Vývoj věcného popisu v bázi ANL a současné tendence (r. 2006)

 

Materiál vypracován též pro projekt JIB

 

Inspirací k tomuto materiálu je dotaz  v Katalogizačních dotazech  http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=189

 

Dotaz se týká pole MARC 21 610 Vedlejší věcné záhlaví - jméno korporace, pole 651 Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno; pole UNIMARC 601 Jméno korporace nebo akce použité jako předmět, 607 Geografické jméno použité jako předmět. Dále se týká možnosti validace jednoho pole bibliografického záznamu na různé typy rejstříků.

Z toho vychází i úvaha o tendencích ve věcném popisu inspirovaná částečně zahraničními tendencemi, částečně vývojem v bázi ANL. Dotaz se primárně týká záznamu č. 1, 2. a 3. s ním souvisejí. Jsou  uvedeny další příklady, které ukazují vývoj v bázi ANL.

 

 

Záznamy báze ANL (zatím použity záznamy NKČR, odborné a regionální budou postupně doplněny)

MARC 21

 

 

V příkladech je záměrně uveden komplet věcný popis ve vývoji, protože momentálně přechází řada kooperujících institucí na MARC 21 a většina dotazů se týká věcného popisu, recenzí a akcí jako předmět. 

Někde jsou použity 2. indikátory s hodnotou 7, i když data nebyla/nejsou validována  (vzniklo též konverzí). Jak přibývají soubory autorit, je jednodušší oprava. Báze ANL se musí v budoucnu opravit.  Tak jak se rozrůstají autority, mizí v záznamu klíčová slova z pole 653.

U některých záznamů je uveden i jmenný popis.

 

Pole 695 Analytické předmětové kategorie byly používány před Konspektem. V současné době je používá několik málo institucí a/nebo vznikly konverzí. Mohou být použity k výzkumným účelům. Výrazy v nich použité se více nebo méně shodovaly/shodují s těmi v předmětových heslech a/nebo konspektu a jsou vázány na MDT. V některých případech v současné době dobře doplňují hesla i konspekt.

 

 

U některých příkladů uvedeno propojení na plný text. Plné texty jsou přístupné v příslušných bázích (ANL FULL; Anopress přes JIB). Též propojení na volné www články.

 

V některých příkladech je třeba ještě věcný popis vylepšit (např. u záznamu č. 10, 11 je vidět, že by věcný popis z oboru psychiatrie a lékařství měl dělat odborník; proto nakonec lékařství popisujeme jen okrajově a kooperujeme v tomto směru s NLK).

 

V NKČR se začínají postupně implementovat anglické ekvivalenty.

Odborné knihovny  - integrace oborových heslářů do předmětové indexace .

 

 

NKČR 

 

0.1

začátky, sysno 192059, záznam z roku 1992, konvertovaný z ISIS

043     $$ae-cs-ms
080     $$a725$$2undef
24510 $$aZpráva rektorátu University Palackého /$$cJiří Jirka
60017 $$aKramolišová, Ludmila$$2czenas
60017 $$aDoležel, Karel$$2czenas
651 7  $$aOlomouc-Hejčín$$2czenas
6530   $$ačeská architektura$$avysokoškolské budovy$$adostavby$$aarchitektonické návrhy$$ar. 1986-1992
7730   $$tArchitekt$$x0862-7010$$gRoč. 38, č. 23 (1992), s. 5$$q38:23$$91992

 

0.2

začátky, sysno 577821, záznam z roku 1999, konvertovaný z ISIS
043      $$ae-xr---
080      $$a336$$2undef
080      $$a021$$2undef
080      $$a025.1/.2$$2undef
1001    $$aHoráček, Aleš$$4aut
24510  $$aKnihovnám hrozí, že přijdou o tisk /$$cAleš Horáček
6530    $$aknihovny$$afinancování$$aomezení dotací$$atisk$$anoviny$$ačasopisy$$apovinné výtisky$$aohrožení bezplatného výtisku$$atiskový zákon$$anedostatky$$aČesko$$ar. 1999
695      $$aknihovnictví$$xknihovny
7730    $$tZN zemské noviny$$dPraha$$x1210-7492$$gRoč. 9, č. 299 (19991223), s. 3$$q9:299$$919991223
8564    $$uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=Z11999122300002000$$9HTM 


 

1.

Sysno 759536, záznam z r. 2003, ALEPH

043     $$ae-xr---.

080     $$a(437.3)$$2MRF

080     $$a327$$2MRF.

080     $$a061$$2MRF

24510 $$aVolejte linku 800 200 200 - vše o Evropské unii /$$cVáclav Věrtelář

61027 $$aEvropská unie$$7kn20010711086.

651 7  $$aČesko$$xintegrace$$zzemě Evropské unie$$yr. 2003.

651 7  $$aEvropská unie$$xintegrace$$yr. 2003$$2czenas.

655 7  $$anázory$$2czenas.

695     $$apolitika$$xmezinárodní politika

695     $$aorganizace$$xmezinárodní organizace

7730   $$tHaló noviny$$d[Praha]$$x1210-1494$$gRoč. 13, č. 38 (20030214), s. 5$$q13:38$$920030214
8564   $$uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030214020034$$9HTM 

 

 

 

2. 

