Prohlášení/vyjádření k připojování anotací/abstraktů/resumé do záznamů báze  ….

 

 

Souhlasím s tím, aby anotace/abstrakty /resumé z časopisu  ………………………… , který je vydáván/redigován ……………. , byly zpřístupňovány v bázi  …. .

 

1. Požaduji/nepožaduji v každém záznamu uvést poznámku/značku o copyrightu ve formě:

a) Abstrakt © vydavatel

b) Anotace © vydavatel

c) Abstrakt © autor

d) Anotace © autor

 

2. Požaduji/nepožaduji v každém záznamu uvést poznámku/značku o copyrightu ve formě:

a) Pouze pro nekomerční využití

b) Komerční i nekomerční využití

 

3. Požaduji/nepožaduji v každém záznamu uvést poznámku/značku ve formě:

a) Lze dále kopírovat (šířit)

b) Nelze dále kopírovat (šířit)

 

4. Nepožaduji u záznamů uvádět poznámku/značku

 

5. Požaduji ošetření záznamů dle licence CC, jakmile to bude možné

 

6. Požaduji ošetření záznamů jiným způsobem: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

7.  Souhlasím se zpřístupněním plných textů časopisu na základě budoucí dohody

 

Pokud nebude způsob zpřístupnění vydavateli vyhovovat, je možno od tohoto prohlášení odstoupit. Za dohodnutý způsob uvedení údajů v poznámkách je zodpovědný správce databáze.

 

 

V Praze dne  …………...

 

Za organizaci, vydavatele (redakci)                 Zodpovědný pracovník za správu databáze 

 

Jméno                                                                                    Jméno

Adresa                                                                                   Adresa

Tel.:                                                                                        Tel.:

e-mail.:                                                                                   e-mail: