TITUL v ANL (seriály recenzované neimpaktované obsažené v ANL v ramci Kooperačního systému článkové bibliografie) ISSN, ISBN VAV SYSNO v NKC (seriály, knihy,  ISSN, ISBN v NKC (seriály, knihy, ISSN, ISBN v ANL (u casopisů   90.  let LIC, SFX - propojení na plnotextové zdroje licencované aj. , 
tučně tituly zpracované v NKČR           
  (bude doplněno) elektronické zdroje) elektronické zdroje) nutno zkontrolovat event. doplnit ISSN/ISBN) odkazy na plné texty, vydavatele v bázi NKC
           
Kooperační systém článkové bibliografie v ANL          
           
Acta entomologica Musei Nationalis Pragae (tištěný zdroj) (viz též NK2) 0374-1036 973556 0374-1036 0374-1036  
 45 (2005)      80-7036-204-9 0374-1036  
 46 (2006)      80-7036-218-9 0374-1036  
 47:1 (2007)     978-80-7036-234-1 0374-1036  
 47 (2007)   Immature Beetles Meeting 2007       0374-1036  
 48"1 (2008)      978-80-7036-265-5 0374-1036  
 48:2 (2008)     978-80-7036-239-6 0374-1036  
 49:1 (2009)      978-80-7036-294-5 0374-1036  
Acta entomologica Musei Nationalis Pragae (elektronický zdroj)   2102436 |a 0374-1036 |l 0374-1036   EBSCOhost Academic Search Complete
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica  (viz též NK2) 1803-408X 1711514 1803-408X    
Acta Musei Moraviae. Scientiae  biologicae (viz též NK1)   537987 1211-8788, od r. 1997 1211-8788  
85:1 (2000)        1211-8788  
86:1-2 (2001)        1211-8788. --  80-7028-125-1  
87:1-2 (2002)        1211-8788. --  80-7028-125-1  
88:1-2 (2003)        1211-8788. --  80-7028-125-1  
90:1-2 (2005)         1211-8788. --  80-7028-125-1  
91:1-2 (2006)        1211-8788  
92:1-2 (2007)        1211-8788  
93:1-2 (2008)        1211-8788  
94:1-2 (2009)        1211-8788  
           
           
Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae  (viz též NK1) 1211-8796 537932 1211-8796 od r. 1997 1211-8796  
82 (1997)        1211-8796  
83 (1998)        1211-8796  
89 (2004)        1211-8796. --  80-708-225-8  
90 (2005)        1211-8796. --  80-7028-263-0  
91 (2006)        1211-8796. --  80-7028-260-6  
92 (2007)        1211-8796. --  978-80-7028-302-8  
93 (2008)        1211-8796  
94 (2009)       1211-8796  
           
Acta Musei Reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales 0231-9616 1120874 0231-9616     
 26 (1998)      80-85031-22-1    
 27 (1999)      80-85031-29-9 80-85031-29-9  
 28 (2001)      80-85031-39-6 80-85031-39-6  
 29 (2003)      |a80-85031-47-7 |z 80-85031-45-0 80-85031-45-0  
           
Acta onomastica (viz též NK2) 1211-4413 305399 1211-4413 1211-4413  
38 (1997)        1211-4413. --  80-901673-3-0  
39 (1998)        1211-4413. -- 80-901673-6-5  
40 (1999)        1211-4413. -- 80-86496-01-5  
41-42 (2001)        1211-4413. --  80-86496-03-1.  
43 (2002)      80-86496-05-8 1211-4413. --  80-86496-05-8  
44 (2003)      80-86496-10-4 1211-4413. --  80-86496-05-8  
45 (2004)      80-86496-19-8 1211-4413. --  80-86496-05-8  
46 (2005)      80-86496-25-2 | 1211-4413. --  80-86496-25-2.  
