TITUL v ANL (zpracované v minulosti a/nebo vyřazené ze zpracování v odd. anl. zpracování) ISSN, ISBN VAV ISSN, ISBN TR SYSNO v NKC (seriály, knihy,  ISSN, ISBN v NKC (seriály, knihy, ISSN, ISBN v ANL (u casopisů   90.  let KTG CCA ÚPLNOST v % ROKY vydání  PŘÍLOHY/Rubriky POZNÁMKA  REC tituly  IMP tituly  LIC, SFX - propojení na plnotextové zdroje licencované aj. ,  WWW v ANL FULL v ANL PŘÍLOHY POZNÁMKA České archivy v ANL Kramerius v ANL
 recenzované tituly tučně                                   (bude doplněno) (bude doplněno)
  (bude doplněno) (bude doplněno) elektronické zdroje) elektronické zdroje) nutno zkontrolovat event. doplnit ISSN/ISBN) v ANL (výběru článků z titulu v bázi ANL) (zpracované v bázi ANL) (v bázi ANL) (ANL) (v bázi ANL) (v bázi ANL) odkazy na plné texty, vydavatele v bázi NKC (propojení na volné texty) (propojení a texty na full.nkp.cz)     http://www.webarchiv.cz/ http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_seznam.htm
Odd. anl. zpracování   ABA001                                   http://dml.cz/  
                                    http://archiv.ucl.cas.cz/  
100+1 Zahraniční zajímavost     357052 0322-9629 0322-9629   40_ 2004-2006           WWW          
Acta entomologica bohemoslovaca     356150 0001-5601 0001-5601   25_80 1990-1992                      
Acta musicologica [elektronický zdroj]     1638182 1214-5955 1214-5955   80_ 2004-2009         http://acta.musicologica.cz/index.html             
Acta politologica. 1 (viz též RecNeIKoo)     2086514 1804-1302 1804-1302. -- 978-80-87404-03-4   25_80 2009_     Rec   online verze: http://www.acpo.cz             
1(2009)                        
 WWW stránky vydavatele: http://acpo.fsv.cuni.cz/ACPO-13.html 
           
Acta Universitatis Carolinae. Geologica (chybí ozn. řady?)      356175 |a 0001-7132 |z 0567-820X 0001-7132, z kraje není ISSN   25_80 1989, 1992-1994                      
1/2 (1992),  3/4 (1992) , 2 (1989) , 2 (1992) , 1 (1994)                                       
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis.  (viz též RecNeIKoo)     356177 0323-0562 0323-0562   80_ 1989, 1990     Rec                
2 (1989), 1 (1990)                                       
Advent      358242 1210-3365 1210-3365   50_ 1993_         online verze: http://www.adventorion.cz             
Agrární noviny      366622 |y1211-3816 1211-3816   30_ 1998-1999                      
Agroregion 2006 [elektronický zdroj]     1689172       80_100 2006_                 elektornický zdroj    
Ahoj na sobotu     356935 0323-0910, z kraje není ISSN 0323-0910, z kraje není ISSN   25_ 1992-1996                      
Akcionář      356761   není   25_80 1992-1993                      
Analogon (viz též NK3)     356936 0862-7630 0862-7630   80_ 1992, 2000-2004, 2009               Anthology of Czech and Slovak surrealism 1-4 (2003-2004)      
Anno Domini     357205 0862-6952 0862-6952   25_80 1992-1995         http://www.portal.cz/ad             
Antique      361185 1211-4022 1211-4022, z kraje není ISSN   25_80 1993-2003         http://www.antiq.cz             
Armáda České republiky     360606 1211-0965. 1211-0965, z kraje není ISSN   25_80 1995-1996                      
Atletika     360594 0323-1364 0323-1364, z kraje není ISSN   25_ 1992-1994         http://www.atletika.cz             
Auditor      359234 1210-9096 1210-9096, z kraje není ISSN   25_ 1994-1996                      
Biologické listy     356221 0366-0486 0366-0486   40_80 1991-2005         http://www.img.cas.cz/bl             
Blesk     360187 1210-5333 1210-5333   25_ 1992-1995         Online verze: http://www.blesk.cz             
Blesk magazín     358337 1210-5341 1210-5341, z kraje není ISSN   25_ 1993-1994         Online verze: http://www.blesk.cz/             
Czechoslovak Journal of Physics (viz též Imp)     356241 0011-4626 0011-4626   80_100 1991-2006       Imp              
Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná  (dříve k NK1)     1792733 |a 1214-0635 |y 0139-9497 1214-0635 B 80_100 1990, 1993_2006                      
Časopis Národního muzea v Praze. Vědy přírodní             25_80 1987, 1989                      
