Časopis evidovaný v Thomson Reuters (TR)  s původními názvy na ISSN, ISBN TR SYSNO v NKC (seriály, knihy,  ISSN, ISBN v NKC (seriály, knihy, ISSN, ISBN v ANL (u casopisů   90.  let Poznámka LIC, SFX - propojení na plnotextové zdroje licencované aj. , 
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER            
U některých časopisů uvedeny dvě verze: tištěná (s odkazem na www)  a elektronická s propojením na (bude doplněno) elektronické zdroje) elektronické zdroje) nutno zkontrolovat event. doplnit ISSN/ISBN)   odkazy na plné texty, vydavatele v bázi NKC
licencované nebo volné zdroje dle báze  NKC/seriály            
tučně časopisy obsažené v bázi ANL            
kurzívou tituly, které nejsou v ANL            
             
Kooperační systém článkové bibliografie v ANL            
             
ACTA VETERINARIA BRNO tištěná verze s odkazem   356191 0001-7213 0001-7213   http://vfu-www.vfu.cz/acta-vet/index.html 
ACTA VETERINARIA BRNO elektronická verze   1730326 |a 0001-7213 |l 0001-7213     EBSCOhost Academic Search Complete, DOAJ, Free E- Journals 
ACTA UNIVERSITSTIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS   360859 1211-8516 1211-8516    
ACTA UNIVERSITSTIS CAROLINAE. ENVIRONMETALICA   357940 0862-6529 0862-6529    
ACTA UNIVERSITSTIS CAROLINAE. GEOLOGICA   356175 |a 0001-7132 |z 0567-820X 0001-7132    
ACTA UNIVERSITSTIS CAROLINAE. BIOLOGICA   356173 |a0001-7124 |z 0567-817X 0001-7124    
CERAMICS-SILIKATY tištěná verze   356585 0862-5468 0862-5468   http://www.ceramics-silikaty.cz 
CERAMICS-SILIKATY elektronická verze   1730632 0862-5468 |l 0862-5468     DOAJ, Free E- Journals
CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE tištěná verze   356272 0009-062X 0009-062X    
CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE elektronická verze   2101922 |a0009-062X |l 0009-062X     EBSCOhost Academic Search Complete
COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS tištěná verze   356236 0010-0765 0010-0765   http://cccc.uochb.cas.cz 
COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS elektronická verze   2030483 1212-6950     http://cccc.uochb.cas.cz 
CZECH GEOLOGICAL SURVEY SPECIAL PAPERS ?            
CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE tištěná verze   361188 1212-1819 1212-1819    
CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE elektronická verze   1861940 |a1212-1819 |y 0044-4847 |l 1212-1819     Free E- Journals
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES tištěná verze   387291 1212-1800 1212-1800    
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES elektronická verze   1972245 |a1212-1800 |y 0862-8653 |l 1212-1800     DOAJ, Free E- Journals
CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING tištěná verze   659272 |a1212-1975 |y 0862-8629 1212-1975   http://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm 
CZECH JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING elektronická verze   1731348 1212-1975      DOAJ, Free E- Journals
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL tištěná verze    356242 0011-4642 0011-4642   http://cmj.math.cas.cz/ 
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL elektronická verze    1989842 |a1572-9141 |y 0011-4642     DigiZeitschriften Open Access ,  Free E- Journals
            Metapress Journals, Springer Complete Collection , Springer Standard Collection 
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY tištěná verze   358636 1210-5759 1210-5759    
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY elektronická verze   1741605 |a1802-8829 |y1210-5759 |l 1210-5759     EBSCOhost Environment Complete, Free E Journals 
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE tištěný zdroj   390247 0015-1920 0015-1920   journal.fsv.cuni.cz 
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE elektronický zdroj   2101937 0015-1920     EBSCOhost Business Source Complete
FOLIA BIOLOGICA* tištěná verze     0015-5500 0015-5500    
FOLIA BIOLOGICA* elektronická verze     |a0015-1920 |l 0015-1920     Free E- Journals
