Kooperační systém článkové bibliografie - instituce, tituly - materiál k 30.4.2011

Aktualizace 9.5.2011

 

A. Spolupracující instituce v Kooperačním systému článkové bibliografie, instituce se kterými byly navázány kontakty a se kterými je eventuelně možné navázat kontakt

Širší kooperace  zahrnuje i Národní lékařskou knihovnu, která do báze ANL nepřispívá. Kooperace je založena na delimitaci zpracovávaných titulů

        

         r. 1992 - ověřovací kooperace (NK a některé regionální knihovny)

         r. 1993 - provoz systému, NK a postupně regionální knihovny

         r. 1994 - postupně přistupují specializované instituce

 Do r. 2004 se importovaly záznamy do ALEPHu ručně, v letech 2000- 2004 vyvíjena aplikace pro upload záznamů, koncem r. 2004 ověřovací provoz aplikace upload, od r. 2005 provoz aplikace  upload pro import záznamů do pomocné báze ANL/SKA , z ní se exportují záznamy do adresáře určeného pro import do ANL/ALEPH

 

 

 

Tabulka 1. Instituce, které přispívají  do ANL, kontakty

(P- provoz, OP- ověřovací provoz ,T - oveřovací provoz na  malém vzorku  záznamů (test/experiment), J - jednání, PR - příprava, M - metodická spolupráce, K - kontakty)

 

 

Sigla

Instituce

Kooperace,

přerušení

Kooperace v r. 2005

Koopera

ce v r. 

2006

Kooperace v r. 2007, 2008

Kooperace v r. 2009, 2010

Kooperace v r. 2011

Poznámka – upload do ANL SKA (a následný import do ANL)

ABA001

Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování

 

 

P

P

P M 21

ukládá do ANL/ALEPH, M21

ABA003

Národní knihovna ČR, Knihovnický institut

 

 

P

P

P M 21

přímý import do ANL/ALEPH, M21

ABA009

Ústav zemědělských a potravinářských informací

r. 2005

P pouze 1. pololetí , 2. pololetí T, OP až P

P

P

P M 21

ALEPH, upload do ANL/SKA …, M21

ABA012

Národní pedagogická knihovna

r. 2005

T

P

P, přechod na MARC 21

P M 21

KP Sys, upload do ANL/SKA …, M21

ABA013

Národní technická knihovna

 

P

P

P, přechod na MARC 21

P M 21

ALEPH, upload do ANL/SKA …, M21

ABB001

AVČR – Archeologický ústav

 

P

 

P M 21

PM21

upload do ANL/SKA ..., M 21

ABB036

AVČR – Historický ústav

 

 

 

K

K

ISIS, nepřispívá, exc. základna na  http://biblio.hiu.cas.cz/excerp.php?lang=cz

 

ABC023

Knihovna ČGS

pouze v r. 2001-2

 

 

PR

 

Clavius, nepřispívá

ABC135

Národní filmový archiv

 

OP až P

P

P

P UNIMARC

ARL. Upload do ANL/SKA ...

ABC016

Ústav mezinárodních vztahů

 

 

 

K, T

K M21

Clavius, nepřispívá

ABD003

UK, Právnická fakulta

 

 

 

K

 

ALEPH, nepřispívá

 

UK, Knihovna TGM v Jinonicích

 

 

 

K

 

ALEPH, nepřispívá

ABE304

Divadelní ústav

 

 

 

OP

P UNIMARC/M 21

KP Sys, upload do ANL/SKA , M21

BOA001

Moravská zemská knihovna

 

P

P

P

P M21

ukládá do ANL/ALEPH

BOD031

MU, Fakulta sociálních studií

 

 

 

T

 OP

ALEPH, upload do ANL/SKA – poslední v r. 2007, M21

BOG001

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

 

 

 

K

 

Clavius, nepřispívá

CBA001

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 

P

P

P , přechod na MARC 21

P M21

ARL, upload do ANL/SKA

HBG001

Krajská knihovna Vysočiny

 