47 (2006)      80-86496-34-1 1211-4413. --  80-86496-34-1  
48 (2007)        1211-4413. --  978-80-86496-36-8, 80-86496-36-8  
49 (2008)       1211-4413. --  978-80-86496-44-3  
50 (2009)       1211-4413. --  978-80-86496-48-1  
Acta politologica tištěná s odkazem (viz též NK3)   2086514 1804-1302   online verze: http://www.acpo.cz 
Acta polytechnica   358496 1210-2709 1210-2709  
Acta technica ČSAV  (přešla na NTK) (viz též NK1)   356168 |a 0001-7043 |y 1210-714X    
Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis   360859 1211-8516 1211-8516, 0524-7403  
Acta Universitatis Carolinae. Geographica (viz též NK1)   356174 0300-5402 |z 0567-8196 ? 0323-0511, 0300-5402 z kraje chybí ISSN http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica  (viz též NK1)   576830 |a 0323-0619 |z 0515-3212 0323-0619  
2001:1-2 (2001)        0323-0619. --  80-246-0336-5  
2002:2-3 (2002)        0323-0619. --  80-246-0676-3  
2003:1-2 (2003)        0323-0619. --  80-246-0741-7  
2003:3-4 (2003)        0323-0619. --  80-246-0778-6  
2004:1-2 (2004)        0323-0619. --  80-246-0838-3  
2005:2 (2005)        0323-0619. -- 80-246-1034-5  
2005:3 (2006)        0323-0619. --  80-246-1247-X  
2005:4 (2008)        0323-0619, 0323-0619. --   
2006:1 (2006)       0323-0619,   80-246-1231-3  
2006:2 (2008)        0323-0619  
2006:3 (2006)        0323-0619. --  80-246-1297-6  
2006:4 (2008)           0323-0619  
2007-2010         0323-0619  
Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica (viz též NK1)   356176 |a 1212-1428 |y 0323-0511 1212-1428  
Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica (viz též NK1)   356180 |a 0001-7140 0001-7140  
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis (viz též NK3)   356177 0323-0562 0323-0562  
Acta Universitatis Carolinae Pragensis. Philosophica et Historica (viz též NK2 Studia historica podrobně)   1714360 |a 0567-8293 0567-8293  
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica   U AUPO nutná kontrola 1802-8713     mají   
Historica 26-1994. Sborník prací historických 14 (1994)              605560 |a 0139-6080 |y 0472-8947    
Philologica   1802-8713        
Philologica 67.   Anglica I (1994)       80-7067-421-0  
Philologica 64. Glottodidactica Olomucensia IV (1992)        80-7067-221-8  
Philologica 66. Studia Bohemica VI (1993)    978812 |a 1802-8675 |y 0231-634X 80-7067-586-1  
Philologica 66. Germanica Olomucensia VIII (1993)        80-7067-232-3  
Philologica 69.  Romanica Olomucensia VI (1996)  1802-8713   1802-8713 80-7067-577-2  
Philologica 65. Studia Bohemica VII (1996)    978812 , 1867669 80-7067-586-1, |a 1802-8675 |y 0231-634X  80-7067-586-1  
Philosophica   (viz též NK2 Musicologica Olomucensia)          
Aesthetica. -- 28 (2005)   312766 1212-1193 1212-1193. --  80-244-1055-9  
Aesthetica. -- 31 (2006)     1212-1193. --  80-244-1378-7 1212-1193. --  80-244-1378-7  
Aesthetica.  -- 33 (2007)     1212-1193. --  978-80-244-1716-5. 1212-1193. --  978-80-244-1716-5  
Aesthetica. -- 34 (2009)     1212-1193. --  978-80-244-2456-9 1212-1193. --  978-80-244-2456-9  
Philosophica 2 (1994)        80-7067-414-8  
Philosophica 68. -- Romanica Olomucensia V (1994)        80-7067-328-1  
Philosophica - Aesthetica 14. -- Musicologica II (1995)                                           1212-1193     80-7067-621-3   
Politologica 2. Wandel der Werte (1994)                                  80-7067-371-0  
Psychologica 30. Varia Psychologica  (1994)             80-7067-327-3  
Psychologica. Varia Psychologica (1992)        80-7067-168-8  
Sociologica 1994. Sociologické studie (1995)        80-7067-532-2  
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturarium       80-7067-580-2  
34  Geographica       80-7067-689-2  
31  Chemica (1992)     0232-0061 80-7067-219-6  
32  Chemica (1993)       80-7067-045-2  
35  Chemica  (1996)       80-7067-714-7  
34  Chemica (1995)       80-7067-578-0  
