STATISTIKA 2 - Propojení bibliogr. záznamů na  www texty (někdy přímo, někde obecně        2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Suma  
Periodika na WWW (struktura oborově a regionálně)   >>                                                  
Tituly přístupné  na www přímo (postupně doplňovány)     >>                                                
DB ANL  - počty linků z bibliografických záznamů článků na  na  www  periodika                                                       
Nakladatelé, vydavatelé                                                      
Název titulu (zdrojový dokument v DB ANL)                                                      
                                                       
100+1 100+1, a.s.   >> >>         84 227 162                             473  
A2     >> >>   43 173 191                                   407  
Acta veterinaria Veterinární a farmaceutická univerzita Brno                              >> >>   88 42 98 79 83 39 78 54 45 53 58                   717  
      >> >>                                              
Agricultural Economics UZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >> 10 68 52       84 68 57                         339  
Aktuální problémy chovu prasat Česká zemědělská univerzita VŠ   >> >>                 10 1   7                   18  
Archa Česká rada dětí a mládeže   >> >>               8 7 4 3 2                   24  
Archivum mathematicum Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta               >> >>     18 37 40 41 40 30 21 38 18         1         37 321  
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004 SKIP   >> >>           21                               21  
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 SKIP   >> >>         27                                 27  
Astropis Společnost Astropis   >> >>             3 11 23 25 2 1                   65  
Automa     >> >>       37 110 58 16       1                     222  
Automatizace knihovnických procesů ČVUT, Výpočetní a informační centrum                                           >> >>               14   15                       29  
Application of Mathematics Akademie věd ČR, matematický ústav                                             AV                                                    
Biomasa pro energii v obcích … BIOM   >> >>                                           14  
Bulletin advokacie Impax   >> >> 15 100 118 123 121 125 108 100 128 129 146 121                   1334  
Bulletin of Geosciences Česká geologická služba   >> >>   27 37 26 12 31 36                             169  
Bulletin SKIP  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   >> >>   114 87 1   62 77 1                           342  
Cinepur     >> >>       25 65 99 14                             203  
Cizorodé látky v zemědělských ekosystémech BIOM   >> >>                           12               12  
Czech Journal of Animal Science (dříve Živočišná výroba) ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >>   41 64 62 73 69 63 65 47                         484  
Czech Journal of Food Sciences (dříve Potravinářské vědy)         11 59 52                                     122  
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (dříve Genetika a šlechtění) ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >>   7 29 27 24 29 23 21 21 23                         204  
Collection of Czechoslovak Chemical Communications AVČR, Ústav org. Chemie         AV   >> >>                     104   35                 139  
Czechoslovak mathematical Journal                                                   2  
Časopis pro právní vědu a praxi           18 49 68 87 65 65 54 71 96 99 62                   734  
Svět vědy - Česká hlava     >> >>                                           26  
Českosl. časopis pro fyziku (neplatné odkazy) AVČR, Fyzikální ústav                AV   >> >>                                           0  
Česká literatura AVČR, Ústav pro českou literaturu   >> >>                                           37  
Český zápas     >> >> 41 82 144 157 120                                 544  
Čtenář Středočeská vědecká knihovna v Kladně   >> >>                                           498  
Dějiny a současnost Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost   >> >>     77 52 81 26 47 48                           331  
Den mléka Česká zemědělská univerzita VŠ   >> >>                       15                   15  
Dingir     >> >>                   39 27                 66  
Divadelní noviny Divadelní ústav   >> >>         369 415 411 418 407 395 233 398 259 287 317 336 354 335 6     4940  
Divadelní revue     >> >>         37 53 47 49 62 55                       303  
Dokořán  Obec spisovatelů   >> >>                                           0  
Evropské a mezinárodní právo                                                      
Farmář       >> >>                                           45  
Folia biologica  AVČR, Ústav molek.genet.         >> >>       14 26 35 31 35 41 36 44                     262  
Folia zoologica AVČR, Ústav biol.obratlovců      >> >>         33 43 39 46 33                         194  
Harmonie Muzikus.cz   >> >> 7 298 638 17 32 465 417 377 482 24 29 65 59 3               2913  
His voice Hudební informační středisko   >> >> 6 30 31 16 14 19 17 14 6 2                       155  
Hlas pravoslaví Pravoslavná církev v čes.zemích   >> >>     11 15 35 14 15   8 31 56 4                   189  
Horticultural Science ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >> 6 23 22 16 24 21 25 5                           142  
Host Spolek přátel vydávání čas. Host   >> >>   21 39 35                                   95  
Hudební rozhledy Společnost Hudební rozhledy    >> >> 39 190 162 113 109 92 64 51 44 31                       895  
Chebský deník (propojení na www stránku deníku)                                                   767  
Chemické listy AVČR, Ústav org. Chemie         AV   >> >>   1 118 117 106 99 85 63 70 1 87 82 85 67               981  
Ikaros Ikaros   >> >> 41 208 261 287 200 27 157 194 186 109 117 80                   1867  
Ikarie     >> >>     63 256 139                                 458  
Informace : Knihovna Akademie věd ČR     >> >>   28 35     23 28                             114  
Informace na dlani viz Inforum       >>                                           66  
Inforum ... Albertina icome Praha   >> >>     2 105 31   82                             220  
Jezuité Česká provincie Tovaryšstva Jež.   >> >> 1   26 34 35 36 41 31 38 56 12 54                   364  
Journal of Forest Science ÚZPI   >> >> 11 66 66 52 56 38 59 30 51 5                       434  
Jurisprudence  (neplatné odkazy) Stichting EMP   >> >>             7 27                           34  
Kámen     >> >>                                              
Karlovarský deník (propojení na www stránku deníku)                                                   1120  