T až OP

 OP

P

P UNIMARC

Clavius, upload do ANL/SKA. M21

HKA001

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 

P

P

P, přechod na MARC 21

P M 21

 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21

JIG001

Městská knihovna Jihlava

 

 

 

K

 

Clavius nepřispívá

KLG001

Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně

 

P

P

P, přechod na M21

P M21

 ARL, upload do ANL/SKA, M21

KVG001

Krajská knihovna Karlovy Vary

 

 

 

P

 

ALEPH, upload do ANL/SKA, M21

KMG001

Knihovna Kroměřížska

 

 

 

T

T

Clavius, odzkoušen upload

LIA001

Krajská vědecká knihovna v Liberci

 

P

P

P, přechod na M21

P M21

ARL, upload do ANL/SKA, M21

OLA001

Vědecká knihovna v Olomouci

 

P

P

P

P M21

ALEPH, upload do ANL/SKA, M21

OSA001

Moravskoslezská knihovna v Ostravě

 

P

P 

P

P UNIMARC

Tinlib, resp. T-Series, přechod na M21 v r. 2009, upload do ANL/SKA, M21

PAG001

Krajská knihovna v Pardubicích

 

T

 

OP

OP M21

ALEPH, upload do ANL/SKA, M21

PNA001

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

r. 2001

P

P

P, přechod na MARC 21

P M21

ALEPH, upload do ANL/SKA, M21

PND003

Západočeská univerzita v Plzni

 

 

 M

M

 

ALEPH,  nepřispívá

ULG001

Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem

 

P

P

T, P Clavius

P M21

Clavius, upload do ANL/SKA, M21

ZLG001

Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně

 

T až OP

OP

T, OP – MARC 21, přechod na M21

P M21

KP WIN SQL, upload do ANL/SKA, M21

 

Státní okresní archiv Liberec

 

 

 

K

 

Clavius, Vademekum nepřispívá

 

 SKAT

 

 

 

 

K

Jednání, viz též bod F. Excerpční základna Kooperačního systému článků SKAT-

zatím doporučeny ke kooperaci tituly, které nejsou v KOSABI

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

 

Knihovna Nejvyššího soudu Brno

 

 

 

 

K

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Anopress

konec spolupr. v r. 2004

 

 

 

K

Jednání, exc. základna na http://www.anopress.cz ; tituly NKČR v Anopress -  viz též Bod I

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Ministerstvo financí

 

 

 

 

 

K

Jednání, metodika, excerpční základna viz  též Bod H

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Ministerstvo životního prostředí

 

 

 

 

T

excerpční základna viz též Bod  G

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Knihovna Centra Alleti

 

 

 

 

K

excerpční základna viz též Bod  CH

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

MU, Právnická fakulta

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

AVČR, Ústav pro českou literaturu

 

 

 

 

 

Kontakt , excerpční základna na  viz  http://biblio.hiu.cas.cz/excerp.php?lang=cz , Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htmt

 

AVČR, Ústav dějin umění

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

AVČR, Ústav pro soudobé dějiny

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

UMPRUM

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní památkový ústav v Brně

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK, Evangelická teologická fakulta

kontakt v minulosti

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova, Ústav dějin

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Městská knihovna  v Praze, oddělení periodik

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Gymnázium Jana Nerudy 

 

 

 

 

 

 

Kontakt viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

Muzeum Jindřichohradecka,AMG

 

 

 

 

 

Kontakt květen 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2. Instituce, které jsou součástí kooperačního sytému článků, ale nepřispívají a nebudou přispívat, titulová kooperace

(PP – provoz)

 

ABA008

Národní lékařská knihovna

 

 

PP

PP

ALEPH/Medvik

 

Tabulka 3. Instituce, které přebírají záznamy z ANL v rámci projektu

 