FOLIA GEOBOTANICA tištěná verze     1211-9520 1211-9520   http://www.ibot.cas.cz/folia 
FOLIA GEOBOTANICA elektronická verze     |y1211-9520      EBSCO, Metapress, Springer
FOLIA PARASITOLOGICA*tištěná verze     0015-5683 0015-5683 v ANL u starších z. chybí ISSN http://www.paru.cas.cz/folia/ 
FOLIA PARASITOLOGICA* elektronická verze     0015-5683|l0015-5683     Free E- Journals
LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE   358106 1210-3306 1210-3306   http://www.cukr-listy.cz/
CHEMICKE LISTY tištěná verze s odkazem   356352 0009-2770 0009-2770   http://chemicke-listy.vscht.cz 
CHEMICKE LISTY elektronická verze   1730370 |a0009-2770|l 0009-2770     DOAJ, Free E- Journals
KYBERNETIKA   356391 0023-5954 0023-5954 v ANL u starších z. chybí ISSN  
NEURAL NETWORK WORLD   358133 1210-0552 1210-0552   http://www.nnw.cz/
PHOTOSYNTHETICA tištěná verze   356462 0300-3604 0300-3604 v ANL u starších z. chybí ISSN http://www.ueb.cas.cz/ps 
PHOTOSYNTHETICA elektronická verze   1986233 0300-3604     Metapress Journals, Springer Complete Collection , Springer Standard Collection 
PHYSIOLOGICAL RESEARCH tištěná verze   357107 0862-8408 0862-8408   http://www.biomed.cas.cz/physiolres/
PHYSIOLOGICAL RESEARCH elektronická verze   1730633 |a0862-8408|y0369-9463|l0862-8408     DOAJ, Free E- Journals
POLITICKA EKONOMIE   356474 0032-3233 0032-3233    
PRESLIA tištěná verze s odkazem   356490 0032-7786 0032-7786   http://www.ibot.cas.cz/preslia 
PRESLIA elektronická verze   1754078 0032-7786     Free E- Journals
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW tištěná verze    356601 0038-0288 0038-0288   http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW elektronická verze   1985902 |a0038-0288 |l 0038-0288     EBSCOHOST SocINDEX with Full Text
ACTA MUSEI MORAVIAE SCIENTIAE BIOLOGICAE   537987 1211-8788  1211-8788 od 1997 ISSN 1211-8788   
ACTA MUSEI MORAVIAE SCIENTIAE GEOLOGICAE   537932 1211-8796 1211-8796 od 1997 ISSN 1211-8796   
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS SERIES A SCIENTIAE NATURALES   1120874 0231-9616 různá     
ACTA SOCIETATIS ZOOLOGICAE BOHEMICAE   357096 0862-5247     r. 1990-1992  
ACTA SOCIETATIS ZOOLOGICAE BOHEMICAE   360214 |a1211-376X |y0862-5247    od r. 1993  
AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA tištěná verze   356706 0139-570X 0139-570X    
AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA elektronická verze   1973847 |a0139-570X |l0139-570X     Free E- Journals
ARCHIV ORIENTALNI   356210 0044-8699  0044-8699   http://www.aror.orient.cas.cz 
CESKA A SLOVENSKA FARMACIE   359003 1210-7816       
CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE   359007 1210-7859      
CESKA LITERATURA tištěná verze s odkazy     0009-0468 0009-0468 v ANL u starších z. chybí ISSN http://www.ucl.cas.cz/ceslit 
            http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit 
CESKA LITERATURA elektronická verze   1970827 |a 0009-0468 |l 0009-0468     http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit   Institute for Czech Literature 
CESKY LID-ETHNOLOGICKY CASOPIS   356290 0009-0794  0009-0794    
CZECH GEOLOGICAL SURVEY SPECIAL PAPERS   1646801? 1210-8960   v NKC název Czech Geological Survey   
CZECH MYCOLOGY   356255 0009-0476   do r. 1993  
CZECH MYCOLOGY   358897 |a 1211-0981 |y 0009-0476   od r. 1993  
E & M EKONOMIE A MANAGEMENT   653385 1212-3609 1212-3609 v ANL u starších z. chybí ISSN  
EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE   359001 1210-7913      
ERICA   362520 1210-065X 1210-065X    
FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS   385993 0231-9861 0231-9861    
FAUNA CR A SR     1211-0833      
FILOSOFICKY CASOPIS   356321 0015-1831 0015-1831    
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE  tištěná verze    390247 0015-1920 0015-1920   http://journal.fsv.cuni.cz/
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE  elektronická verze   2101937 0015-1920      EBSCOhost Business Source Complete
FOLIA HEYROVSKYANA   358472 1210-4108   r. 1993-2004  
FOLIA HEYROVSKYANA. Serie A   1854003 1801-7142 1801-7142 od r. 2005?   
