Jak zjistit v současné době nejrychleji, který titul, event. ročník, číslo je zpracováván/zpracován v Kooperačním systému

článkové bibliografie?

 

A.  Tituly zpracovávané v aktuálním roce - viz 

 

Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných  v Národní knihovně ČR v rámci kooperace

 

Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných  v  kooperujících institucích (kromě NKČR)

 

B. Všechny tituly obsažené v bázi ANL

 

Vyhledávání podle rejstříků, položka Zdroj. dokument – ročník, číslo)

 

 

 

 

 

 

2009 Anděrová