ABD063

UK, Přírodovědecká fakulta, Geografická knihovna

 

 

 

projekt

ALEPH, přebírá záznamy ANL

 

 

 České články v JIB

http://www.jib.cz/V/5T4VKSRL1IMM9MYR5TGE1YUN1N61MILNHM83DES9G2IAFCKH17-11075?func=find-db-1

 

 Oborové brány - http://info.jib.cz/

Nově navázané kontakty na přelomu 2010/2011 zahnuté v tabulce 1. na

Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace. 1

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_anl_budouci_koop.htm

 

 

 

 

Tabulka 4. Instituce, se kterými je možno navázat kontakt v budoucnu

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Clavius

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  v.v.i

WEBIS-NT, CDS/ISIS

Český hydrometeorologický ústav

KPsys

Český statistický úřad

Clavius

ASPI

ASEP

 

 

 

B.  V současné době přispívá pravidelně do báze ANL včetně NKČR v rámci kooperace - excerpční základna viz bod C, D

 

 

 

Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování

Národní knihovna ČR, Knihovnický institut

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Národní pedagogická knihovna

Národní technická knihovna

AVČR – Archeologický ústav

Národní filmový archiv

Divadelní ústav

Moravská zemská knihovna

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Vědecká knihovna v Olomouci

Moravskoslezská knihovna v Ostravě

Krajská knihovna v Pardubicích

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Západočeská univerzita v Plzni

Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně

 

C. Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných a  zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou v NKČR, k 1.3.2011 doplněné přesunuté tituly v rámci stávající kooperace článků (červeně) aj. poznámky k 30.4.2011 - barevně odlišeno někde s úrovní popisu

Viz též 

 

Aktuální seznam seriálů analyticky zpracovávaných a zpracovaných seriálů s řídkou periodicitou v NKČR  na

 

http://www.nkp.cz/pages/oazp_NK1_prac.pdf

 

(seznam již není aktualizovaný o přesunuté odborné tituly v 1. čtvrtletí 2011 v rámci stávající kooperace a další poznámky)

 

 

Všechny tituly od r. 1992

 

na http://full.nkp.cz/nkdb/docs/oazp_NK1.htm   jsou všechny dosud zpracovávané tituly včetně různých atributů (např. úplnost a roky zpracování), soubor rovněž není již nebo zatím aktualizovaný o přesunuté odborné tituly v 1. čtvrtletí 2011)

 

 

 

Legenda k níže UVedené tabulce

KATEGORIE

 

Název titulu

 

 Kategorie (KTG)

A Seriály vydávané AVČR a vysokými školami v ČR (časopisy, sborníky, ročenky)

B  Seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními odbornými institucemi v  ČR

C  Noviny (ústřední i regionální, místní, zpravodaje, věstníky) a kulturně-politické časopisy

D  Populárně-naučné časopisy (i zájmové)

 

 

Úplnost zpracování

 

1=excerpce je prováděna v úplnosti (100-80% počtu článků)
2=excerpce je prováděna částečně (80-25% počtu článků)
3=excerpce je prováděna výběrově (25%- počtu článků)

Nebo někde blíže specifikována

 

Úplnost zpracování u SKAT:

1=excerpce je prováděna v úplnosti (80-100% počtu článků)

2=excerpce je prováděna částečně (80-25% počtu článků)

3=excerpce je prováděna výběrově (50 -25% počtu článků)

4=excerpce je prováděna výberově (25%- počtu článků)

Úplnost excerpce doplněna na základě údajů od zpracovatelů v závorkách, u NKČR je uvedena ve zvl. sloupci.