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturarium          
32 Mathematica (1993)     0231-9721  80-7067-341-9  
34 Mathematica (1995)       80-7067-579-9  
35 Mathematica (1997)       80-7067-715-5  
31 Physica  (1992)  není uvedeno v seznamu   0231-9772 80-7067-176-9  
Physica XXXI, 106 (1994)       80-7067-176-9  
32 Physica  (1993)        80-7067-233-1  
Physica XXXIII, 116  (1994)       80-7067-357-7  
35 Physica  (1996)        80-7067-690-6  
Geographica - Geologica XXXIII (1994)  Geographica 1212-2157    |a 1212-2157 |y 0231-9365  80-7067-366-4  
35 Geologica (1997)      |a 1212-2025 |y 0231-9365   0231-9365  
36 Geologica (1999)       1212-2025  
           
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica Gymnica 1212-1185   1212-1185    
Gymnica. --  22: (1992)        80-7067-177-7  
Gymnica. --  23: (1993)        80-7067-273-0  
Gymnica. --  25: (1995)        80-7067-611-6  
Gymnica. --  26: (1996)        80-7067-686-8  
Gymnica XXIV (1994)        80-7067-391-5  
Anthropologie          
Application of Mathematics tištěná verze (viz též NK1)       0862-7940 http://am.math.cas.cz/ 
    Application of Mathematics elektronická verze          Springer Complete Collection,  Metapress Journals , EBSCOhost Academic Search Complete , Free E- Journals
Archaeologica historica          
Archeologické rozhledy (viz NK1)   356208 0323-1267 0323-1267  
Archeologické výzkumy v jižních Čechách          
Archiv orientální (viz též NK1)   356210 0044-8699 0044-8699  
Archivní časopis (viz též NK1)   356212 |a 0004-0398 |y 0004-0393 0004-0393  
Archivum mathematicum          
AULA          
Automa          
Avriga (viz též NK1)   859750 1211-3379 1211-3379  
40:1-2 (1998)    959750 1211-3379 1211-3379. --  80-85917-48-3  
43:1-2 (2001)    959750 1211-3379 1211-3379. --  80-85917-85-8  
44:1-2 (2002)    959750 1211-3379 1211-3379. --  80-85917-85-8  
45:1-2 (2003)    959750 1211-3379 1211-3379. --  80-86791-03-3  
46:1-2 (2004)    959750 1211-3379, 80-86791-14-9 1211-3379. --  80-86791-14-9   
47:1-2 (2005)    959750 1211-3379, 80-86791-27-0 1211-3379. --  80-86791-14-9  
49 (2007)    959750 1211-3379, 978-80-86791-46-3 1211-3379. --  978-80-86791-46-3  
Beton          
Bezpečnost jaderné energie          
Biograf  (viz též NK1)   772614 1211-5770  1211-5770  
Biologie - Chemie - Zeměpis          
Bohemia centralis          
Brno v minulosti a dnes          
Brno studies in English          
Bulletin Moravské galerie v Brně          
Bulletin of Geosciences tištěná verze (viz též NK1)   1245964 1214-1119. 1214-1119.  
 Bulletin of Geosciences elektronická verze (viz též NK1)   1732503 |a 1214-1119 |l 1214-1119 1802-8225 (od 2009)  
Bulletin VHÚR Vodňany           
Byzantinoslavica  (viz též NK1)   390245 0007-7712 0007-7712  
Collection of Scientiphic Papers, Fakulty of Agriculture in České Budějovice          
Communio viatorum  (viz též NK1)   357210 0010-3713 0010-3713  
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding          
Časopis Matice moravské          
Časopis Moravského muzea. Vědy společenské          
Časopis Národního muzea. Řada historická  (viz též NK1)   356249 0139-9543 0139-9543  
Časopis pro moderní filologii  (viz též NK1)          
Časopis pro právní vědu a praxi  (viz též NK1)   359701 1210-9126 1210-9126  
Časopis Slezského zemského muzea. Série A,  vědy přírodní            
Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické          
Časopis Společnosti přátel starožitností  (viz též NK1)   1818448 1803-1382 1803-1382  
Česká a slovenská psychiatrie    (viz též NK1)   359441 1212-0383 1212-0383, někdy chybí   
Česká literatura tištěná verze (viz též NK1)   390246 0009-0468 0009-0468 http://www.ucl.cas.cz/ceslit 
          http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit 
 Česká literatura elektronická verze    1970827 |a 0009-0468 |l 0009-0468   Institute for Czech Literature
Český časopis historický  (viz též NK1)   356280 0862-6111 0862-6111.  