Sysno 787149, záznam z roku 2003

043     $$ae------

080     $$a327$$2MRF

080      $$a355.02$$2MRF

080      $$a341.171$$2MRF

080      $$a(4)$$2MRF

24510  $$aProblém subjektivity Evropské unie z pohledu společné zahraniční a bezpečnostní politiky /$$cTomáš Karásek

61027   $$aEvropská unie$$7kn20010711086$$xzahraniční politika

61027   $$aEvropská unie$$7kn20010711086$$xbezpečnostní politika

63007   $$aSmlouva o Evropské unii$$2czenas

65007   $$abezpečnostní politika$$zzemě Evropské unie$$2czenas

65007   $$azahraniční politika$$zzemě Evropské unie$$2czenas

695      $$apolitika$$xzahraniční politika

695      $$avojenství$$xbezpečnostní politika

695      $$aprávo$$xevropské právo

7730    $$tPrávník$$x0231-6625$$gRoč. 142, č. 5 (2003), s. 433-446$$q142:5$$92003 

 

 

3.  

Sysno 5580596,  záznam z r. 2000,  recenze knihy, ALEPH (přechod na ALEPH - jaro 2000)

080      $$a327.7$$2MRF

080      $$a061.1EU$$2MRF

080      $$a94(4)$$2MRF

1001    $$aEichler, Jan$$4aut

24510  $$aRozsáhlý přehled dějin evropské integrace /$$cJan Eichler

61027  $$aEvropská unie$$7kn20010711086$$xdějiny$$2czenas

651 7   $$aEvropa$$xintegrace$$xdějiny$$2czenas

6530    $$adějiny Evropy$$aevropská spolupráce$$aevropská integrace

655 7   $$arecenze$$2czenas

695      $$apolitika$$xmezinárodní organizace

7730    $$tMezinárodní vztahy$$x0323-1844$$gRoč. 35, č. 1 (2000), s. 85-92$$q35:1$$92000

78708  $$iRecenze na:$$aGerbet, Pierre$$tLa construction de l'Europe$$dParis, 1999$$4kniha

 

 

4.  

Sysno 5580596,  záznam z r. 2000,  recenze knihy, ALEPH

080      $$a327.7$$2MRF

080      $$a061.1EU$$2MRF

080      $$a94(4)$$2MRF

1001    $$aEichler, Jan$$4aut

24510  $$aRozsáhlý přehled dějin evropské integrace /$$cJan Eichler

61027  $$aEvropská unie$$7kn20010711086$$xdějiny$$2czenas

651 7   $$aEvropa$$xintegrace$$xdějiny$$2czenas

6530    $$adějiny Evropy$$aevropská spolupráce$$aevropská integrace

655 7   $$arecenze$$2czenas

695      $$apolitika$$xmezinárodní organizace

7730    $$tMezinárodní vztahy$$x0323-1844$$gRoč. 35, č. 1 (2000), s. 85-92$$q35:1$$92000

78708  $$iRecenze na:$$aGerbet, Pierre$$tLa construction de l'Europe$$dParis, 1999$$4kniha

 

 

 

5. 

Sysno 580596, záznam z r. 2000, inscenace převedena do pole 961, časem snad z něj budou standardní pole, ALEPH

043     $$ae-xr---$$be-xr-st$$2czenas

080     $$a792.5$$2undef

24510 $$aMuzikál Pomáda má švih /$$c[autorka recenze] Eva Jeníková

651 7  $$aPraha$$2czenas

6530   $$ačeské divadlo$$aamerické muzikály$$aslovenští režiséři

655 7  $$arecenze$$2czenas

695    $$adivadlo$$xčeské divadlo

7730  $$tZN Zemské noviny$$dPraha$$x1210-7492$$gRoč. 10, č. 13 (20000117), s. 6$$q10:13$$920000117

8564  $$uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=Z12000011700006800$$9HTM

960    $$nPyramida na Výstavišti

961    $$nPomáda$$fDivadelní inscenace  Muzikál$$mPraha$$zČesko$$p2000$$kJim$$jJakobs$$kWarren$$jCassey$$bProducent$$kAdam$$jNovák$$arer, cho$$bRežisér, choreograf$$kJán$$jĎurovčík

 

 

6. 

Sysno 917355, záznam z roku 2005, ALEPH

043    $$ae------.

080    $$a336.14(4)$$2MRF

080    $$a336.56$$2MRF

080    $$a327$$2MRF

080    $$a(4)$$2MRF

072 7  $$a339.7/.9$$xSvětová ekonomika a mezinárodní finance$$2Konspekt$$94

24510 $$aŠance schválit rozpočet rostou /$$cZuzana Kleknerová

7730   $$tHospodářské noviny$$x0862-9587$$gRoč. 49, č. 112 (20050608), s. 7$$q49:112$$920050608

61027 $$aEvropská unie$$7kn20010711086$$2czenas

651 7  $$azemě Evropské unie$$xdotace$$y2007-2013$$2czenas

65007 $$arozpočet$$zzemě Evropské unie$$2czenas

695     $$apolitika$$xevropská politika

695     $$aekonomika$$xevropská ekonomika

8564  $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=HN2005060800002100 $$9pXHTM

 

 

6.