Knihovna     >> >>                                           101  
Knihovna plus     >> >>                                           28  
Knihovní obzor SVK Olomouc   >> >>                 5 29 1 25 27 22               109  
Kostnické jikry     >> >>     140 149 78                                 367  
Kriminalistika Ministerstvo vnitra   >> >>   13 17 30 31 39 35 30 34 28 34                     291  
Krok      >> >>   33 53 57 29 58 44                             274  
Lesnická práce Lesnická práce   >> >>   91 16 127 125 95 105 137 106 77 91 70 1                 1041  
Literární noviny Společnost pro Literární noviny   >> >>     2 1 1362 1299 1370 1354 1032 966 964 1451 1371 1406 1455 1319 1358 1447 1240     19397  
Listy Burian a Tichák   >> >>   2 118 188 274 229 222 234 70 1 87 82 85 76               1668  
Mathematica Bohemica AVČR, Matematický ústav   >> >>                 53 54 36 32 29 29 39   41 37 44 39   433  
Mezinárodní politika     >> >>       149 177 154 172 194 177 202 198                     1423  
Mezinárodní vztahy     >> >>                                           187  
Muzikus     >> >>       2 113   1                             116  
Moderní obec     >> >> 2 41 31 44 15 26 31 54 22 1                       267  
Moderní řízení Economia, a.s.   >> >>   29 32 39 15 8 20 38 52 1                       234  
Národní knihovna* Národní knihovna ČR                                 >>* >>* >>                                           683  
National geographic  Sanoma Magazines Praha   >> >> 18 76 77 81 89 91 82 89 26                         629  
Obec a finance (též příloha Věstník) Triada   >> >> 1 2 47 41 32 15 35 58 42 40 45 46 25 2               431  
Ochrana přírody                                                      
Odpady Economia, a.s.   >> >>                 9                         9  
Opus musicum      >> >>                                           83  
Osivo a sadba Česká zemědělská univerzita VŠ   >> >>                       25   23               48  
Plant Protection Science (dříve Ochrana rostlin) ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >>   21 25 27 22 26 16 22 24                         183  
Plant, Soil and Environment (dříve Rostlinná výroba) ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >> 13 74 71 72 80 51 76 63                           500  
Právní rádce (též zákony) Economia, a.s.   >>  >> 6 31 46 44 44 47 46 71                           335  
Právní rozhledy     >>  >>   7 22 13 21 20 10 10 1 3 2 2                   111  
Právní zpravodaj             9     2 7 7 2 1                       28  
Přítomnost Martin Jan Stránský   >> >>         26 105 99 90                           320  
Psí víno RENO Zlín   >> >>       332 149 226 1 102                           810  
Psychiatrie Tigis   >> >>         57 78 66 40 77 37 15 15                   385  
Psychologie dnes Portál   >> >>         24   1                             25  
Racionální použití průmyslových hnojiv Česká zemědělská univerzita VŠ   >> >>                           25               25  
Regenerace Regenerace   >> >>                                              
Reflexe     >> >>                                           55  
Research in Agricultural Engineering (dříve Zemědělská technika) ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >>   23 21 21 20 13 25 19 18                         160  
Revue církevního práva Česká křesťanská akademie   >> >>   8 15 20 23 16 20 23 16 31 22                     194  
Revue politika Centrum pro studium demokracie a kultury   >>  >>         38 68 45 76                           227  
Revue Proglas     >>  >>           11 3 7 37 17                       75  
Rock & Pop , Rock & Pop & musiQ  One & One Company   >> >>             53 19 11 3                       86  
Roš chodeš                                                      
Řepařství 2002 Česká zemědělská univerzita VŠ   >> >>                 44                         44  
Sborník prací z vědecké konference Agrární perspektivy VI.     >> >>                                           97  
Salesiánská rodina     >> >>                                           97  
Salesiánský magazín Salesiánská provincie Praha   >> >>   22 11 20 31 17 30                             131  
Sborník ze semináře a exkurse Biomasa … BIOM   >> >>                                           8  
Sborník ze sympozia Bioodpad ’99 BIOM   >> >>                                           22  
Slovo a smysl                                                      
Souvislosti Sdružení pro souvislosti   >> >>       14 33 53 44 21 16 21   36 7 78 88             411  
Sokolovský deník  (propojení na www stránku deníku)                                                   890  
Střední Evropa     >> >>                                           7  
Soudce     >> >>     23 61 69 40                               193  
Systémová integrace     >> >>                                           23  
Technologie pro spalování biomasy  Česká zemědělská univerziza VŠ   >> >>                         10                 10  
Teologické texty Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě   >> >>       49 67 59 55 82 57 36 19 11                   435  
Teologie a společnost (odkazy na CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury     >>                                              
Trend (pouze globální adresa)     >> >> 43 69 73 105 112                                 402    
Trestněprávní revue     >> >>                                           31  
Tvar Klub přátel Tvaru   >> >>           653 602 579 675 829 799 781 714 457   704 661 953 999 1011   10417  
U nás SVK v Hradci Králové   >> >>   141 149 215 58 156 111 112 69 16 67 24                   1118  
Učitelské noviny Gnosis, s.r.o.   >> >>                                           0  
Urbanismus a územní rozvoj Ústav územního rozvoje   >> >>     11 64 38 47                               160  
Veronika ZO ČSOP Veronica   >>                                             0  
Veterinární medicína ÚZPI, Česká akademie zemědělských věd   >> >>   66 77 67 23 59 51 50 46                         439  
Veřejná správa Ministerstvo vnitra ČR   >> >>   62 125 382 311 296 219 201 315 397 321 280                   2909  
Vesmír Vesmír   >> >> 14 66 38 55 67 89 89 81 77 61 49   4 80 94 92 46         1002  
Věstník (příloha,  viz  Obec a finance) Ministerstvo pro místní rozvoj   >> >>                                              
Země světa GeoBohemia, s.r.o.   >> >>   167 183 172 185 175 208 179 165 26                       1460  
Zemědělec Profi Press,s.r.o.   >> >> 37 104 82 112 138 181 21                             675  
Zprávy památkové péče     >> >>     67 114 34 53                               268  
Celkem         329 2682 3995 4845 6184 6865 6315 5880 5147 3975 3754 3868 2738 2567 1993 2452 2460 2772 2289 1050 37 77084  
                                                       