Český jazyk a literatura          
Český lid  (viz též NK1)   356290 0009-0794 0009-0794  
Dějiny-teorie-kritika (viz též NK1)   1416978 |a 1214-7249 1214-7249  
Dějiny věd a techniky (viz též NK1)   356294 0300-4414 0300-4414  
Demografie  (viz též NK1)   356295 0011-8265 0011-8265  
Disk  (viz též NK1)   1180676 1213-8665 1213-8665 http://casopisdisk.amu.cz 
Divadelní revue  (viz též NK1)   356963 0862-5409 0862-5409  
Documenta Pragensia  (viz též NK2)   371539 |a 0231-7443 0231-7443  
13 - Žena v dějinách Prahy -- Praha : Scriptorium, 1996       0231-7443  
18 - Od středověkých bratrstev k moderním spolkům : sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve dnech 5. a 6. října 1999 -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2000       0231-7443. --  80-86197-21-2  
19 - Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech.  -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2001       0231-7443. --  80-86197-29-8.  
22 - Pražské městské elity středověku a raného novověku. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2004     80-86197-50-6, 80-902597-9-0 0231-7443. --  80-86197-50-6  
25 - Dobrou chu, velkoměsto. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2007     978-80-86197-85-2, 978-80-86852-16-4 0231-7443. --  978-80-86852-16-4, 978-80-86197-85-2  
26 - Evropská velkoměsta za druhé světové války: každodennost okupovaného velkoměsta: Praha 1939-1945 v evropském srovnání. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2007       0231-7443. --  978-80-86852-21-8, 978-80-86197-93-7  
27 - Město a intelektuálové : od středověku do roku 1848. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2008.     978-80-87271-06-3, 978-80-86852-27-0 0231-7443. --  978-80-86852-27-0, 978-80-87271-06-3  
Doprava          
E+M. Economie a management          
Energetika          
Engineering Mechanics          
Erica          
Estetika  (viz též NK1)   356317 0014-1291 0014-1291  
Études romanes de Brno          
Filosofický časopis  (viz též NK1)   356321 0015-1831 0015-1831 http://filcasop.flu.cas.cz
Folia Ethnographica          
Folia Heyrovskiana. Serie A, B  (viz též NK1)          
Folia Historica Bohemica  (viz též NK1)   301651 0231-7494    
17 (1994)       0231-7494  
18 (1997)      80-85268-56-6 80-85268-56-6  
19 (1998)      80-85268-75-2 80-85268-75-2  
20 (2003)     80-7286-060-7 80-7286-060-7  
21 (2005)      80-7286-076-3 0231-7494. --  80-7286-076-3  
22 (2006)      80-7286-092-5 0231-7494. --  80-7286-092-5  
23 (2008)      978-80-7286-127-9 0231-7494. --  978-80-7286-127-9  
24/1 (2009)      978-80-7286-167-5 0231-7494.  
Folia Mendeliana (Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientie sociales)  (viz též NK1) Nutná kontrola   993846 0085-0748 0085-0748  
31-32 (1997)     80-7028-116-2 0085-0748  
39   (2004)     80-7028-251-7 0085-0748. --  80-7028-251-7  
Folia Mendeliana.  Scientiae naturales         0085-0748  
31-32 (1996/97) (1997)      80-7028-116-2 0085-0748  
33-34: 1998-1999 (1999)     80-7028-155-3 0085-0748. --  80-7028-155-3  
35-36:2000:2001  (2002)     80-7028-182-0 0085-0748. --  80-7028-182-0  
37-38 : 2002-2003 (2003)     80-7028-215-0 0085-0748. --  80-7028-215-0  
40-41:2005-2006  (2008)     978-80-7028-316-5 0085-0748. --  978-80-7028-316-5  
42-43 : 2007/2008  (2009)     978-80-7028-345-5 978-80-7028-345-5  
Fontes Nissae          
Gender - rovné příležitosti - výzkum (viz též NK1)   104831 1213-0028 1213-0028  
Geodetický a kartografický obzor  (viz též NK1)   356330 0016-7096 0016-7096, z kraje není ISSN  
Geografické rozhledy  (viz též NK1)   358023 1210-3004 1210-3004  
Geografie  (viz též NK1)   360160 1212-0014 1212-0014  
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku          
Geotechnika          
Germanoslavica  (viz též NK1)   359013 1210-9029 1210-9029, z kraje není ISSN  
Historická demografie  (viz též NK2)   356336 |a 0323-0937 |z 0441-8034    
21 (1997)   356336   0323-0937   
22 (1998)      80-85950-56-1 0323-0937. --  80-85950-56-1  
23 (1999)     80-85950-72-3 0323-0937. --  80-85950-72-3  
25 (2001)      80-85950-96-0 ? 0323-0937. -- 80-85950-72-3 ?  
