Skupina ANL a  tři dílčí skupiny

 

„Analytická problematika“ (metodika popisu, kooperace, zpřístupňování a využívání článkových informací) se dosud řešila v NKČR v rámci dvou skupin a v STK v rámci jedné skupiny. Někteří pracovníci jsou ve všech skupinách, jiní pouze ve dvou nebo v jedné z nich.

 

Na základě pověření vedení NKČR, svolat pracovníky Kooperačního systému článkové bibliografie a na základě domluvy mezi STK a NKČR,  bylo rozhodnuto svolat jednu společnou skupinu. Je pracovně nazvána Skupina ANL (viz bod 4).

 

O článkové kooperaci a metodice popisu – viz  http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_OZFanal.htm  a Porady týkající se analytického zpracování .

 

 

 

Dílčí skupiny

 

1. Skupina vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých, technických a specializovaných knihoven (organizovaná STK, na programu této skupiny Inko nejen o analytické problematice)

 

               

Adresář účastníků porady vedoucích pracovníků bibliografických a rešeršních oddělení vědeckých a specializovaných knihoven (tak, jak byl převzat z STK)

 

 

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje       ředitel: PhDr. J. Vyčichlo

Mgr. Jitka Neužilová, ved.odd. reg. bibl.

Smetanovy sady 2                                                  prac.: Mgr. Pavlína Doležalová,ved.PS

305 48  PLZEŇ                                                        tel.:  377 224 243

                                                                                e-mail: dolezalova@svkpl.cz

                                                                                              neuzilova@svkpl.cz 

___________________________________________________________________

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad L.        ředitel: Ing. Aleš Brožek

Mgr. Věra Slavíčková, ved.bibl. odd.

Velká hradební 49                                                    prac.: Mgr. Věra Slavíčková,ved.bibl.odd.

401 34  ÚSTÍ NAD LABEM                                      tel.:475 220 811, l. 231

                                                                                e-mail: slavickova@svkul.cz

___________________________________________________________________

Krajská vědecká knihovna v Liberci                        ředitel: Dagmar Helšusová

Táňa Holčáková, ORVT

Rumjancevova 1362/1                                            prac.:  Táňa Holčáková

460 53  LIBEREC                                                    tel.:  482 412 136

                                                                                e-mail: holcakova@kvkli.cz

___________________________________________________________________

Studijní a vědecká knihovna v HK                           ředitel: Mgr. Eva Svobodová

Ivana Novotná , odd. bibl.

Eliščino nábřeží 626                                                prac.: Ivana Novotná , odd. bibl.

500 01  HRADEC KRÁLOVÉ                                  tel.: 049 -5514525

Ředitelství:Pospíšilova 395                                     e-mail: ivana.novotna@svkhk.cz

___________________________________________________________________

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně               ředitel: PhDr. J. Bínová

PhDr. J. Pavlík, ISS

Gen. Klapálka 1641                                                 prac.:   PhDr. J. Pavlík

272 80  KLADNO                                                    tel.: 312 813 149

                                                                                e-mail: Pavlik@svkkl.cz

___________________________________________________________________

Moravská zemská knihovna                                    ředitel: PhDr. J. Kubíček, CSc.

Mgr. E Buková

Kounicova 65a                                                        prac.: Mgr. E Buková

601 87  BRNO                                                         tel.: 541 646 195

                                                                                e-mail: evab@mzk.cz

___________________________________________________________________

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě      ředitel: Ing. Lea Prchalová

PhDr. Věra Svozilová, odd. bibliografie

Prokešovo nám. 9                                                   prac.: PhDr. Věra Svozilová

728 00  OSTRAVA                                                  tel.: 069 - 6118881

                                                                                e-mail: svozilova@svkos.cz

___________________________________________________________________

Štátna vedecká knižnica                                         ředitel: PhDr. Oĺga Lauková

Mgr. Mária Meleková, odd.bibl.