Sysno 966774, záznam z roku 2006, název inscenace v poli 630 Vedlejší věcné záhlaví – unifikovaný název, anglický ekvivalent v 655, ALEPH

043     $$ae-xr---$$be-xr-pg$$2czenas

072 7  $$a782$$xDivadelní hudba. Opera, opereta, muzikál$$2Konspekt$$99

072 7  $$a792$$xDivadlo. Divadelní představení$$2Konspekt$$93

080     $$a782.8$$2MRF

080     $$a792$$2MRF ;

080     $$a(070.447)$$2MRF

080     $$a(437.3)$$2MRF

24510 $$aObraz Doriana Graye, byznys jako každý jiný /$$cJan Kábrt

60017 $$aWilde, Oscar,$$d1854-1900$$7jn19981002409$$2czenas

60017 $$aPavlíček, Michal,$$d1956-$$7jn20000620269$$2czenas

60017 $$aPokorný, Jiří,$$d1967-$$7js20011212037$$2czenas

61027 $$aDivadlo Ta Fantastika$$7kn20010709261$$2czenas

63004 $$aObraz Doriana Graye

65007 $$amuzikály (inscenace)$$zPraha (Česko)$$y2006$$2czenas

655 7  $$arecenze$$2czenas

655 9  $$arecensions$$2eczenas

695     $$ahudba

695     $$adivadlo

7730   $$tMladá fronta Dnes$$dPraha : MaFra$$x1210-1168$$gRoč. 17, č. 48 (20060225)$$q17:48$$920060225

7730   $$tKulturní scéna$$gs. D/6$$920060225

8564  $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=MF2006022500053900 $$9pXHTM

 

7. 

Sysno  999811, záznam z r. 2006, akce, ALEPH

043    $$ae-xr---$$be-xr-pg$$2czenas

072    $$a77$$xFotografie. Fotografické postupy$$2Konspekt$$921

080    $$a77-051$$2MRF

080    $$a77:069.9$$2MRF

080    $$a(047.53)$$2MRF

080    $$a(437.311)$$2MRF

24510 $$aVycházíme vstříc divákovi, který do galerií nechodí /$$cPavel Lagner ; Peter Kováč

60017 $$aLukas, Jan,$$d1915-2006$$7jk01072574$$2czenas

61024 $$aPražský hrad.$$bRajská zahrada

61124 $$aNew York - Pompeje$$d(2006 :$$cPraha, Česko) 

65007 $$afotografové$$zČesko$$y20. stol., 60.-70. léta$$2czenas

65007 $$avýstavy fotografií$$zPraha (Česko)$$y2006$$2czenas

6530   $$ačeští fotografové

655 7  $$arozhovory$$2czenas

655 9  $$ainterviews$$2eczenas ;

695     $$afotografie$$xčeská fotografie

7001   $$aKováč, Peter$$4ivr

7730   $$tPrávo$$dPraha$$x1211-2119$$gRoč. 16, č. 194 (20060821), s. 8$$q16:194$$920060821

8564   $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=PR200608210000440000 $$9pXHTM

 

8.

Sysno 966857, záznam z r. 2006, recenze filmu, ALEPH

043 L  $$an-us---
072 7  $$a791$$xFilm. Cirkus. Lidová zábava$$2Konspekt$$93
080     $$a791.43$$2MRF
080     $$a(73)$$2MRF
080     $$a(070.447)$$2MRF
24510 $$aHřích to nevidět /$$cJaroslav Jiran
60017 $$aTarantino, Quentin,$$d1963-$$7jn20000701779$$2czenas
63004 $$aSin City (film).$$f2005
65004 $$ahrané filmy$$zSpojené státy americké$$y2005
65009 $$afilms$$2eczenas
655 7  $$arecenze$$2czenas
655 9  $$arecensions$$2eczenas
695     $$akinematografie$$xamerická kinematografie
695     $$afilmy$$xamerické hrané filmy
7730   $$tIkarie$$x1210-6798$$gRoč. 17, č. 3 (březen 2006), s. 9-10$$q17:3$$9200603
78708 $$iRecenze na:$$aTarantino, Quentin$$tSin City / Quentin, Tarantino$$d2005$$4film

 

9.