26 (2002)      80-7330-019-2 0323-0937. --  80-85950-72-3. ?  
27 (2003)      80-7330-037-0 0323-0937. --  80-7330-037-0  
28 (2004)      80-7330-057-5 0323-0937. --  80-7330-057-5  
29 (2005)      80-7330-078-8? 0323-0937. --  80-7330-037-0?  
30 (2006)       80-7330-100-8 0323-0937. --  80-7330-100-8  
30 (2006) suppl. Dějiny migrací v českých zemích v novověku. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006       0323-0937. --  80-7330-088-5  
31 (2007)      978-80-7330-123-1 0323-0937. --  978-80-7330-123-1  
32 (2008)      978-80-7330-157-6 0323-0937. --  978-80-7330-157-6  
33:1-2 (2009)      978-80-87112-27-4 0323-0937  
Historická geografie  (viz též NK2)   959880 0323-0988    
30 (1999)        0323-0988. --  80-85268-97-3.  
31 (2001)      80-7286-032-1 0323-0988. --  80-7286-032-1  
32 (2003)      80-7286-048-8 0323-0988. --  80-7286-048-8  
33 (2005)      80-7286-080-1 0323-0988. --  80-7286-080-1  
34 (2007)        0323-0988. --  978-80-7286-107-1  
Miscellanea. -- 29 (1997)      978-80-7286-107-1 80-85268-67-1  
1 (2006) suppl. Historická krajina a mapové bohatství Česka : prameny, evidence, zpřístupňování, využívání : Praha, 25. ledna 2006. -- Praha : Historický ústav, 2006     80-7286-093-3 0323-0988. --  80-7286-093-3  
Historický obzor  (viz též NK1)   357078 1210-6097 1210-6097,  z kraje není  ISSN  
Horticultural Science          
Historie a vojenství  (viz též NK1)   356338 0018-2583 0018-2583  
Hudební věda  (viz též NK1)   356347 0018-7003 0018-7003,  z kraje není ISSN  
Hudební výchova  (viz též NK1)   358473 1210-3683 1210-3683  
Iluminace          
Jižní Morava          
Journal of Applied Biomedicine          
Journal of Forest Scieence          
Journal of Gosciences tištěná verze (viz též NK1)   1749533 1802-6222. 1802-6222  
      Journal of Geoscience elektornická  verze   1826924 |a 1803-1943 |y 1802-6222 |l 1802-6222   EBSCOhost Academic Search Complete, DOAJ
Judaica Bohemiae  (viz též NK2)   356372 0022-5738.  0022-5738.   
 16:2 (1990)           
 30-31 (1996)       0022-5738  
 32 (1997)       0022-5738  
 33 (1998)       0022-5738  
 34 (1998)       0022-5738  
 35 (1999)     80-85608-30-8 0022-5738  
 36 (2000)       0022-5738. --  80-85608-37-5  
 37:2002 (2003) ?     80-85608-50-2 0022-5738  
 38:2002   (2003)     80-85608-61-8 0022-5738. --  80-85608-61-8  
 39 : 2003 (2004)     80-85608-80-4 0022-5738. --  80-85608-80-4  
 40 : 2004 (2005)     80-86889-04-1 0022-5738  
 41: 2005 (2006)     80-86889-35-1 0022-5738  
 43:2007-2008 (2008)     978-80-86889-64-1 0022-5738  
           
Jurisprudecne  (viz též NK1)   1534488 1212-9909 1212-9909 http://www.jurisprudence.cz
Knihovna (tištěná verze) (viz též NK4.1)   1581377 1801-3252 1801-3252  
    Knihovna elektronická verze    2103012 |a 1801-3252 |l 1801-3252    
Koroze a ochrana materiálu          
Kriminalistika  (viz též NK1)   358605 1210-9150 1210-9150 http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminal.htm 
Kvasný průmysl          
Linguistica Pragensia  (viz též NK1)   357254 0862-8424 0862-8424  
Listy filologické  (viz též NK1)   356400 0024-4457 0024-4457,  z kraje není ISSN  
Litteraria Pragensia  (viz též NK1)   357254 0862-8424 0862-8424  
Lynx  tištěná verze (viz též NK1)   1006351 0024-7774 0024-7774  
     Lynx elektronická verze         EBSCOhost Academic Search Complete
Matematika - fyzika - informatika          
Mathematica Bohemicae   357106 0862-7959 0862-7959.  