                                                       
                                                       
         
*Nejdříve vycházela Národní knihovna, od r. 2005 Knihovna resp. Knihovna plus
Tučně aktuální propojení na plné texty v kooperační bázi ANL (zatím propojuje zejména NKČR a ÚZPI - zemědělské tituly)
POČTY jsou dány možnostmi vyhledávání (někde není rozpočítáno na jednotlivé roky) počty jsou přibližné
Linky z báze ANL na texty Anopress IT viz 
statistika 1 - linky
Pozn.: Propojení na plné texty vznikla
v rámci projektů VaV, po skončení projektů propojování dále pokračuje:
1. Propojení analytických záznamů
s plnými texty (1999-2003);
 
2. Souborná databáze Kooperačního 
systému článkové bibliografie (2000-2004);
3.  Budování vzájemně kompatibilních
informačních systémů .. (2004-6)
4. Propojování pokračuje bez projektů
Aktualizace:
Původní data: prosinec 2004
20.3.2005 aktualizace  graf. úpravy
duben 2006 - aktualizace dat - k 24.4.2006
červen 2006 - aktualizace dat - k 13.6.2006
   
   
leden 2007 - doplněn orient. seznam nakladatelů  
(nejsou obsaženy tituly DB Anopress - viz stat_1)  
Nakladatelé v Kooperačním systému článkové  
bibliografie - v budoucnu bude možno   
vytipovat další instituce tak, jak se bude   
spolupráce rozšiřovat. Spolupracovat bude třeba  
též při archivaci tak, aby nedocházelo  
k duplicitní práci.  
   
   
obsažené obory: (zatím hrubě, bude se ladit)  
zemědělství, lesnictví, ekologie, přírodní vědy,  lékařství, veterinářství
knihovnictví a IT  
náboženství  
památková péče, urbanismus a územní plánování, architektura  
veřejná správa, místní správa a samospráva, státní    správa správa
literatura, společenské vědy, způsob života, divadlo , hudba, kultura, umění
technika, průmysl, stavebnictví  
právo, management, ekonomika  
 
 
 
   
   
Aktualizace: duben 2010  
Stav k 17.4.2009 67 642
Aktualizace: květen 2010  
Stav květen 2010 cca 77 084
Propojení na www texty z dlouhodobého hlediska
je nespolehlivé
Anděrová