Sysno 959250, záznam z r. 2006, recenze zvukového záznamu

043      $$ae-gx---
072 7   $$a785$$xInstrumentální hudba. Symfonická hudba. Hudba pro více nástrojů$$2Konspekt$$99
072 7   $$a787$$xHudba pro strunné a smyčcové nástroje$$2Konspekt$$99
080      $$a782/785$$2MRF
080      $$a785.11$$2MRF
080      $$a787.1:785.11$$2MRF
080      $$a78.071.1$$2MRF
080      $$a(0:82-95)$$2MRF
080      $$a(430)$$2MRF
24510  $$aJohannes Brahms /$$cJindřich Bálek
60017  $$aBrahms, Johannes,$$d1833-1897$$7jn19990001019$$2czenas
60017 $$aBernstein, Leonard,$$d1918-1990$$7jn20000600836$$2czenas
60017 $$aKremer, Gidon,$$d1947-$$7js20020122072$$2czenas
60017 $$aMaisky, Mischa,$$d1948-$$7js20020617022$$2czenas
61027 $$aWiener Philharmoniker$$7ko2003163621$$2czenas
65007 $$aorchestrální hudba$$2czenas
65007 $$ahudební skladatelé$$zNěmecko$$y19. stol., 2. polovina$$2czenas
65004 $$ahudba pro housle a orchestr
65009 $$aorchestral music$$2eczenas
6530   $$aněmečtí skladatelé$$akompaktní disky$$anahrávky$$a1981-1982
655 7  $$arecenze$$2czenas
655 9  $$arecensions$$2eczenas
695    $$ahudba$$xvážná hudba
7730  $$tHarmonie$$x1210-8081$$gRoč. 14, č. 1 (2006), s. 50$$q14:1$$92006
78708$$iRecenze na:$$aBrahms, Johannes$$tSymfonie č. 1 - 4 ; Akademická slavnostní předehra ; Tragická předehra ; Variace na Haydnovo téma ; Houslový koncert D dur ; Dvojkoncert a moll / Johannes Brahms$$dDeutsche Grammophon/Universal Music, [ca 2005]$$4zvukový záznam
 

9.

Sysno 971622, recenze článku , r. 2006

043     $$ae-xr---
072 7  $$a316.3$$xGlobální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny$$2Konspekt$$918
080     $$a316.356.2$$2MRF
080     $$a(437.3)$$2MRF
24510 $$aZkreslený obraz moderní rodiny /$$cIvo Možný
65007 $$arodina$$zČesko$$y2006$$2czenas
655 7  $$apolemiky$$2czenas
655 9  $$apolemics$$2eczenas
695 L  $$asociologie
7730   $$tLidové noviny$$x0862-5921$$gRoč. 19, č. 69 (20060322), s. 11$$q19:69$$920060322
78708 $$iRecenze na:$$aFischer, Petr$$tBez nároku na vyjímečnost / Petr Fischer$$gLidové noviny. -- Roč. 19, č. 63 (20060315), s. 10$$4článek
8564   $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=LN2006032200005600$$9pXHTM

 

10.

Záznam sysno 999686, záznam popsaný v 2006, v některých aspektech dobré doplnění jmenného a věcného popisu, popis abstrakt


008  060817s2005----xr-----f------000-0-cze--
040     $$aABA001$$bcze$$92
043     $$ae-xr---$$be-xr-ol$$2czenas
072 7  $$a616.89$$xPsychiatrie$$2Konspekt$$914
080     $$a616.89-008.45/.47$$2MRF
080     $$a(437.325)$$2MRF
080     $$a(048.3)$$2MRF
24500 $$aOdborná sympozia :$$b8. Terapie kognitivních poruch u psychiatrických a neurologických onemocnění
24622 $$a8. Terapie kognitivních poruch u psychiatrických a neurologických onemocnění
500     $$aGestor I. Rektor
65007 $$akognitivní poruchy$$xléčba$$2czenas
6530   $$akognitivní dysfunkce
655 7  $$aabstrakta$$2czenas
655 9  $$aabstracts$$2eczenas
695    $$alékařství$$xpsychiatrie
7730  $$aČesko-slovenská psychofarmakologická konference$$tPsychiatrie$$n47. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 5.-9. ledna 2005, Lázně Jeseník$$x1211-7579$$gRoč. 9, supplementum 1 (2005), s. 23-24$$q9:supplementum 1$$92005
9751  $$aRektor, I.

 

11.

Záznam sysno 999686, záznam popsaný v 2006, v některých aspektech dobré doplnění jmenného a věcného popisu, je třeba zlepšit 650,  popis abstrakt, ALEPH

008     060818s2005----xr-----f------000-0-cze--
043     $$ae-xr---$$be-xr-ol$$2czenas
072 7  $$a616.89$$xPsychiatrie$$2Konspekt$$914
072 7  $$a615$$xFarmacie. Farmakologie$$2Konspekt$$914
080     $$a616.89$$2MRF
080     $$a615.214$$2MRF
080     $$a(437.325)$$2MRF
080     $$a(048.3)$$2MRF
24500 $$aVaria
50500 $$tECT u pacientů s Parkinonovou chorobou - kazuistika a stručný přehled /$$rKozelek, P. --$$tVnímání omezení a nátlaku při přijetí na psychiatrii - mezinárodní projekt Eunomia /$$rKališová, L. --$$tEconomic aspects of psychiatric care in Czech republic /$$rKitzlerová, E. --$$tMentálné anorexie u pacientov na KDP (Klinika detskej psychiatrie) /$$rKonopásková, S. --$$tNeuroimmunomodulatory aspects of cell signalling /$$rKopasová, S. --$$tE/C Index jako ukazatel kvality života /$$rNovotný, V. --$$tMožnost vzniku syndromu neklidných končetin při užívání hormonální terapie /$$rPretl, M. --$$tAntiepileptikum levetiracetam v preemptivně vedené analgézii /$$rSlíva, J. --$$tChování potkanů kmene Sprague-Dewley a Lewis ve volném poli po opakovaném stresu s převahou psychické nebo fyzické komponenty účinku /$$rŠída, P. --$$tThe effects of chronic corticosterone treatment on hippocampal astrocyte number in male and female rats /$$rŠlais, K. --$$tAlgoritmus liečby komplikovanej a nekomplikovanej OCD v detskom a adolescentnom veku /$$rŠuba, J. --$$tPanická versus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba /$$rVáclavík, M. --$$tDexmedetomidin selektivně tlumí dominantní chování u agresivních i sociabilních myší /$$rVotava, M.
65007 $$apsychiatrie$$xklinika$$xvýzkum$$xléčba$$2czenas
65007 $$apsychofarmakologie$$xklinika$$xvýzkum$$xléčba$$2czenas
655 7  $$aabstrakta$$2czenas
655 9  $$aabstracts$$2eczenas
695     $$alékařství$$xpsychiatrie
695     $$alékařství$$xfarmakologie
7730   $$aČesko-slovenská psychofarmakologická konference$$tPsychiatrie$$n47. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 5.-9. ledna 2005, Lázně Jeseník$$x1211-7579$$gRoč. 9, supplementum 1 (2005), s. 50-54$$q9:supplementum 1$$92005