Mediaevalia Historica Bohemica  (viz též NK2)          
4 (1995)   604810 0862-979X    
5 (1998)       0862-979X  
6 (1999)     0862-979X, 80-85268-66-3 80-85268-66-3  
8 (2001)     0862-979X, 80-85268-98-1 80-85268-98-1  
9 (2003)     0862-979X, 80-7286-029-1 80-7286-029-1  
10 (2005)     0862-979X, 80-7286-054-2 80-7286-054-2  
11 (2008)     0862-979X, 80-7286-091-7 80-7286-091-7  
12/1 (2009)     0862-979X, 978-80-7286-126-2 978-80-7286-126  
12/2 (2009)     0862-979X, 978-80-7286-161-3 0862-979X  
        0862-979X  
Mediální studia  (viz též NK1)   1700042 1801-9978. 1801-9978.  
Meteorologické zprávy  (viz též NK1)   356415 0026-1173 0026-1173  zkraje není   
Mezinárodní vztahy  (viz též NK1)   358121 0323-1844 0323-1844 http://www.iir.cz  
Moderní dějiny   (viz též NK2)          
 6 (1998)   370541 1210-6860    
 7 (1999)     1210-6860, 80-85268-74-4 1210-6860. --  80-85268-74-4.  
 8 (2000)     1210-6860, 80-85268-87-6 1210-6860. --  80-85268-87-6  
 9 (2001)     1210-6860, 80-7286-013-5 1210-6860. --  80-7286-013-5  
 10 (2002)     1210-6860, 80-7286-033-X 1210-6860. --  80-7286-033-X  
 11 (2003)     1210-6860,  80-7286-043-7 1210-6860. --  80-7286-013-5  
 12 (2004)     1210-6860, 80-7286-053-4 1210-6860. --  80-7286-053-4  
 13 (2005)     1210-6860, 80-7286-065-8 1210-6860. --  80-7286-065-8  
 14 (2006)     1210-6860, 80-7286-087-9 1210-6860. --  80-7286-087-9  
 15 (2007)     1210-6860,  80-7286-094-1 1210-6860. --  80-7286-094-1  
 16 (2008)     1210-6860, 978-80-7286-110-1 1210-6860. --  978-80-7286-110-1  
 17:1 (2009)     1210-6860, 978-80-7286-135-4 1210-6860. --  978-80-7286-135-4   
 17:2 (2009)     1210-6860, 978-80-7286-159-0 1210-6860  
Musicologica Brunensia  (viz též NK2)     1210-6860 1210-6860  
38-40 (2006     1212-0391, 80-210-3965-5 1212-0391. -- 80-210-3965-5  
41 (2007)     1212-0391, 978-80-210-4270-4| 1212.0391. -- 978-80-210-4270-4  
42-43:2007-2008  (2009)     1212-0391, 978-80-210-4863-8 1212-0391. -- 978-80-210-4863-8  
44 (2009     1212-0391, 978-80-210-4992-5 1212-0391. -- 978-80-210-4992-5.  