 

Poznámky u titulů a jednotlivá zvýraznění

Zpracovávané deníky

zpracování titulů přešlo na jinou instituci a/nebo se již nezpracovává

 

 

1.  Prakticky fungující přesuny v rámci kooperace v únoru 2011, popř. reálné přesuny v rámci kooperace

Červené poznámky - přesunuté tituly na odborné kooperující instituce  28.2.2011 

Bylo předběžně dohodnuto s Ústím a Olomoucí zpracovávat dva tituly:

Astropis a Země světa (nevím, zda budu zpracovávat)

 

 

 

 

2.  Tituly zpracovávané jinde a jsou reálné pro spolupráci

poznámky u titulům které zpracovává Národní lékařská knihovna v BMČ:

NLK (úplnost v %).

Ústav mezinárodních vztahů - upload odzkoušen (používají pole 774, ne 773 pro zdrojový dokument):

Ústav mezinárodních vztahů (vydává, zpracovává)

 

 

Anopress: viz dále  Bod I - tituly, v plném textu v db Anopress :

Anopress (zpracovává)

 

 

 

Je možné také, že některé tituly převezmou regionální knihovny popř. SKAT.

Ke kooperaci - viz dále Bod F -  zatím ze SKAT vybrány ty tituly, které nejsou součástí kooperace. Výběr titulů ke spolupráci se může modifikovat.  Seznam titulů byl získán na základě odpovědí zpracovatelů SKAT:  

 

Pokud titul  zpracovává více knihoven SKAT - více úrovní zpracování

HIT SKAT (úroveň 1,2,3,4)

 

 

Jsou též  uvedeny i tituly s více hity SKAT, které jsou zjištěny pouze z rejstříku titulů SKAT, jsou označeny

HITRE SKAT

 

 

 

3.  Další možná kooperace v budoucnu - viz instituce uvedené  v tabulce v Bodě A

Odborné instituce, které dosud nejsou součástí kooperace (AVČR, VŠ, Centrum Alleti aj.)

(někde ještě TINLIB, ISIS, …)

Další tituly mohou být přesunuty např. na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo financi (MF)  a další odborné instituce  - je však třeba přizpůsobit popis.

Značení:

MŽP (úroveň …)  viz dále Bod G

MF (úroveň zpracování 3) - viz dále Bod H

Centrum Alleti  (v úplnosti), Tinlib viz dále Bod CH

AVČR, HU  (hist. čas., které zpracovává  a/nebo vydává, ISIS)

AVČR, UČL  (lit. čas., které zpracovává a/nebo vydává, ISIS)

 

 

4. Tituly, kde se žádalo o možnost kopírování abstraktů, anotací

 

 

5.  Tituly, které potřebují regionální knihovny dle jednání  30.3. 2011 -  viz

http:/www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_KOSABI_index.htm

 

Název titulu

KTG

Úplnost zpracování-NKČR v %

Potřeb.

R

1. A2      Anopress (zpracovává)        HIT SKAT (4)   

C

80-100

R

2. Acta Comeniana          může zpracovávat NPKK

A

80-100

3. Acta entomologica Musei Nationalis Pragae 

B

80-100

4. Acta Musei Moraviae. Scientiae & Biologicae

B

80-100

5. Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae

B

80-100

6. Acta technica CSAV  (přešly na NTK)

A

80-100

7. Acta Universitatis Carolinae  Biologica

A

80-100

8. Acta Universitatis Carolinae. Environmentalica

A

80-100

9. Acta Universitatis Carolinae. Geographica 

A

80-100

10. Acta Universitatis Carolinae. Geologica  

A

80-100

11. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica

A

80-100

12. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica 

A

80-100

13. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica 

A

80-100

14. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica (podrobně viz Další  seriály s řídkou periodicitou ...)

A

80-100

R

15. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia sociologica (podrobně viz Další  seriály s řídkou periodicitou ...)