1/4 (1987), 1/4 (1989)                                      
Česká a slovenská psychiatrie     359441 1212-0383 1212-0383, z kraje není ISSN   25_ 1989, 2000-2009                      
Česká konzervativní a liberální politika     978467 80-85959-73-9 80-85959-73-9   25_80 2000_                      
Česká logopedie     1123826 80-901776-7-0 80-901776-7-0   25_80 1995-1997                      
Česká mykologie     356255 0009-0476     25_80 1991, 1992                      
Česká povídka     359316 1211-3263 1211-3263   80_ 1996_                 tři čísla    
Česká slavistika 1993 (1993)      98185 80-85494-06-X 80-85494-06-X   25_80 1993, 2003                      
České a moravskoslezské Zemědělské noviny     358371       25_ 1991-1993                      
České listy     357124       25_ 1991_                 2 čísla    
České Slovo  (Slovo  - dříve - 1997_; Svobodné slovo - dříve - 1991_1995)     360864   1211-6416   25_ 1991-1993, 2000-2001             FULL        
Slovo     390256 0231-732X 0231-732X.   30_ 1997_                      
Svobodné slovo (dříve)             25_ 1991-1995                      
Česko-německé vztahy 1945-2000     783143 80-238-5130-6     25_80 1999_                      
Českomoravský Profit    (Český a slovenský profit - dříve - 1993; Československý profit - dříve - 1990_1992)         356774 0862-9870 0862-9870   25_ 1995-1998                      
Český a slovenský profit (dříve)     356774 0862-9870 0862-9870   25_ 1993_                      
Československý profit (dříve)     356774 0862-9870 není   25_  1990-1992                      
Československá rusistika       356274 0009-0638 není   80_ 1990_                      
Československý sport     356285 0323-1224 0323-1224   25_ 1990-1992                      
Československý šach     356286 0009-0743 0009-0743   25_ 1990-1994                      
Český bratr     356288 0009-0778 0009-0778, z kraje není ISSN   25_80 1991,1992_                      
Český deník     390257 1210-0854 není   25_ 1991-1994                      
Český dialog      161550 1210-2784 1210-2784, zkraje není ISSN   25_ 1992:1995         http://www.cesky-dialog.net             
Český expres     360346 0862-8688 0862-8688   5_ 1992_                      
Český jazyk a literatura     356289 0009-0786 není   25_80 1993-2009         Online verz: http://www.spn.cz/casopiscjl             
Češi a svět     976150 80-85494-57-4 80-85494-57-4   25_80 2000_                      
Daně     359018 |a 1210-8103 |y 1211-8103 1210-8103   25_50 1996-2005                      
Daně a bilance     358661 1210-5813 1210-5813   25_  1993-1996                      
Daně a právo v praxi     360126 1211-7293 1211-7293   25_80 1996-1997         WWW stránky vydavatele: http://www.danarionline.cz             
Deník Právo lidu     356904 0862-5905 není   5_ 1992_                      
Denní Telegraf  (Telegraf - dříve - 1992_1993 ; Metropolitní telegraf - dříve - 1992; Metropolitan - dříve -  1991_1992)     358062 1210-8391?, 1210-0846? 1210-0846?   25_ 1993-1997                      
Telegraf (dříve, i příloha))     358380       25_ 1992-1993                      
 Metropolitní telegraf (dříve)     358380       25_ 1992_                      
 Metropolitan (dříve)     357330       30_ 1991-1992                      
Didaktická technologie 2       103961 80-7184-031-9 80-7184-031-9   70_ 1995_                      
Divadlo  (tištěná verze)     358497 1211-0108 1211-0108   25_80 1994-1999                      
 Divadlo (elektronická verze)     2100345 1211-0108                 Institute for Czech Literature            
Dobrý Večer         1210-7794   25_ 1993_                      
Dobrý večerník     358789 1211-7935 1211-7935   25_ 1993-1995                      
Domov     286922 0012-5369 0012-5369   25_80 1991-2001, 2004-2008         online verze: http://www.casopisdomov.cz             
Družstevní noviny     356302 0323-2476 0323-2476, z kraje chybí ISSN   25_ 1991-1999                      
Ekologie a energetika     358326 1210-0595 1210-0595   25_ 1993_                 2 čísla    
Ekologie a právo     1576303 |a 1801-4410 |y 1211-1139 1211-1139   35_ 2005-2007                      