Lazovná 9                                                                prac.: Mgr. Mária Meleková,(Mgr. Vyšná)

975 58  BANSKÁ BYSTRICA                                  tel.: 48 4 155 176

Slovenská republika                                                e-mail: melekova@svkbb.sk

___________________________________________________________________

Slovenská lesnícka a drevárska                             ředitel: Ing. Alena Poláčiková

knižnica pri TU                                                        prac.: (Ing. Viglaská ) Mgr. B. Mokošová

Mgr. B. Mokošová,ved. IC

Masarykova 20                                                        tel.: 455 206 660

961 02  ZVOLEN                                                     e-mail: mokosova@sldk.tuzvo.sk

Slovenská republika

__________________________________________________________________

Slovenská pol’nohospodárska                                ředitel: Mgr. Beáta Bellérová

knižnica pri SPU                                                      prac.: Ing. Peter Kružlík,bibl.odd.

Ing. Peter Kružlík,ved.bibl.inf.odd.

Štúrova 51                                                               tel.: 376 517 744

949 59  NITRA                                                         e-mail: peter.kruzlik@uniag.sk

Slovenská republika

__________________________________________________________________

 Śtátna vedecká knižnica                                        ředitel: JUDr. Ján Gašpar

Mgr. Lubica Poklembová,ved.bibl.o.

Hlavná ul. 10                                                            prac.: Mgr. N. Urbančíková

042 30  KOŠICE                                                     tel.: 0421-95 6 225 041

Slovenská republika                                                e-mail: svkk@svkk.sk

                                                                                e-mail: Lubica.Poklembova@svkk.sk

__________________________________________________________________

Národní knihovna ČR                                              ředitel: Mgr. Vlastimil Ježek

odbor služeb - odd. referenčních

a meziknihovních služeb                                         prac.: Mgr. J. Pospíšilová

                                                                                          Jiskra Jindrová

Klementinum 190                                                    tel.: 216663252

110 01  PRAHA 1                                                   e-mail: nsbi.os@nkp.cz

                                                                                e-mail: jiskra.jindrova@nkp.cz

__________________________________________________________________

Krajská knihovna Františka Bartoše                       ředitel: PhDr. Zdeňka Riedlová

Ing. Jan Kaňka,ved.odd.bibl. a inf. sl.

Tř. T. Bati 204                                                         pracovník: Ing. Jan Kaňka

761 60  ZLÍN                                                            tel.: 577438164, l. 115

                                                                                e-mail: kanka@kfbz.cz

__________________________________________________________________

Národní knihovna ČR                                              ředitel: Mgr. Vlastimil Ježek

PhDr. Ivana Anděrová,                                            prac.: PhDr. Ivana Anděrová

ved.odd. anal. zpracování                                         tel.: 221663337

Klementinum 190                                                     e-mail: ivana.anderova@nkp.cz

110 01  Praha 1

 

 

2. Pracovní skupina pro analytické zpracování  (oficiální skupina NKČR, metodika popisu a částečně kooperace)

 

 

3. Kooperační systém článkové bibliografie a další navázané kontakty (pracovní, e-mailový seznam pro operativní praktickou spolupráci v rámci kooperačního systému článků  i další navázané kontakty – v rámci NKČR, někteří členové  KOSABI jsou  účastníky Pracovní skupiny pro analytické zpracování)

 

Spolupracující členové v rámci KOSABI přispívají do souborné bibliografické databáze ANL a/nebo jsou budovány  lokální analytické databáze.

Kooperuje se zatím především na základě územního a oborového principu.

 

V seznamu  jsou uvedeny i osoby, se kterými byla již částečně řešena analytická problematika a nebo byl navázán kontakt z důvodu možné budoucí spolupráce.

 

Dále jsou v něm i příslušníci odd. analytického zpracování NKČR, kteří nejsou ve Skupině pro analytické zpracování.