A

80-100

16. Ad Notam

B

80-100

17. Agrární obzor          přesunuto na UZEI/ZPK od 1.3.2011

B

80-100

18. Akvárium terárium 

D

80-100

19. Amatérská scéna

C

80-100

20. Applications of Mathematics  tištěná verze

A

80-100

      Archeologické rozhledy (přešlo na AVČR)

A

80-100

21. Architekt          přesunuto na NTK od 1.3.2011

B

80-100

R

22. Archív orientální  

A

80-100

23. Archivní časopis   Historický ústav AVČR (zpracovává)

B

80-100

24. Arteterapie

B

80-100

25. Art & antiques    Anopress (zpracovává)

B

80-100

26. Astropis        předběžně dohodnuto s krajskou knihovnou v Ústí nad Labem

D

80-25

27. Ateliér

B

80­_

28. Avriga

B

80-100

39. Bankovnictví   Anopress ( zpracovává)   HIT SKAT (2)  MF (úroveň 3)

B

80-100

30. Bibliotheca Strahoviensis

B

80-100

31. Biograf  

B

80-100

32. Biologia plantarum

A

80-100

33. Bulletin advokacie  MF  (úroveň 3)

B

80-100

34. Bulletin of geosciences   vydává ČGS

B

80-100

35. Byzantinoslavica  

A

80-100

36. Cantus

B

80-100

37. Církevní dějiny   Alleti  (v úplnosti)

B

80-100

38. Collection of Czechoslovak  Chemical Communication 

A

80-100

39. Communio viatorum   Evangelická teologická fakulta UK (vydává)       Alleti (v úplnosti)

B

80-100

      Czechoslovak Journal of Physics  (ukončeno 2006)

A

40. Czech music

B

80-100

41. Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická  

B

80-100

R

42. Časopis pro moderní filologii  

A

80-100

R

43. Časopis pro právní vědu a praxi    MU, Právnická fakulta (vydává, zpracovává)    ,  MF  (úroveň 3)

A

80-100

R

44. Časopis Společnosti přátel starožitností

B

80-100

45. Česká a slovenská psychiatrie   

 

80-100

46. Česká literatura   vydává Ústav pro českou literaturu AVČR (zpracovává)   HIT SKAT (2)  Alleti (v úplnosti)

A

80-100

R

47. České památky

B

80-100

48. Česko-lužický věstník

C

80-100

49. Československá psychologie         zpracovává NLK   HIT SKAT (1, 4)

A

80-100

R

50. Československý časopis pro fyziku

A

80-100

51. Český časopis historický   (Historický ústav AVČR (vydává)   Alleti (v úplnosti)

A

80-100

R

52. Český lid  

A

 

53. Český zápas     

C

70_

R

54. Daně a finance  MF  (úroveň 3)

B

80-100

55. Data a výzkum

A

80-100

56. Dějiny a současnost   HIT SKAT (1, 3, 2, 1)   Alleti (v úplnosti)   Historický ústav AVČR (zpracovává) 

B

80-100

R

57. Dějiny-teorie-kritika  Ústav pro soudobé děiiny AVČR (vydává)

A

80-100

58. Dějiny věd a techniky  

B

80-100

59. Demografie    HITRE SKAT

B

80-100

R

60. Dialog Evropa XXI

B

80-100

61. Dingir   

C

80-100

62. Disk         přesunuto na  Divadelní ústav od 1.3.2011

B

80-100

63. Divadelní noviny           přesunuto na Divadelní ústav od 1.3.2011

B

80-100

64. Divadelní revue  

B

80-100

65. Dokořán

B

80-100

66. Effatha    

C

80_

      Eko  (přešlo na UZEI/ZPK od 201009, č. 7/2009, 60-70%), MZP (1)

B

67. Ekonom     Anopress (zpracovává)    HIT SKAT( 3,4)  MF  (úroveň 3)

B

80-100

68. Era 21

B

90_

R

69. Estetika  

A

80-100

70. Filosofický časopis   HIT SKAT (2)

A

80-100

R

71. Finance a úvěr  Ministertsvo financí (vydává)   HIT SKAT (1)  MF  (úroveň 3)

B

80-100

72. Folia biologica       NLK  (100%)

A

80-100

73. Folia geobotanica 

A

80-100

74. Folia Heyrovskiana

 