EMP Jurisprudence viz též Evropské a mezinárodní právo  (Jurisprudence - dále - viz NK1)     1534488 |a 1801-2167 |y 1210-3977? 1801-2168?   25_80 2005_         http://www.jurisprudence.cz             
Jurisprudence (dále viz NK1)                                      
Euro     528586 1212-3129 1212-3129   25_ 2003-2005         Online verze: http://www.euro.cz    FULL        
Evangelický časopis   (Český bratr - dříve - 1991-1992)     357211 1211-6793? 0009-0778?   25_ 1993-2003         WWW stránky vydavatele: http://www.srcce.cz/ceskybratr             
Český bratr (dříve)     356288 356288 356288   30_ 1991-1992                      
Evropa     360916 |y 1363-3244 1363-3244   25_ 1996-1998                 4 čísla    
Evropa - společenství rovnoprávných jazyků     701140 80-86261-02-6 80-86261-02-6   80_ 1999_                      
Evropské a mezinárodní právo viz  též EMP     1257550 |a 1212-8589 |y 1210-3977 1210-3977   50_  1995-2004 Jurisprudence a právní praxe         WWW          
Expres     360346 0862-8688 0862-8688, z kraje není ISSN    25_ 1992_1995                      
Filatelie     356319 0015-0959 0015-0959   25_ 1991-1992         WWW stránky vydavatele: http://www.stamps.cz             
Folia Geobotanica & Phytotaxonomica     356323 0015-5551 0015-5551   25_80 1994-1997                      
Fórum architektury a stavitelství     360905 1210-7395 1210-7395   80_ 1999-2007         WWW stránky vydavatele: http://www.forumarchitektury.cz             
Fotbal     357187 0862-352X 0862-352X   25_ 1992-1994                      
Fotografie      356259 0009-0549 0009-0549   60_ 1991-1995   V NKC pod Československá fotografie                  
Fotografie magazín     358949 1211-0019 1211-0019   50_ 1998-2008         http://www.fotografiemagazin.cz             
Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu (Sborníky ; č. 31)      1716165 978-80-85889-84-0 978-80-85889-84-0   80_ 2007_                      
Gemma     356979 1210-0749 1210-0749   80_ 1992-1995                      
Geolines [tištěný zdroj]       359267 1210-9606 1210-9606   25_ 1996-1999         http://www.gli.cas.cz/geolines             
 Geolines [elektronický zdroj]                           Free E- Journals            
Geologický průzkum     356331 0016-772X. 0016-772X, z kraje není ISSN   80_ 1990-1993                      
Gól     357188 0323-0686 0323-0686   25_ 1992-1994         Online verze: http://www.fotbal.cz/gol             
Gramorevue     356978 0323-0783 0323-0783   80_ 1991-1993                      
Grant     358544 1210-6461 1210-6461   25_ 1993-1996                      
Grapheion     360984 1211-6890. 1211-6890   80_ 1999-2000         http://www.grapheion.cz             
Historické listy     358169 1210-1303 1210-1303   70_ 1993-1995                      
HMM. Hudební nástroje     360381 0323-1283 0323-1283, zkraje není ISSN   80_ 1990-1994                      
Hudba v Olomouci a na střední Moravě (Sborníky)      1798142 978-80-244-2078-3 978-80-244-2078-3   80_ 2007_                      
Hudební nástroje     360381 0323-1283 0323-1283   80_ 1995-1998                      
Hudební výchova pro 9. ročník základní školy. Metodická příručka      658981 80-7235-066-8 80-7235-066-8   80_ 1999_                      
Humus . 3 (1995)      139217       70_ 3 (1995)                      
Charta 77 očima současníků     189156 80-85270-58-7 80-85270-58-7   80_ 1997_                      
Chisa 2004 [elektronický zdroj]     1416431 80-86059-40-5 80-86059-40-5   80_100 2004_                      
Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c 800-1300      205954 80-85425-20-3 80-85425-20-3   80_ 1996_                      
Image interier     359387 1211-4170 1211-4170   70_ 1995-1998                      
Inflation targeting in transition ekonomies      974000 80-238-6088-7     70_ 1999_                      
Inform …     359382       70_ 1995, 1996                      
Iniciály     356984 0862-6324 0862-6324   80_ 1990-1994                      
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy I.      1090825 80-246-0378-0 80-246-0378-0   80_ 2001_                      
