zemské muzeum v Opavě ; Praha : Ústav hospodářských a sociálních dějin UK, 2001       988515 80-86224-15-5 80-86224-15-5                
7 (2001)        988515 80-86224-24-4 80-86224-24-4                
8 - Konference K metodologii sociální historiografie : Praha 20. a 21.9.2001 Opava : Slezské zemské muzeum, 2001       988515 80-86224-25-2 80-86224-25-2                
9 (2002)       988515 80-86224-26-0 80-86224-26-0.                
10/1-  Konference Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti : Praha-Jinonice 11.-12.9.2002  -- Opava : Slezské zemské muzeum, 2002       988515 80-86224-37-6 80-86224-37-6                
10/2 - Konference Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti : Praha-Jinonice 11.-12.9.2002  -- Opava : Slezské zemské muzeum, 2002       988515 80-86224-38-4 80-86224-38-4                
11 -   Konference Vývoj obecné kultury, kultivace a dekultivace společnosti českých zemí 1800-2000 . -- Opava : Slezské zemské muzeum ; Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2004        988515 80-86224-48-1 80-86224-48-1                
Svět literatury. 1998_2010 (viz též NK_1) 1998_2010     357367 0862-8440 0862-8440                
10:18 (1999)                            
11:20 (2000)                            
12:21/22 (2001)                            
15 (1998)                            
16 (1998)                            
17 (1999)                            
23/24 (2002)                            
25 (2003)                            
26/27 (2003)                            
28/29/30 (2004)                            
31 (2005)                            
32 (2005)                            
33 (2006)                            
34 (2006)                            
35 (2007)                            
36 (2007)                            
37 (2008)                            
38 (2008)                            
39 (2009)                            
40 (2009)                            
41 (2010)                            
Živá hudba. 2003,  2005, 2008  2003,  2005, 2008                          
12 (2003)        1282173 80-902912-7-9 ? (13, 2003) 80-902912-3-6 ?                
14 (2005)       1282173 80-903589-1-8? (14, 2004) 80-903589-1-8?       zkontrolovat        
15 (2008)       1282173 978-80-7331-120-9 978-80-7331-120-9                
Aktualizace: 7.7.2010
doplnění údaje o recenzovaných časopisech (Rec), WWW
Aktualizace: červenec, srpen  2010
Zmeněno pořadí sloupců, doplněny sloupce s: ISSN, ISBN VAV; ISSN, ISBN TR; Sysno; ISSN; ISBN; LIC, SFX, odkaz; doplněn list úvod