Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k 1.10.2010 a navazující aktualizace v tabulce

 

 

 

V systému jsou tituly děleny do skupin:

 

1. aktuálně zpracovávané seriály (periodika) - nejsou zahrnuty instituce, které nepřispěly v cca aktuálním roce

 viz

Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných a zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou v NKČR

Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných, zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou a monografií v kooperujících institucích (kromě NKČR)

 

 

 

2. další seriály s řídkou periodicitou, sborníky, monotematická čísla, monografie zpracované a zpracovávané v současnosti

(v rámci tohoto souboru jsou seriály s řídkou periodicitou započítány jen jednou, monografická/monotematická čísla s vlastním názvy každé samostatně)

viz

Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných a zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou v NKČR

Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných, zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou a monografií v kooperujících institucích (kromě NKČR)

 

 

3. tituly zpracovávané pro vlastní potřebu (obsažené v lokálních databázích spolupracujících institucí kromě NKČR)

viz

Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných, zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou a monografií v kooperujících institucích (kromě NKČR)

 

 

4. dříve zpracovávané tituly - seriály které byly zpracované v minulosti - v této tabulce nejsou zahrnuty

viz

Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v NKČR (od r. zpracování cca 1991)

Seznam  zpracovávaných titulů a  titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích kromě NKČR (od. r. zpracování cca 1992)

 

 

 

Elektronické offline dokumenty – experiment – zde nejsou podchyceny.

 

Nejsou zahrnuty instituce, které jsou součástí Kooperačního systému, ale nepřispívají do báze ANL.

 

 

Instituce KR

krajské knihovny a Moravská zemská knihovna

Instituce OK                                        

specializované, odborné instituce

Instituce NK                                       

Národní knihovna ČR

(Staro)Nové instituce NI

Instituce, které začaly pravidelně přispívat po 1.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

Instituce 

Aktuální  seriály

Další tituly

Vlastní tituly

Poznámka, doplňky pro aktualizaci seznamů od 1.10.2010

České Budějovice

 26

20

 

 

Hradec Králové

 17

18

 129

Symp Gočár 2010 Hradec Králové. Hradec Králové : [s.n.], 2010 (akt. 6.4.2011

 

Seminář o využití výpočetní techniky na technických VŠ.  Liberec : Technická univerzita, 2000 (akt. 6.4.2011)

 

Podmínky rozvoje textilního průmyslu v ČR. Liberec : Technická univerzita, 2000 (akt. 6.4.2011)

Když nad Hradcem vlál nacistický prapor-- / Jaroslava Pospíšilová ... [et al.]. Hradec Králové : Český svaz bojovníků za svobodu, Okresní výbor : Státní okresní , 2010 (akt. 6.4.2011) -

Kladno

 48

 

 200

 

Liberec

 18

82

   91

Věda a krizové situace 2009 : konference mladých vědeckých pracovníků. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009 (akt. 18.11.2010)

 

Vivat academia, vivant professores-- : sborník příspěvků katedry pedagogiky a psychologie u příležitosti životního jubilea doc. PhDr. Václava Zemana, CSc.  Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010 (akt. 18.11.2010)

 

Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu.  Liberec : Liberecké romské sdružení, 2010 (akt. 18.11.2010)

 

Akutní stavy v poučných scénářích a kasuistikách. V Liberci : Technická univerzita, Ústav zdravotnických studií, 2010 (akt. 18.11.2010)

 

Regionální pracovní trh a jeho perspektivy : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 19. listopadu 2009 v Liberci. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009 (akt. 18.11.2010)

 

Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009 (akt. 18.11.2010)

 

Request 09.  Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010 (akt. 6.4.2011

 

Úloha univerzity v dnešní společnosti. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. (akt. 6.4.2011)

 

 

ELT Horizons : the proceedings of the ATECR 3rd international and 7th national conference : Liberec, 6-8 september 2002. (akt. 6.4.2011)

 

Textilie v novém tisíciletí : sborník prezentací. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. (akt. 6.4.2011)

Olomouc

 32

  4

 

 

Ostrava

 18

108

     8

Voda - strategická surovina pro 21. století. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2009 (akt. 4.11.2010)
 
Invence - Inovace - Investice. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009 (akt. 4.11.2010) 
 

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. ISBN 978-80-7368-766-3 (akt. 4.11.2010)

 

Daně a ekonomická prosperita. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. (akt. 6.4..2011)

 

Průmysl a formy bytové výstavby.1. vyd.. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009

 

 

Úspěšní absolventi svým následovníkům, aneb, Jak uspět v době krize na trhu práce. 1. vyd. Ostrava : Regionální vysokoškolské infocentrum, 2009 (akt. 6.4..2011)

 

Čeština - jazyk slovanský 4 : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2010

(akt. 6.4..2011)

 

Čeština - jazyk slovanský 3.  Ostrava : Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009 (akt. 6.4..2011)

 

Historica : revue pro historii a příbuzné vědy. Roč. 1-.  2010- (akt. 6.4..2011)

 

Regenerace bytových domů. 2011 (akt. 6.4..2011)

 

 

Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě. Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010  (akt. 6.4..2011)  

 

XXIX. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010 (akt. 6.4..2011)

.

 

Plzeň

 25

41

 

 

Ústí  nad Labem

 19

  9

 

 

Brno+

 48

39

 

Odečteno 6 titulů (přešly v létě 2010 na jiné instituce)

Zlín

 10

  2

   33

 

Havl. Brod

 11

  2

 

Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlavský archivní občasník  (akt. 25.10.2010)

Pardubice

 13

 

 

Odečteny 4 tituly (nejsou zatím v ANL)

Karlovy vary

 10

 

 

Odečteno 7 titulů (nejsou zatím v ANL)

Suma - mezisoučet KR

295

325

477

 

Instituce OK

 

 

 

 

NTK Praha

 56

 

 

 

ZPK/UZEI

 29

182

   74

Eko, Lesnická práce převedena 2010 na ZPK

 

Lesnická práce opět převedena na NKČR (akt.1.11.2010)

 

Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci zemědělskopotravinářských systémů : Sborník prací z mezinárodního vědeckého semináře : Zdislavice u Vlašimi, Mlýn Peklo, 1.-3. září 2009.

Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2009

(akt. 4.11.2010)

 

Geobiocenologie a její aplikace v krajině : sborník původních vědeckých prací a sdělení z mezinárodní konference konané 6.-7. listopadu 2009 v Brně. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009  (akt. 18.11.2010)

 

NPKK Praha

 38

 

  23

 

Národní film. archiv

   5

 

 

http://www.nfa.cz/

AVČR, Archeologický ústav

   2

 

   8

 

Suma - mezisoučet  OK

130

182

105

 

Instituce NK

 

 

 

 

Odd. anl. zpracování (NKČR)

242

142

 

Eko, Lesnická práce převedena 2010 na ZPK; Lesnická práce opět převedena na NKČR (akt. 1.11.2010)

Život pražských paláců : šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby : stati a rozšířené příspěvky z 26. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. až 11. října 2007 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek s redakční radou. -- 1. vyd. -- Praha : Scriptorium - Archiv hlavního města Prahy, 2009. -- (Documenta Pragensia ; [sv.] 28)  (akt. 18.11.2010)

Studijní a inf. odd. ++ (NKČR)

  17

    9

 

 

Suma - mezisoučet NKČR

259

151

 

 

Suma ANL (KR+OK+NK)

684

658

582

1924

 

 

 

 

 

Instituce NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Ukládá do ANL

++  Samostatná báze KKL

 

2010, říjen

Anděrová