Interview     358386       50_ 1993, 1994                      
Jazyk a jeho užívání      104062 80-85899-19-1 80-85899-19-1   80_ 1996_                      
Jazyková kompetence v Evropské unii [elektronický zdroj]     1688738 80-245-0997-0 80-245-0997-0   80_100 2005_                 elektornický zdroj    
Jednota bratrská     360382 0323-293X 0323-293X   30_ 1990-1999                      
Journal of Applied Biomedicine (tištěná verze)     1199079 1214-021X 1214-021X   25_80 2004-2006     Rec   WWW stránky vydavatele: http://www.zsf.jcu.cz/jab/             
 Journal of Applied Biomedicina (elektronická  verze)                         EBSCOhost Academic Search Complete, DOAJ             
Journal of the Czech Geological Society     359005 0008-7378 0008-7378   25_80 1993-2006                      
Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series (tištěná verze)     1792743 1802-6842 1802-6842   70_ 2007, 2008, 2009     Rec   Online verze: http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=1             
    Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series (elektronická verze)                         EBSCOhost Academic Search Complete, Free E- Journals             
Justiční praxe     1120734 1214-276X 1214-276X   70_ 2002, 2003                      
K aktuálním otázkám hudební teorie a pedagogiky     1203772 80-7044-433-9 80-7044-433-9   80_ 2002_                      
K poctě Jaroslava Marka     148360 80-85268-49-3 80-85268-49-3   80_ 1996_                      
Kino     356375 0323-0295 0323-0295   50_70 1992,1993_                     http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?issn=0323-0295
Kinorevue     357348 1211-3832 1211-3832   50_70 1992-1997                     http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?issn=1211-3832
Kmit     358708       80_ 1995/96-1998                      
Kritický sborník     356992 0862-819X 0862-819X   80_ 1997-2000                      
Lidová demokracie     356398 |a 0323-1143 |y 0323-1189 0323-1143, z kraje není ISN   25_ 1991-1994                      
Living     1245517 1214-1976 1214-1976   30_70 2003-2008         http://www.iliving.cz             
Loutkář     357740 0323-1178 0323-1178   25_80 1997-2009         http://www.loutkar.eu             
Magazín Co vás zajímá     356407 0322-8711 0322-8711   50_ 1993_                      
Mediaevalia Historica Bohemica (viz též NK2)     604810 0862-979X 0862-979X   80_100 1995, 1998-2001, 2003-2009                      
Mediální studia  (viz též RecNeKoo)     1700042 1801-9978. 1801-9978   80_100 2006-2008   ukončeno 3/2008 Rec                
Mechanizace a automatizace administrativy             70_ 1990,1991_                      
Metro     360969 1211-7811 1211-7811   25_ 2005-2007         http://www.metro.cz             
Minerál     358797 1213-0710 1213-0710   80_ 1994-1999         http://www.casopis-mineral.cz             
Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis     167341 1213-7901, sv. mají ISBN nutná kontrola   70_80 2000_                      
Mistři klasické hudby     733809 1212-6160 1212-6160   80_ 1999-2002         http://www.muzikus.cz             
Mladý svět      356421 0323-2042 0323-2042   30_40 1993-2005                      
Model Hobby magazín     360020 1211-7218 1211-7218   25_60 1997-2009                      
Moderní byt     360831 1211-6637 1211-6637   25_80 1999-2008         http://www.dumabyt.cz             
Moderní dějiny     370541 1210-6860 1210-6860, každý sv, má ISBN   80_ 1998-2009         WWW stránky vydavatele: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-dejiny.ep             
Motocykl      357385 1210-1419     50_ 1993,1994_                      
Můj dům     358542 1210-7654 1210-7654   30_ 1995-2000         online verze: http://www.dumabyt.cz             
Musica     361147 1211-8850 1211-8850   60_80 1998_                      
Musica viva in schola XV.     80-210-2166-7 80-210-2166-7 80-210-2166-7   80_100 1999_                      
Muzejní a vlastivědná práce     390250 0027-5255 0027-5255   25_80 1990-2007                      