Národopisná  revue          
Nᚠchov          
Naše řeč  (viz též NK1)   356434 0027-8203 0027-8203. z kraje není ISSN  
Neural Network World    358133 1210-0552 1210-0552 http://www.nnw.cz 
Nový orient  (viz též NK1)   356442 0029-5302 0029-5302  
Numismatické listy  (viz též NK1)   356443 0029-6074, 0029-6074, z kraje není ISSN  
Obchodněprávní revue  (viz též NK1)   1854027 1803-6554 1803-6554  
Obchodní právo  (viz též NK1)   358070 1210-8278 1210-8278  
Opus musicum  (viz též NK1)   357246 0862-8505 0862-8505, z kraje není ISSN   
Paginae historie  (viz též NK2 podrobně)   300579 1211-9768 1211-9768  
4 (1996)     1211-9768 1211-9768  
5 (1997)      1211-9768, 80-85475-40-5 ? 80-85475-40-5  
6 (1998)      1211-9768, 80-85475-50-2 1211-9768. --  80-85475-50-2  
7 (1999)      1211-9768, 80-85475-56-1 1211-9768. --  80-85475-56-1  
8 (2000)     1211-9768, 80-85475-67-7 1211-9768. --  80-85475-67-7  
9 (2001)      1211-9768, 80-85475-78-2 ? 1211-9768  
10 (2002)     1211-9768, 80-85475-92-8 1211-9768. --  80-85475-92-8  
11 (2003)      1211-9768, 80-86712-00-1 1211-9768. --  80-86712-00-1.  
12 (2004)     1211-9768, 80-86712-17-6 1211-9768. --  80-86712-17-6.  
Památky archeologické (přešlo na AVČR)  (viz též NK1)          
Pedagogika          
Pedagogická orientace          
Plant Protection Science          
Plant, Soil and Environment          
Plasty a kaučuk          
Plyn          
Pokroky matematiky, fyziky  a astronomie           
Politics in Central Europe (tištěná verze) (viz též NK2)   1785623 1801-3422 1801-3422  
Politics in Central Europe (elektronická verze) (viz též NK2)   1976324 |a 1801-3422 |l 1801-3422    Free E- Journals
Politologická revue  (viz též NK1)          
Právněhistorické studie  (viz též NK2)          
Právní fórum  (viz též NK1)   1413872 1214-7966 1214-7966  
Právník  (viz též NK1)   356488  0231-6625 0231-6625  
Pražský sborník historický  (viz též NK2)   356489 0555-0238 0555-0238  
28: (1995)    356489 80-85917-15-7    
29 (1996)    356489 80-85917-33-5 0555-0238. --  80-85917-33-5.  
30 (1998)    356489 80-85917-58-0 0555-0238. --  80-85917-58-0  
31 (2000)    356489 80-85917-76-9 0555-0238. --  80-85917-76-9  
32 (2003)    356489 80-902597-6-6 0555-0238. --  80-902597-6-6  
33 (2004)   356489 80-86852-02-4 0555-0238. --  80-86852-02-4.   
34 (2006)   356489 80-86852-12-1 0555-0238. --  80-86852-12-1  
35 (2007)   356489 978-80-86852-18-8 ? 0555-0238. --  978-80-86197-90-6 ?  
Průzkumy památek  (viz též NK1)   359130 1212-1487 1212-1487  
Příroda  (viz též NK2)       1211-3603  
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska          
Psychiatrie tištěná verze (viz též NK1)   308171 1211-7579 1211-7579  
        1212-6845   
Psychiatrie pro praxi  (viz též NK1)   969690 1213-0508. 1213-0508  
Psychologie pro praxi  (viz též NK1)   1997316 1803-8670. 1803-8670  
Psychoterapie   (viz též NK1)   1716306 1802-3983 1802-3983  
Reflexe (viz též NK1, NK2)   357093 0862-6901 0862-6901  
Religio  (viz též NK1)   358425 1210-3640 1210-3640  
Research in Agricultural Enginering          
Research in Pig Breeding          
Revue církevního práva  (viz též NK1)   359682 1211-1635 1211-1635  
Sborník archivních prací  (viz též NK1)   356524 0036-5246 0036-5246  
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy          
Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje          
Sborník muzea Kralovarského kraje          
Sborník Národního muzea v Praze, Řada A, Historie  (viz též NK1)   356537 0036-5335 v NKC 0036-5335, z kraje není ISSN  
Sborník Národního muzea v Praze, Řada B, Přírodní vědy  (viz též NK1)   356538 0036-5343 v NKC 0036-5343  
Sborník Národního muzea v Praze, Řada C, Literární historie  (viz též NK1)   356539 0036-5351 v NKC 0036-5351, z kraje není ISSN  
Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná          
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada filozofická          
Řada filozofická          
Řada archeologická          
Řada anglistická          
Řada germanistická          
Řada historická          
Řada hudebněvědná (H) (viz též NK2 Musicologica Brunensia)   1687290 1212-0391 1212-0391  
38-40 (2006)     1212-0391, 80-210-3965-5 1212-0391, 80-210-3965-5  
41 (2007)     1212-0391, 978-80-210-4270-4 1212.0391, 978-80-210-4270-4  
42-43:2007-2008  (2009)     1212-0391, 978-80-210-4863-8 1212-0391, 978-80-210-4863-8  
44 (2009)     1212-0391, 978-80-210-4992-5 1212-0391, 978-80-210-4992-5  
Řada jazykovědná          
Řada klasická          
Řada literárněvědná          
Řada pedagogická          
Řada psychologická          
Řada romanistická          
Řada teatrologická          
Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy          
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava          
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka          
Sborník Západočeského muzea v Plzni          
Scientia Agriculturae Bohemica           
Severočeskou přírodou          
Silva Gabreta (viz též NK2)   972701 1211-7420; v NKC jednotlivé sv.  V ANL doplnit jednotlivé sv.   