 

12.

sysno 998819, záznam z r. 2006, propojení na volný www text, ALEPH
072 7  $$a811.16$$xSlovanské jazyky$$2Konspekt$$911
080 L  $$a811.163.1$$2MRF
080 L  $$a271$$2MRF
080 L  $$a2-9$$2MRF
24510 $$aDějiny staroslověnštiny /$$cJiří Karpowicz
60007 $$aKonstantin,$$csvatý,$$d827-869$$7jn20000700942$$2czenas
60007 $$aMetoděj,$$csvatý,$$dca 815-885$$7jn20000728411$$2czenas
65007 $$apravoslavná teologie$$2czenas
65007 $$astaroslověnština$$2czenas
65009 $$aChurch Slavic language$$2eczenas
695     $$anáboženství$$xkřesťanství
695     $$anáboženství$$xdějiny
695     $$ajazykověda$$xstaroslověnština
7730   $$tHlas pravoslaví$$x0323-1089$$gRoč. 62, č. 4 (duben 2006), s. 5-7$$q62:4$$9200604
8564   $$uhttp://www.hlas.pravoslavi.cz/pdf/hp-2006-04.pdf $$9HTM 


13.

sysno 10006129, záznam z r. 2006, propojení na volný www text, ALEPH

043    $$af-ua---
072 7  $$a821$$xLiteratura v různých jazycích$$2Konspekt$$911
080     $$a(047.53)$$2MRF
080     $$a821(620)$$2MRF
080     $$a28-67$$2MRF
080     $$a28-726.6$$2MRF
080     $$a(620)$$2MRF
24510 $$aHlas rozumu /$$cAlá' al-Aswámí ; zapsala Karen M. Kostyalová
500     $$aObrázky
65007 $$aegyptská literatura$$2czenas
65007 $$aislám a společnost$$zEgypt$$y2006$$2czenas
65007 $$amuslimové$$zEgypt$$y2006$$2czenas
655 7  $$arozhovory$$2czenas
695     $$aliteratura$$xegyptská literatura
695     $$anáboženství$$xislám
7730   $$tNational Geographic: Česká republika$$x1213-9394$$gRoč. 2006, č. 9 (2006), s.40-42, 44, 46, 48$$q2006:9$$92006
8564   $$uhttp://www.national-geographic.cz $$9HTM

 

14.

sysno 10070052, záznam z r. 2006, výstižný věcný popis, ALEPH
043     $$ae-xr---
072 7  $$a35.07$$xOrganizace a řízení veřejné správy$$2Konspekt$$915
080     $$a35.078.5:339.727.22$$2MRF
080     $$a338.2$$2MRF
080     $$a354.11/.86-051$$2MRF
080     $$a(473.3)$$2MRF
24510 $$aNic není tak horké, jak se uvaří /$$cLibuše Bautzová
60017 $$aŘíman, Martin,$$d1961-$$7js20020722028$$2czenas
61017 $$aČesko.$$bMinisterstvo průmyslu a obchodu$$7kn20020321698$$2czenas
65007 $$ahospodářská politika$$zČesko$$y2006$$2czenas
65007 $$ainvestiční pobídky$$zČesko$$y2006$$2czenas
65004 $$aministři průmyslu a obchodu$$zČesko$$y2006
655 7  $$anázory$$2czenas
695     $$aekonomika
7730   $$tEkonom$$x1210-0714$$gRoč. 50, č. 37 (20060914), s. 9$$q50:37$$920060914
8564   $$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2&uz=knihovna1&ID=EK200609140000060000

$9pXHTM
 

15.