Mykologický sborník     358888 0374-9436 0374-9436   25_80 1991-1998         WWW stránky vydavatele: http://www.myko.cz             
Mystery     358122       80_ 1993_                      
Naim     358975 1211-3107     30_ 1994-1995                      
Národní 3       1781161 1802-9884 1802-9884.   80_100 2007, 2008   ukončeno 3/2008                  
Národní hospodářství     772517 0032-0749? Je Plánované hospodářství. 0032-0749?   80_ 1993-1996   Národní hospodářství v NKC je pod 0862-7037                  
Národní listy     358069       25_80 1992, 1993_                      
Národní osvobození     356891 |a 0862-9250 |z 0231-8164   0231-8164   50_ 1991-1997                      
Návrat Egona Hostovského     150277 80-85940-17-5 80-85940-17-5   80_ 1996_                      
Necenzurované noviny     358119       50_ 1993-1996         http://www.cibulka.cz             
Nedělní Blesk     660191 |y 1210-5333 1210-5333   25_ 1993-2000         http://www.blesk.cz             
Nedělní svět     1313881 1214-6749 1214-6749   25_ 2006_                      
Největší malíři     960353 1212-8872 1212-8872   80_ 2000-2002                      
Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu      970312 80-7044-271-9     80_ 1999_                      
Nová přítomnost (dříve k NK1)     359243 1211-3883 1211-3883, z kraje není ISSN   80_ 1995-1999         http://www.nova-pritomnost.cz             
Noviny     358140       30_ 1992_                      
Nový byt      359489 1211-1411 1211-1411   25_ 1995-1997                      
O hudbě v terezínském ghettu      701322 80-85947-40-4 80-85947-40-4   80_ 1999_                      
O identifikaci a kultivaci uměleckého talentu      187498 80-85883-18-X 80-85883-18-X   80_ 1996_                      
O strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT [elektronický zdroj]     1635165 80-213-1424-9 80-213-1424-9   80_100 2005_                 elektronický zdroj    
Občanský deník      356143 0862-707X     25_ 1991_                      
Obchodník     158977 1210-6178 1210-6178   60_ 1993-2001         http://www.economia.cz             
Obrana lidu     356896 0231-6218 0231-6218, z kraje není ISSN   25_ 1991-1993                      
Palaeontologia Bohemiae      1281729   1211-8672   25_70 1997- 2005-2006                      
Památky a příroda     356457 0139-9853?     60_80 1990-1991                      
Péče o krajinu [elektronický zdroj]     1543521       80_100 2004_                      
Personalista     359668 1211-2763 1211-2763   70_ 1996_                      
Philologica Pragensia      356461 0048-3885     25_80 1990_ Časopis pro moderní filologii                    
Planeta ’93 , ’94,  ’95, ’96, ’97      358481 |a 1210-4124 |z 1214-1364 1210-4124   80_ 1993-1997                      
Planeta EKOjournal  1998     365416 |a 1212-0685 |y 1210-0781 1212-0685   70_80 1998_                      
Playboy     357030 0862-9374 0862-9374   25_ 1992-1999         WWW stránky vydavatele: http://www.playpress.cz             
Revue politika     1202979 1214-0899 1214-0899   80_ 2003-2008         Online verze: http://www.revuepolitika.cz/             
Politika v České republice       1202979 1214-0899 1214-0899   25_ 2002-2003 Politika v České republice                    
Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen     300784 1803-7518     80_100 1999_                      
Právní praxe     358850 1211-0825 1211-0825   50_ 1993-2001                      
Právní praxe v podnikání     358482 1210-4043 1210-4043   25_60 1993-2000                      
Pražské noviny          1210-7794 1210-7794   25_  1996, 1997                      
Pražské Slovo      1027446 1213-5283 1213-5283   25_ 2001_             FULL        
Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990             25_ 1995_                      
Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci (Sborníky)     1832686 978-80-87146-14-9 978-80-87146-14-9   80_ 2008_                      
Proměny Pražského jara 1968-1969. Sv. 2, Studie, materiály, dokumenty     75257 80-85765-02-0 80-85765-02-0   50_ 1993_                      
Propsy     390133 1211-5886 1211-5886, z kraje není ISSN   30_60 1998_               ?      