80-100

   Folia Heyrovskiana. Serie A 

A

80-100

75. Folia Historica Bohemica  

A

80-100

76. Folia Mendeliana   

A

80-100

77. Folia zoologica      přesunuto na UZEI/ZPK  od 1.3.2011 (30 %)   MŽP (2)

A

80-100

78. Folk & country   HITRE SKAT

B

80-100

      Fotografie magazín (ukončeno 2008)

D

80-100

79. Gender - rovné příležitosti - výzkum

B

80-100

R

80. Geodetický a kartografický obzor        přesunuto na NTK od 1.3.2011

B

80-100

81. Geografické rozhledy        zpracovávat  v NTK dle jednání 30.4.2011?     HIT SKAT (3,4, 2, 1)   MŽP (2)

B

80-100

R

82. Geografie          zpracovávat  v NTK dle jednání 30.4.2011?

B

80-100

R

83. Germanoslavica  

A

80-100

84. Haló noviny    Anopress (zpracovává)

C

5_méně

85. H_aluze

 B

80-100

86. Harmonie   HIT SKAT

B

80-100

R

87. His Voice

B

80-100

88. Historický obzor        zpracovávat  v NPKK dle jednání 30.4.2011?   HIT SKAT (3)

A

80-100

R

89. Historie a vojenství  Historický ústav Akademie věd (zpracovává)

B

80-100

90. History Revue

D

25_

91. Hlas pravoslaví

C

70_

92. Hospodářské noviny     Anopress (zpracovává)   HIT SKAT (4)

C

50_

R

93. Host   HIT SKAT (3)  Ústav pro Českou literaturu AVČR (zpracovává)  

B

80-100

R

94. Hudební rozhledy    HIT SKAT

B

80-100

R

95. Hudební věda  

A

80-100

R

96. Hudební výchova  

A

80-100

97. Chemické listy        přesunuto (zatím) na UZEI/ZPK  od 1.3.2011 (30%) , zpracovává též NLK (50%)   MŽP (2)

A

80-100

98. Ikarie     

D

90_

99. Inovační podnikání a transfer technologií

B

80-100

100. Instinkt     Anopress (zpracovává)   HIT SKAT (1)

D

60_

101. Jezuité   Alleti (v úplnosti)

C

80-100

102. Journal of Geosciences   ČGS  (vydává)

B

80-100

103. Journal of the National Museum (Prague). Natural history series

B

80-100

104. Judaica Bohemiae 

B

80-100

105. Jurisprudence   MF  (úroveň 3)

B

80-100

106. Kámen

B

80-100

107. Kapitál

B

80-100

108. Katolický týdeník    

C

80-100

109. Kontexty

C

80-100

110. Kostnické jiskry  (Evangelický týdeník)

C

70-80

111. Kriminalistika  

B

80-100

R

112. Křesťanská revue

C

80-100

113. Labyrint revue    Ústav pro  českou literaturu AVČR (zpracovává)

C

80-100

R

        Lesnická práce   (přešlo na ZPK, od 201009, č. 7/2010, 60-70 %),   MZP (1)

B

80-100

114. Lidé a Země     Anopress ( zpracovává)   HIT SKAT (1)

D

80_

115. Lidové noviny     Anopress (zpracovává)  HIT SKAT

C

25_30

116. Linguistica Pragensia  

A

80-100

117. Listy  [tištěný zdroj]

C

80-100

118. Listy filologické 

A

80-100

R

119. Literární noviny      Anopress (zpracovává)    HIT SKAT (4,3)  Ústav pro  českou literaturu AVČR (zpracovává)

B

80-100

R

120. Litteraria Pragensia 

A

80-100

121. Lynx 

B

80-100

122. Magazín 2000

D

50_

123. Magazín Práva  (příloha Práva)      Anopress (zpracovává)

C

50_

124. Mathematica Bohemica 

A

80-100

125. Meteorologické zprávy         přesunuto (zatím) na UZEI/ZPK  od 1.3.2011 (40%) ,  Český hydrometeorologický ústav (vydává), MŽP (1)