sysno 978551, záznam z r. 2006, sborník, ALEPH

FMT   RS
LDR   -----naa-a22--------4500
001     an2006abok0001338
003     CZ-PrNK
005     20060502152943.0
007     ta
008     060502s2004----xr------------000-0-cze--
040     $$aABA001$$bcze$$92
043     $$ae-xr---$$be-xr-ol$$2czenas
080     $$a27-772-024.71$$2MRF
080     $$a27-7$$2MRF
080     $$a27-9$$2MRF
080     $$a726.9$$2MRF
080     $$a(437.325)$$2MRF
1001   $$aBaletka, Tomáš,$$d1971-$$7jn20000400063$$4aut
24510 $$aDvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497 - 1540), jeho kancelář a správa biskupských statků /$$cTomáš Baletka
520 L $$aNěmecké resumé
60017 $$aThurzó, Stanislav,$$d1470-1540$$7jn20011024245$$2czenas
65007 $$aarcidiecéze$$zOlomouc-oblast (Česko)$$y1497-1540$$2czenas
65007 $$acírkevní správa$$zOlomouc-oblast (Česko)$$y1497-1540$$2czenas
65007 $$acírkevní dějiny$$zČesko$$y1497-1540$$2czenas
65007 $$abiskupské rezidence$$zOlomouc (Česko)$$y1497-1540$$2czenas
695     $$anáboženství$$xkřesťanství
7730   $$tSborník archivních prací$$x0036-5246$$gRoč. 54, č. 1 (2004), s. 3-236$$q54:1$$92004
910     $$aABA001$$trs
 

16.

sysno1003618, záznam z r. 2006, edice, anglický ekvivalent v 072, 650, ALEPH

FMT     RS
LDR     -----naa-a22------a-4500
001      an2006abod0003374
003      CZ-PrNK
005      20060905150301.0
007      ta
008      060905s2006----xr-----f-b----000-0-cze--
040      $$aABA001$$bcze$$92
0410    $$acze$$beng
072 7   $$a005$$xManagement. Řízení$$2Konspekt$$94
072 7   $$a316.33$$xEkonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit$$2Konspekt$$918
072 9   $$a650$$xManagement and auxiliary services$$2Conspectus$$94
072 9   $$a307$$xCommunities$$2Conspectus$$918
080      $$a005.73$$2MRF
080      $$a316.334.23$$2MRF
080      $$a316$$2MRF
1001    $$aBuriánek, Jiří,$$d1950-$$7xx0000384$$4aut
24510  $$aK metodologii zkoumání organizační kultury /$$cJiří Buriánek
500      $$agrafy, tabulky
504      $$aObsahuje bibliografii
546      $$aAnglické resumé
65007  $$akultura organizace$$xsociologické aspekty$$2czenas
65007  $$amanagement$$xsociologické aspekty$$2czenas
65009  $$acorporate culture$$xsociological aspects$$2eczenas
6530    $$afiremní kultura$$aorganizační struktura
695      $$amanagement
695      $$asociologie$$xsociologie organizace
7730    $$tOrganizace, rozhodování, řád a změna$$dPraha : Karolinum, 2006$$kActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-2004$$kStudia sociologica ; [sv.] 14$$x0567-8293$$z80-246-1041-8$$gS. 87-104$$92006
910     $aABA001$$trs

951 0  $$aActa Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia sociologica$$v1-2004$$92006
951 0  $$aPhilosophica et historica$$v1-2004$$92006
951 0  $$aStudia sociologica$$v14$$92006

17.

sysno 997765, záznam z r. 2006, sborník, anglický ekvivalent v 650, ALEPH

FMT    RS
LDR    -----naa-a22------a-4500
001     an2006abok0002710
003     CZ-PrNK
005     20060725165857.0
007     ta
008     060725s2006----xr------------000-0-eng--
040     $$aABA001$$bcze$$92
043     $$ae-xr---
072 7  $$a81$$xLingvistika. Jazyky$$2Konspekt$$911
080     $$a81'1-051$$2MRF
080     $$a(437.3)$$2MRF
080     $$a(0:82-94)$$2MRF
1001   $$aHajičová, Eva,$$d1935-$$7jk01033102$$4aut
24510 $$a80th birthday of Petr Sgall /$$cEva Hajičová
504     $$aObsahuje bibliografii
60017 $$aSgall, Petr,$$d1926-$$7jk01110826$$2czenas
65007 $$alingvisté$$zČesko$$2czenas
65009 $$alinguists$$zCzech$$2eczenas
655 7 $$amedailony$$2czenas
655 9 $$abiographical portraits$$2eczenas
695    $$ajazykověda$$xčeští lingvisté
7730  $$tLinguistica Pragensia$$x0862-8432$$gVol. 16, no. 1 (2006), s. 40-43$$q16:1$$92006
910    $$aABA001$$trs


18.