Sklář a keramik          
Slavia (viz též NK1)   356589 0037-6736  0037-6736  
Slévárenství          
Slezský sborník          
Slovácko          
Slovanské historické studie (viz též NK2)   356592 0081-007X někde   
21 (1995)      80-85268-38-8 80-852668-38-8  
24 (1998)      80-85268-72-8 80-85268-72-8  
25 (1999)      80-85268-94-9 80-85268-94-9  
26 (2000)      80-7286-005-4 80-7286-005-4  
32 (2007)      978-80-7286-120-0 0081-007X   
Mimořádné číslo 2006       0081-007X. --  80-7286-101-8  
33 (2008)      978-80-7286-137-8 0081-007X. --  978-80-7286-137-8  
34 (2009)      978-80-7286-152-1 0081-007X. --  978-80-7286-152-1  
           
Slovanský přehled (viz též NK1)   356593 0037-6922 0037-6922,  z kraje není ISSN   
Slovo a slovesnost (viz též NK1)   356594 0037-7031 0037-7031, z kraje není ISSN   
Slovo a smysl (viz též NK1)   1498668 1214-7915 1214-7915  
Sociální studia          
Soil and Water Research          
Studia Comeniana et historica          
Studia historica Brunensia          
Studia neoaristotelica (viz též NK1)   1501396 1214-8407 1214-8407  
Studia paedagogika          
Studia Rudolphina tištěná verze (viz též NK1)   1248703 1213-5372  1213-5372 http://www.udu.cas.cz/cs/studio-rudolphina/ 
1 (2001)        1213-5372   
2 (2002)        1213-5372  
3 (2003)      80-903230-5-7 80-903230-5-7   
4 (2004)      80-903230-7-3  80-903230-7-3   
5 (2005)      80-86890-02-3  80-86890-02-3  
6 (2006)     80-86890-06-6  80-86890-06-6   
7 (2007)       978-80-86890-16-6 ?  80-86890-16-3 ?  
8 (2008)     978-80-86890-18-0   1213-5372. --  978-80-86890-18-0  
    Studia Rudolphina elektronická verze   1826093 1213-5372 |l 1213-5372   Free E- Journals
Svět literatury (viz též NK1)   357367 0862-8440 0862-8440  
Systémová integrace (viz též NK1)   359272 1210-9479 1210-9479  
Teologická reflexe (viz též NK1)   359456 1211-1872 1211-1872  
Transactions on Transport Sciences          
Tunel          
Umění (viz též NK1)     0049-5123  0049-5123, zkraje chybí ISSN  
Urbanizmus a územní rozvoj (viz též NK1)   733269 1212-0855 1212-0855  
Úroda          
Uhlí, rudy, geologický průzkum          
Ústecký sborník historický          
Veterinářství          
Vlastivědný věstník moravský          
Východočeský sborník historický          
Vytápění, větrání, instalace          
Výtvarná výchova          
Z Českého ráje a Podkrkonoší          
Zahradnictví viz Horticultural Science          
Zpravodaj hnědé uhlí          
Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství          
Zprávy o geologických výzkumech          
Zprávy památkové péče (viz též NK1)   358049 1210-5538 1210-5538,  zkraje chybí ISSN  
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci          
Aktualizace: červenec, srpen  2010
Zmeněno pořadí sloupců, doplněny sloupce s: ISSN, ISBN VAV; ISSN, ISBN TR; Sysno; ISSN; ISBN; LIC, SFX, odkaz; doplněn list úvod