B

80-100

126. Mezinárodní politika    Ústav mezinárodních vztahů (vydává, zpracovává)  HIT SKAT (2, 3, 1)  MF  (úroveň 3)

C

80-100

R

127. Mezinárodní vztahy    Ústav mezinárodních vztahů (vydává, zpracovává)    MF  (úroveň 3)

C

80-100

R

128. Mladá fronta Dnes     Anopress (zpracovává)  HIT SKAT (4)

C

8_

129. Moderní obec     Anopress (zpracovává)   MŽP (2)   MF  (úroveň 3)   HIT SKAT (4)

B

80-100

R

130. Moderní řízení     Anopress (zpracovává)                                        HIT SKAT (1)

B

80-100

R

131. Music store

B

80-100

132. Musicalia

B

80-100

133. Muzikus

B

80-100

134. Navýchod

D

80_

135. Naše řeč 

A

80-100

R

136. National Geographic    HIT SKAT (2, 1)

B

80-100

137. Nika

B

80_

138. Nový orient 

A

80-100

139. Numismatické listy 

B

80-100

140. Obec a finance   MŽP (2)   MF 

B

80-100

141. Obchodněprávní revue 

B

80-100

142. Obchodní právo  MF  (úroveň 3)

B

80-100

143. Odpady [tištěný zdroj        přesunuto na NTK od 1.3.2011    Anopress (zpracovává)     MŽP (1)

B

70-90

144. Ochrana ovzduší          přesunuto na NTK od 1.3.2011, zpracovává též NLK (20-30%)  MŽP (1)

B

80-100

R

145. Ochrana přírody        přesunuto na UZEI/ZPK  od 1.3.2011 HIT SKAT (3, 4)   MŽP (1)

B

80-100

R

146. Opus musicum   

A

80-100

        Památky archeologické  (přešlo na AVČR) 

A

80-100

147. Paměť a dějiny

B

80-100

148. Photosynthetica 

A

80-100

       Památky archeologické (přešly na AVČR, Archeologický ústav)

80-100

149. Pátek Lidových novin (příloha Lidových novin)     Anopress (zpracovává)

C

10_

        Physiological Research (do 2006)   