sysno 992742, záznam z r. 2006, sborník, anglický ekvivalent v 072, 650, ALEPH

FMT     RS
LDR    -----naa-a22------a-4500
001      an2006aboh000192
003      CZ-PrNK
005      20060627124045.0
007      ta
008      060627s2005----xr-a---f-ab---000-0-cze--
040      $$aABA001$$bcze$$92
0410    $$acze$$bger
043      $$ae-xr---
072 7   $$a664$$xPotravinářský průmysl$$2Konspekt$$919
072 9   $$a664$$xFood technology$$2Conspectus$$919
080      $$a664.71$$2MRF
080      $$a902"04/14"$$2MRF
080      $$a902:904$$2MRF
080      $$a930.2$$2MRF
080      $$a94"04/14"$$2MRF
080      $$a(437.3)$$2MRF
1001    $$aMaříková, Martina$$4aut
24510  $$aStředověké mlýny v českých zemích :$$b(archeologické a písemné prameny) /$$cMartina Maříková
300      $$b2 il.
504      $$aObsahuje bibliografické odkazy
546      $$aNěmecké resumé
65007  $$amlýny$$zČesko$$ystředověk$$2czenas
65007  $$aarcheologie středověku$$2czenas
65007  $$aarcheologické nálezy$$2czenas
65007  $$ahistorické prameny$$2czenas
65009  $$amedieval archaeology$$2eczenas
65009  $$aantiquities$$2eczenas
65009  $$ahistorical sources$$2eczenas
695 L  $$aarcheologie
7730   $$tMediaevalia Historica Bohemica$$b1. vyd$$dPraha : Akademie věd České republiky, Historický ústav$$z80-7286-091-7$$g[Sv.] 10 (2005), s. 89-148$$q10$$92005

910     $$aABA001$$trs
 

 

Odborné/specializované knihovny 

 

19.

 sysno 973411, záznam z r. 2006 - ABA009 - ÚZPI ,  integrace odborných řízených slovníků do předmětové indexace, anglické ekvivalenty v 650, ALEPH
FMT L RS
LDR    -----naa-a22------a-4500
001      czpb000090739
003      CZ-PrUZP
005       20060301135329.0
007       ta
008       060301s2006----xr-o---f------000-0-cze-d
040       $$aABA009$$bcze

043 L    $$ae-xr---$$be-xr-pl$$2czenas
072 7    $$a636$$xŽivočišná výroba$$2Konspekt$$924
072 7    $$a631$$xZemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie$$2Konspekt$$924
080       $$a636$$2MRF-sel
080       $$a631.2$$2MRF-sel
24510   $$aMaloborští investovali do prasnic /$$cHana Adamová
61024   $$aAgrospol, Malý Bor, a.s.
65007   $$azemědělské podniky$$2agrovoc
65007   $$aživočišná výroba$$2agrovoc
65007   $$achov zvířat$$2agrovoc
65007   $$askot$$2agrovoc
65007   $$akrávy$$2agrovoc
65007   $$amléčný skot$$2agrovoc
65007   $$aprodukce mléka$$2agrovoc
65007   $$aprasata$$2agrovoc
65007   $$aprasnice$$2agrovoc
65007   $$austájení zvířat$$2agrovoc
65007   $$akejda$$2agrovoc
65007   $$askladovací objekty$$2agrovoc
65007   $$anádrže$$2agrovoc
65007   $$astavby$$2agrovoc
65007   $$afinancování$$2agrovoc
65007   $$arozvojové projekty$$2agrovoc
65007   $$asubvence$$2agrovoc
65007   $$azdraví zvířat$$2agrovoc
65009   $$aFARMS$$2agrovoc
65009   $$aANIMAL PRODUCTION$$2agrovoc
65009   $$aANIMAL HUSBANDRY$$2agrovoc
65009   $$aCATTLE$$2agrovoc
65009   $$aDAIRY COWS$$2agrovoc
65009   $$aMILK PRODUCTION$$2agrovoc
65009   $$aSWINE$$2agrovoc
65009   $$aSOWS$$2agrovoc
65009   $$aANIMAL HOUSING$$2agrovoc
65009   $$aSLURRY$$2agrovoc
65009   $$aSTORAGE STRUCTURES$$2agrovoc
65009   $$aTANKS$$2agrovoc
65009   $$aBUILDINGS$$2agrovoc
65009   $$aFINANCING$$2agrovoc
65009   $$aDEVELOPMENT PROJECTS$$2agrovoc
65009   $$aSUBSIDIES$$2agrovoc
65009   $$aANIMAL HEALTH$$2agrovoc
651 7    $$aMalý Bor (Klatovy, Česko)$$2czenas
6530     $$achov bez tržní produkce mléka
7730     $$tZemědělec$$x1211-3816$$gRoč. 14, č. 4 (2006), s. 29$$q14:4$$92006
8564     $$uhttp://www.agroweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=2&cid=23575$$9HTM

910 L   $$aABA009$$bNA 43$$trs

 

 

 

20.

sysno 993832, záznam z r. 2006 - ABA012 - NPKK , integrace odborných řízených slovníků do předmětové indexace, záznam konvertovaný z KPSYSu

FMT L RS
LDR    -----naa-a22------a-4500
001    kpw202400
003    CZ-PrNK
005    20060605155817.0
008    060530s2006----xr-----|------------cze--