Přítomnost (dříve k NK1)     356906 0862-7614 0862-7614     1991_1992                      
PSK     303099 1211-9482 1211-9482   25_ 1998_         WWW stránky vydavatele: http://www.linde-czech.cz             
Psychologické aktuality     1033527       60_ 1995, 1996                      
Psychologie v ekonomické praxi     356497 0033-300X 0033-300X   80_ 1996-2008                      
Rádce spotřebitele     359378 1211-121X     30_50 1995, 1996                      
Relationes Budvicenses : miscellanea philologiae classicae     1088631   jednotlivé svazky mají ISBN   80_ 2001-2005                      
1 (2001)         80-7040-479-5                            
2 (2001)         80-7040-471-X                            
3 (2002)         80-7040-593-7.                            
4-5 (2004)         80-7040-646-1                            
6 (2005)         80-7040-801-4                            
Reportér             70_ 1991, 1992                      
Republika     356907       25_ 1992-1994                      
Republikánské listy     356908 0862-6448     25_ 1990,1991_                      
Revue politika     1202979 1214-0899 1214-0899   70_ 2003-2008         Online verze: http://www.revuepolitika.cz/             
Rock Report (dříve k NK1)     358044 1210-5716 1210-5716   70_ 1999-2000         http://www.rockreport.cz             
Rock & Pop & musiQ (dříve k NK1)         0862-7533     2002_2003                      
Rok     356744 0862-6375     25_80 1990-1993                      
Rolling Stone     658525 1212-4249 1212-4249   25_80 1999-2001                      
Rudé právo         0032-6569, z kraje není ISSN   25_ 1995_                      
Rudolfinum Revue     1088059 1213-6247 1213-6247   25_80 2001/2002  2008-2009                      
S ’91, ’92, ….. ’98 (dříve k NK1)     356850 |a 1213-6565 |y 0027-8009 0027-8009, z kraje není ISSN   25_80 1991-1998                      
Sacra, aneb, Rukověť religionisty     1308635 1214-5351 1214-5351   80_ 2007_         WWW stránky vydavatele: http:// www.sacra.cz             
Salesiánská rodina     357389 0862-917X 0862-917X   60_ 1993-2003         http://www.sdb.cz  WWW          
Salvo     357628       60_ 1992_                      
Sborník České geografické společnosti     358438 1210-115X 1210-115X   70_ 1979-1995                      
Sborník Československé společnosti zeměpisné     ?       70_ 1970-1978                      
Sborník geologických věd. Antropozoikum, Quaternary of Siberia     838966 0036-5270 0036-5270   70_ 1999_jedno číslo                      
Sborník geologických věd. Geologie     356529 0581-9172 0581-9172   25_80 1998_tři čísla                      
Sborník k 80. narozeninám M. Bohatcové      973861 80-902262-3-X 80-902262-3-X   80_ 1999_                      
Sborník konference muzeí [elektronický zdroj]     1584821       80_100 2005_                 elektronický zdroj    
Sborník literární ceny Vladimíra Vokolka      978445 80-85058-72-3 80-85058-72-3   80_100 2002_                      
Sborník Společnosti přátel starožitností      185903 80-901258-4-0 80-901258-4-0   80_ 1996_                      
Scéna      358120 0139-5386 0139-5386   80_ 1991, 1992                     http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?issn=0139-5386
The Second Forum of the European Union and Central and East European Countries on the Information Society     188804 80-212-0132-0 80-212-0132-0   80_ 1996_                      
Serafínská cesta      357221 1210-4671 1210-4671   70_ 1992-1998                      
Slovenské listy     358873 1210-9118 1210-9118   25_80 1993/1994- 1999                      