A

80-100

150. Politická ekonomie    HIT SKAT (2)  MF  (úroveň 3)

A

80-100

151. Politologická revue 

B

80-100

R

152. Právní fórum 

B

80-100

153. Právní rádce     Anopress (zpracovává)    HIT SKAT (3)   MF  (úroveň 3)

B

80-100

154. Právní rozhledy   MF  (úroveň 3)

B

80-100

155. Právní zpravodaj 

B

80-100

156. Právník  MF  (úroveň 3)

A

80-100

157. Právo : časopis pro právní teorii a praxi   MF  (úroveň 3)

B

25_

R

158. Právo          Anopress (zpracovává)    HIT SKAT (4) 

C

80-100

159. Právo a rodina

B

80-100

R

160. Právo pro podnikání a zaměstnání    MF  (úroveň 3)

B

80-100

161. Pražský deník    Anopress (zpracovává)

C

3_méně

162. Pražský sborník historický (podrobně viz Další  seriály s řídkou periodicitou ...)

B

80-100

163. Preslia

A

80-100

164. Profit ; Nový Profit   Anopress (zpracovává)   HIT SKAT (4, 2)

C

50_

165. Prostor 

C

80-100

166. Protimluv

C

80-100

167. Průmyslové vlastnictví

B

80-100

168. Průzkumy památek 

B

80-100

R

169. Přítomnost 

B

80-100

R

170. Psí víno

B

80-100

171. Psychiatrie                NLK  (100%)

B

80-100

172. Psychiatrie pro praxi  NLK (100%)

B

80-100

173. Psychologie dnes     HIT SKAT (2)

B

80-100

R

174. Psychologie pro praxi 

B

80-100

175. Psychoterapie 

B

80-100

176. Reflex        Anopress (zpracovává)    HIT SKAT( 4)  MŽP (1)

C

80-100

R

177. Reflex  Speciál     

C

80-100

178. Reflexe (podrobně viz Další  seriály s řídkou periodicitou ...)  

B

80-100

179. Regena     HITRE SKAT

D

80-100

180. Regenerace     HITRE SKAT

D

80-100

181. Religio  Alleti (v úplnosti)

B

80-100

182. Report, Music & Style 

D

60_

183. Respekt       Anopress (zpracovává)    HIT SKAT (4)   MŽP (1)  

C

80-100

R

184. Revolver revue

C

80-100

185. Revue Art

B

80-100

186. Revue církevního práva   

B

80-100

        Revue pro média (ukončeno 2005)

B

80-100

187. Rock & Pop       HIT SKAT (1)

B

80-100

188. Roš Chodeš  

C

80-100

189. Rudolfinum revue

B

80-100

190. Salesiánský magazín   

C

80_25

191. Salve     Alleti (v úplnosti)

C

80_25

192. Sanquis          NLK (100%)

C

80_25

193. Sborník archivních prací 

B

80-100

194. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A, Historie  

B

80-100

R

195. Sborník Národního muzea v Praze, Řada B, Přírodní vědy

B

80-100

196. Sborník Národního muzea v Praze, Řada C, Literární historie

B

80-100

197. Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Chemistry

A

80-100

198. Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology

A

80-100

199. Slavia    Alleti ( v úplnosti)

A

80-100

200. Slovanský přehled 

A

80-100

201. Slovo a slovesnost 

A

80-100

R

202. Slovo a smysl  

A

80-100

203. Sociologický časopis       HIT SKAT (2, 4)   

A

80-100

R

204. Sondy revue   HITRE SKAT

C

5_a méně

205. Soudce

B

80-100

206. Soudní rozhledy    MF  (úroveň 3)

B

80-100

207. Soudobé dějiny     Ústav pro soudobé dějiny AVČR (vydává) 

A

80-100

R

208. Souvislosti

B

80-100

209. Spark

D

80-100

210. Správní právo   MF  (úroveň 3)

B

80-100

211. Statistika    Statistický úřad (vydává)     MF  (úroveň 3)

B

80-100

212. Státní zastupitelství

B

80-100

213. Stavba    Anopress (zpracovává)

B

80-100

214. Střední Evropa

B

80-100

R

215. Studia geophysica et geodaetica

A

80-100

216. Studia neoaristotelica 

B

80-100

217. Studia Rudolphina  Ústav dějin umění AVČR (korp. Autor)

B

80-100

218. Svět a divadlo        přesunuto na Divadelní ústav    

B

80-100

219. Svět literatury (podrobně viz Další  seriály s řídkou periodicitou ...)

B

80-100

        Svět vědy (ukončeno 2006)

B

80-100

220. Synergie 

B

80-100

221. Systémová integrace 

B

80-100

222. Taneční zóna

B

80-100

223. Teologická reflexe  Evangelická teologická fakulta UK    Alleti (v úplnosti)

B

80-100

224. Teologické texty    Alleti (v úplnosti)

B

80-100

225. Trend : politiky, vědy,  kultury, společnosti

B

80-100

226. Trestněprávní revue   MF  (úroveň 3)

B

80-100

227. Trestní právo

B

80-100

228. Tvar [tištěný zdroj]    HIT SKAT

B

80-100

R

229. Týden    Anopress (zpracovává)    HIT SKAT (3)

B

60-80

230. Umělec

B

80-100

231. Umění  Ústav ději umění AVČR  (vydává) 

A

80-100

R

232. Umění a řemesla

B

80-100