Název časopisu  Vydavatel a/nebo redakce Zpracovatel článků Souhlas ke zpřístupnění anotací/abstraktů/resumé - viz Poznámka* Souhlas  ke zpřístupnění plného textu v archivu (datum souhlasu)
Agricultural Economics ÚZEI/UZPI, ČAZV ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Czech Journal of Animal Science   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Czech Journal of Food Science   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Horticultural Science   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Journal of  Forest Science   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Plant Protection Science   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Plant, Soil and Environment   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Research in Agricultural Engineering   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Soil and Water Research   ABA009 ano ano (2009); (2004)**
Scientia Agriculturae Bohemica ČZU ABA009 ano ano (2009)
Acta Veterinaria Brno Veterinární a  farmaceut. Univerzita Brno ABA009 ano ano (2009)
Agricultura Tropica et Subtropica ČZU ABA009    
Památky archeologické AVČR, Archeologický ústav ABB001 ano  
Archeologické rozhledy AVČR, Archeologický ústav ABB001 ano  
Slavia AVČR, Slovanský ústav ABA001 ano  
Byzantinoslavica AVČR, Slovanský ústav ABA001 ano  
Germanoslavica AVČR, Slovanský ústav ABA001 ano  
AUC. Environmentalica UK, Přírodovědecká fakulta ABA001 ano  
AUC. Mathematica et physica UK, Matematicko-fyzikální fakulta ABA001 ano  
AUC. Philologica UK. Filozofická fakulta ABA001 ano  
AUC. Philosophica et historica UK. Filozofická fakulta ABA001 ano  
AUC. Geographica UK. Přírodovědecká fakulta ABA001 ano  
Geografie : sborník České geografické společnosti UK, Přírodovědecká fakulta ABA001 ano  
AUC. Kinanthropologica UK. Fakulta tělesné výchovy a sportu ABA001    
AUC. Iuridica UK. Právnická fakulta ABA001    
AUC. Ibero-Americana Pragensia UK. Filozofická fakulta ABA001    
Bulletin of Geosciences ČGS ABA001, ABC023 ano ano (2009); (2004)**
Zprávy o geologických výzkumech ČGS ABC023    
Communio viatorum UK, Evangelická teologická fakulta ABA001   ano (2004)**
Teologická reflexe UK, Evangelická teologická fakulta ABA001, ABD027   ano (2004)**
Finance a úvěr UK, Fakulta sociálních věd ABA001   ano (2004)**
Czech Republic UK, CERGE ABA001   ano (2004)**
Sborník lékařský UK, 1. lékařská fakulta     ano (2004)**
Časopis lékařů českých ČLS JEP ABA008   ano (2004)**
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ČLS JEP ABA008   ano (2004)**
Vnitřní lékařství ČLS JEP     ano (2004)**
Poznámka *  
Poznámka: a) za instituce které spolupracují v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie a jejichž tituly jsou obsaženy v bázi ANL, vyřizuje žádosti o zpřístupnění anotací/abstraktů v záznamech ANL správce db ANL  Poznámka: b) za instituce které spolupracují v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie a jejichž tituly nejsou obsaženy v bázi ANL, vyřizuje žádosti o zpřístupnění anotací/abstraktů v záznamech příslušné db příslušný správce db 
c) V kontaktu s vydavateli/nakladateli lze použít vystavené formuláře:  
   
zadost _vydavatele_obecne  
souhlas_prohlaseni_obecne  
** Souhlas v rámci předkládaných a neschválených projektů v programu 1N
Kooperační systém článkové bibliografie, ANL,  zpracovala Anděrová 21.7.2009