Slovo a život     358788       80_ 1993, 1994_                      
Sociologické aktuality     357095 1210-4620. 1210-4620, z kraje není ISSN   8_ 1990-1994                      
Sondy (dříve k NK1)     360748 1213-5038   0322-8800 je  Odboráře; má být  1213-5038  1996-2007 opravit     1996_2007         http://www.tydenik-sondy.cz             
Sondy odborových svazů (dříve k NK1)     357152 0862-7436 0862-7436, z kraje není ISSN   25_40 1990-1995                      
Speleo      307004 1213-4724 1213-4724   25_ 2003_jedno cislo                      
Stadión     356608 0038-3920 0038-3920   25_ 1992-1994                      
Standardy pro oceňování podniku  [elektronický zdroj]     1583663 80-245-0907-5 80-245-0907-5   80_100 2005_                 elektronický zdroj    
Starožitnosti a užité umění     358648 1210-6518 1210-6518   80_ 1993-1997                      
Strategie     358489 1210-3756 1210-3756   25_50 1993-2001         Online verze: http://www.istrategie.cz    FULL        
Strategie přípravy České republiky na členství v Evropské unii      700922 80-02-01302-6 80-02-01302-6   80_100 1999_                      
Studentské listy     356679   0862-5549   25_60 1991_                      
Svobodné slovo     390256 0231-732X 0231-732X, z kraje není ISSN   30_ 1991-1995                      
Večerník Praha     357232 1210-1117 1210-1117   25_   Pražské slovo       http://www.mojenoviny.cz             
Vlast a rodný kraj v díle historika (Práce Historického ústavu AV ČR 15/2004)     1501140 80-7286-064-X 80-7286-064-X   80_100 2004_                      
Vodní hospodářství     356679 0862-5549 0862-5549   25_70 1992_                      
Vodní hospodářství & ochrana ovzduší     358664 1210-4191 ? 1210-4195 ?   25_70 1993_     Rec                
Volební systémy a volební právo     1692858 80-85889-77-3 80-85889-77-3   80_100 2006_                      
Všehrd     356855 |a 1210-5740 |y 1801-3678     30_ 1992-1995                     http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?issn=1210-5740
Výběr Reader’s Digest     357998 1210-7077 1210-7077   25_ 1994-1996         http://www.vyber.cz             
Výchova a další vzdělávání v družstevnictví  [elektronický zdroj]     1663944 |z 80-7040-853-7 80-7040-853-7   80_100 2006_         Online verze: http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kod/druzstev06/sbornik_konf2006CZ.htm        elektronický zdroj    
Výchova k evropanství     131250 80-7079-762-2 80-7079-762-2   80_100 1996, 1997                      
Země Koruny české     359038 1210-9665 1210-9665   50_ 1994-1997                      
Zemědělské noviny     356709       25_ 1991-1992             FULL        
ZN Zemské noviny (v ANL též pod Zemské noviny - přejmenovat; ZN Noviny - dříve -  1994)     390304 1210-7492 1210-7492, z kraje není ISSN   25_ 1996-2001                      
Zemské noviny (přejmenovat v ANL na ZN Zemské noviny)     390304 1210-7492 1210-7492   25_ 1996-2001                      
ZN Noviny (dříve)     358898 1210-7492       1994_                      
Živel      359667       40_ 1995-1999         http://www.zivel.cz             
Živnostenské listy     356835       25_ 1992-1999                      
Život je jinde … ?      1189107 80-85778-35-1 80-85778-35-1   80_100 2002_                      
                                       
                                       
Aktualizace: 7.7.2010
doplnění údaje o recenzovaných časopisech (Rec), WWW, FULL
Aktualizace: červenec, srpen  2010
Zmeněno pořadí sloupců, doplněny sloupce s: ISSN, ISBN VAV; ISSN, ISBN TR; Sysno; ISSN; ISBN; LIC, SFX, odkaz; doplněn list úvod