FOLIA HEYROVSKYANA. Serie B   1656056 |a1801-7150 |y 1210-4108 1210-4108 2005-2007  
             
FOLIA MUSEI RERUM NATURALIUM BOHEMIA OCCIDENTALIS-GEOLOGICA    360551 0139-9764 není  pouze tři čísla, v zaznamech není ISSN  
FOLIA MUSEI RERUM NATURALIUM BOHEMIAE OCCIDENTALIS-ZOOLOGICA   360552 0139-9713      
FOLIA ZOOLOGICA MONOGRAPHS ?     1213-1164      
GAZELLA   308565 0231-8865      
GEOGRAFIE   360160  |a1212-0014 |y 1210-115X 1212-0014 v ANL u starších z. chybí ISSN  
HORTICULTURAL SCIENCE   1300481 0862-867X 0862-867X    
HUDEBNI VEDA   356347 0018-7003 0018-7003 v ANL u starších z. chybí ISSN  
KLAPALEKIANA   359439 1210-6100      
LAMPETRA   306165 |y1212-1312      
LISTY FILOLOGICKE   356400 0024-4457 0024-4457 v ANL u starších z. chybí ISSN  
LYNX-PRAGUE   tištěná verze    1006351 0024-7774 0024-7774    
LYNX NOVITATES MAMMALIOLOGICAE elektronická verze   2102355 0024-7774     EBSCOhost Academic Search Complete
NATURA PRAGENSIS   987019 0862-366X      
OPERA CORCONTICA     0139-925X      
PAMATKY ARCHEOLOGICKE   356458 0031-0506 0031-0506    
RADIOENGINEERING tištěná verze   358203 1210-2512      
RADIOENGINEERING elektronická verze   1741786 1210-2512     EBSCOhost Computers and Applied Sciences Complete, DOAJ, Free E- Journals 
SBORNIK GEOLOGICKYCH VED ANTROPOZOIKUM     0036-5270      
SBORNIK JIHOCESKEHO MUZEA V CESKYCH BUDEJOVICICH PRIRODNI VEDY   357614 0139-8172 0139-8172.    
SBORNIK NARODNIHO MUZEA V PRAZE RADA B PRIRODNI VEDY tištěná verze   356538 0036-5343 0036-5343    
SBORNIK NARODNIHO MUZEA V PRAZE RADA B PRIRODNI VEDY elektronická verze   2102622 |a 0036-5343 |l 0036-5343       
SBORNIK SEVEROCESKEHO MUZEA PRIRODNI VEDY SCIENTIAE NATURALES   356553 0375-1686? 80-238-8296-1? v ANL u starších z. chybí ISSN/ISBN  
SBORNIK ZAPADOCESKEHO MUZEA V PLZNI PRIRODA     0232-0738 ?      
UMENI-ART   356658 0049-5123 0049-5123 v ANL u starších z. chybí ISSN  
VETERINARNI MEDICINA tištěná verze    356673 |a0375-8427 |z 0590-5214 0375-8427   http://vetmed.vri.cz/
VETERINARNI MEDICINA elektronická verze   1730596 |a 0375-8427 |l 0375-8427     DOAJ
Aktualizace: červenec, srpen  2010
Zmeněno pořadí sloupců, doplněny sloupce s: ISSN, ISBN VAV; ISSN, ISBN TR; Sysno; ISSN; ISBN; LIC, SFX, odkaz; doplněn list úvod