TITUL v ANL (seriály s méně častou periodicitou, edice a monografické čísla …, též seriály dopisované zpětně) ISSN, ISBN VAV ISSN, ISBN TR SYSNO v NKC (seriály, knihy,  ISSN, ISBN v NKC (seriály, knihy, ISSN, ISBN v ANL (u casopisů   90.  let REC  IMP tituly  LIC, SFX - propojení na plnotextové zdroje licencované aj. , WWW ANL FULL ANL České archivy v ANL Kramerius v ANL
  - KATEGORIE A,B                        
 -  CCA ÚPLNOST zpracování článků z titulu 80_100                         
KNIHOVNICTVÍ                     (bude doplněno) (bude doplněno)
Knihovnický institut  ABA003 (bude doplněno) (bude doplněno) elektronické zdroje) elektronické zdroje) nutno zkontrolovat event. doplnit ISSN/ISBN) (v bázi ANL) (v bázi ANL) odkazy na plné texty, vydavatele v bázi NKC (v bázi ANL) (propojení a texty na full.nkp.cz) http://www.webarchiv.cz/ http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_seznam.htm
recenzované tituly tučně                     http://dml.cz/  
                      http://archiv.ucl.cas.cz/  
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě ….                 WWW      
   2004  (2005)_     1572455 80-7037-138-2 80-7037-138-2              
   2005  (2006)_     1650112 80-7037-149-8 80-7037-149-8              
Archivy v mezinárodním kontextu. 2005     1417759 80-86712-18-4 80-86712-18-4       WWW      
Digitalizace, aneb, Konec oslích uší. 2010         978-80-85041-05-7              
Digitální knihovny: provoz a budování. 2006       1658042 80-7041-200-3 80-7041-200-3       WWW      
Evropská knihovnická legislativa. 2001     1006082 80-7050-372-6                
Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I.  [elektronický zdroj]. 2002     1240864           WWW      
ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě. 2005      1660220                  
K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. 2001      2105239                  
Knihovny pro příští tisíciletí. 1999     701979 80-85851-09-1  80-85851-09-1