 

 

Název distribučního seznamu: Kooperační systém článkové bibliografie a navázané kontakty

 

 

 

Členové:

 

Příjmení

Křestní jméno

e-mail

Poznámka

Adamová

Libuše

l.adamova@knihovna-Pardubice.cz

 

Benáková

Eva

benakova@kkvysociny.cz

 

Broncová

Alice

broncova@arup.cas.cz

 

Bumbálková

Jana

ukf@kjm.cz

pouze kontakt

Čápová

Viera

viera.capova@nkp.cz

 

Faltysková

Marcela

faltyskova@fss.muni.cz

 

Georgala

Petra

georgala@fss.muni.cz

 

Holčáková

Táňa

holcakova@kvkli.cz

 

Horčáková

Václava

horcakova@hiu.cas.cz

 

Horová

Iva

horova@amu.cz

iva.horova@amu.cz

pouze kontakt

Hortová

Jarmila

jarmila.hortova@nkp.cz

 

Hrazdilová

Alena

hrazdilova@svkos.cz

 

Chocholoušková

Hana

sokaliberec@soalitomerice.cz

pouze kontakt

Chocholová

Jitka

jitka.chocholova@cz

 

Janášková

Pavla

Pavla.Janaskova@nfa.cz

 

Jarešová

Alexandra

jaresova@uzpi.cz

 

Kalendovská

Iva

iva.kalendovska@ff.cuni.cz

pouze kontakt

Kaňka

Jan

kanka@kfbz.cz

 

Kovářová

Radka

kovarova@prf.cuni.cz

pouze kontakt

Kopp

Petr

kopp@nkp.cz

 

Kovářová

Alena

ALENA@vkol.cz

 

Křížová

Jitka

krizova@mzk.cz

 

Lorenzová

Gerda

lorenzova@knihovnakv.cz

 

Magúthová

Jiřina

jirina.maguthova@nkp.cz

 

Matuszková

Alena

alena.matuszkova@ruk.cuni.cz

pouze kontakt

Měchurová

Lucie

mechurova@cgu.cz

 

Mlčůchová

Marie

mlcuch@svkkl.cz

 

Moriová

Jana

j.moriova@knihovna-pardubice.cz

 

Neužilová

Jitka

bis@svkpl.cz

 

Novotná

Eva

novotn48@natur.cuni.cz

novotna@natur.cuni.cz 

pouze kontakt

Novotná

Ivana

ivana.novotna@svkhk.cz

 

Ochrana

František

ochrana@arup.cas.cz

 

Petrovičová

Marcela

petrovicova@npkk.cz

 

Přerostová

Lea

leap@mzk.cz

 

Reichlová

Hana

h.reichlova@stk.cz

 

Sipková

Hana

sipkova@rhino.svkul.cz

 

Slapnička

Petr

P.Slapnicka@stk.cz

 

Slavíčková

Věra

slavickova@svkul.cz

 

Součková

Alena

alena.souckova@divadlo.cz

 

Straková

Libuše

strakova@cbvk.cz

 

Svozilová

Věra

svozilova@svkos.cz

 

Václavíková

Helena

vaclavik@uk.zcu.cz

 

Vorlová

Dana

dana.vorlova@svkhk.cz

 

Zavilová

Magda

zavilova@svkos.cz

 

Závorková

Stanislava

studovna@knihovna-ji.cz

pouze kontakt

 

 

 

 

4. Seminář Skupiny ANL

 

Společné setkání pracovníků (vzhledem k celkovému  počtu účastníků v nové Skupině ANL) je plánováno na 17.12.2007 od 10.00 v Zasedací síni NKČR.

 

Seminář bude informativní, budou naznačeny okruhy problémů a perspektivy týkající se popisu, kooperace a organizace zpracování a zpřístupnění článkových informací tak, aby byly srozumitelné všem úrovním a zaměření účastníků.

 

Anděrová

20071116