040     $$aABA012$$bcze
080     $$a347.64$$2undef
080     $$a362.7$$2undef
080     $$a376.64$$2undef
24210 $$aFoster care - general public's views
24510 $$aPěstounská péče - názory veřejnosti /$$cVěduna Bubleová
520     $$aInformace z výzkumu Stem trendy 10/2005. Výzkum byl proveden ve dnech 1. - 7. října 2005 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel ČR starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1540 dotázaných. Názory na podíl dětí vyrůstajících v ústavech, počty dětí v ústavních zařízeních. Opatření a doporučení, která by mohla pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem vyrůstat v rodinném prostředí, v pěstounské péči apod.
650 7   $$adítě$$2pedag
650 7   $$aopuštěné dítě$$2pedag
650 7   $$aústavní výchova$$2pedag
650 7   $$apéče o dítě$$2pedag
650 7   $$aochrana dítěte$$2pedag
650 7   $$anáhradní rodina$$2pedag
650 7   $$aadopce$$2pedag
650 7   $$apěstounská péče$$2pedag
650 7   $$anázor$$2pedag
650 7   $$avýzkum$$2pedag
650 7   $$avýzkum veřejného mínění$$2pedag
651 4   $$aČesko
695      $$a2005
7730    $$tDěti a my$$x0323-1879$$gRoč. 36, č. 2 (2006), s. 40-41 přílohy Náhradní rodinná péče$$q36:2$$92006

910      $$aABA012$$trs

 

 

 

21.

sysno 980425, záznam z r. 2006 - STK - záznam konvertovaný z ISISu, analytické předmětové kategorie se konvertují z klíčových slov

FMT    RS
LDR    -----naa-a22------a-4500
001     an06abo2036699
003     CZ-PrNK
005     20060410000000.0
007     ta
008     060410e200604--xr------------000-0-eng--
040     $$aABA013$$bcze

080     $$a519.71$$2undef
1001   $$aBartoszewicz, Andrzej$$4aut
24510 $$aReaching Phase Elimination in Variable Structure Control of the Third Order System with State Constraints /$$cAndrzej Bartoszewicz Institute of Automatic Control, Technical University of Lódž, Aleksandra Nowacka Institute of Automatic Control, Technical University of Lódž
6530  $$ateorie řídicích systémů$$anelineární řídicí systémy$$aklouzavý způsob řízení
695    $$amatematika$$xteorie řídicích systémů
7730  $$tKybernetika$$dPraha$$x0023-5954$$groč. 42, č. 1 (200604), s. 111-126$$q42:1$$9200604

910    $$aABA013$$trs

 

 


Krajské knihovny

postupně budou doplněny
 

 

 

I. K záznamu č. 1, č. 2, č. 3

V zápisu je třeba významově odlišit  Evropskou Unii jako korporaci a země Evropské Unie.

Věcný popis je třeba vidět v komplexu, proto je použit celý. 

V záznamu z roku 2003 byla Evropská unie zapsána též v poli 651, s příslušným zpřesněním. Správně z formálního pohledu, protože jde o korporaci Evropská Unie, je zápis pouze v poli 610 jako je to v záznamu č 2 z r. 2005.

V obou záznamech je ještě výraz země Evropské Unie použit:   v záznamu č. 1 z r. 2003  v podpoli 651 z Geografické zpřesnění, v záznamu z r. 2005 v poli 651 Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno.

 

II. V poli MARC 21 610 je v praxi NKČR doporučeno zpřesnění nepoužívat, podobně jako u polí 600, 611, 630.

Školení školitelů MARC 21 - věcné údaje, bibliografický záznam (květen 2004) [on line]. Dostupné na www:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Marc21_soubor.htm

 

III. V bázi ANL je někde pole MARC 610 použito se zpřesňujícími prvky – příklad 2,3, 4.

 

IV. V záznamech je znát určitý vývoj a tendence .

 

V. Ze záznamů vyplývá, že jsou použita zpřesnění (podpole x-všeobecné, y - chronologické, z-geografické, je možno použít i  v- formální ), která mnohdy odpovídají autoritám různého typu. Proto by tato podpole měla byt také validována; tj. validace jednoho pole a v rámci něj podpolí na různé rejstříky.  

 

VI. Jak je validace možná v různých AKS a jejich nových verzích přesně nevím,  poměrně dobré validační schopnosti má Tinlib , i když nevím zda v tomto směru. Systémy se dál vyvíjejí. Vyvíjí se však také přístup k věcnému popisu.

 

VII.  Příklady z Library of Congress online Catalogue . Dostupné na www:  http://catalog.loc.gov/

 

 

651

_0 |a European Union countries |x Foreign relations.

650

_0 |a Law |z European Union countries.

610

20 |a European Union |z Europe, Eastern.

610

20 |a North Atlantic Treaty Organization |x Membership.

650

_0 |a National security |z Europe.

651

_0 |a Europe |x Economic integration.

 

 

VIII. V posledních letech je snaha o zjednodušení hesel LCSH  v jejich syntaxi v podobě FAST (Faced Applicatio of Subject Terminology), která vychází z LCSH. Ústup od řetězců předmětových hesel k fasetám nebo kombinace předmětových hesel a faset; kombinace od  prekoordinovaných systémů k postkoordinovaným nebo jejich kombinace.

 

Př.:  FAST

Banks and banking

Bibliography

California

Catalogs

1914 - 1918

Chemistry, Organic

Emigration and immigration

Self-esteem

Spain

  

OCLC Fast Test Databases [on line]. . Dostupné na www:  http://fast.oclc.org/

 

IX. Snaha o  napojení na plné texty a/nebo propojení předmětové indexace s vyhledáváním v plných textech.

 

 

 

Anděrová + ANL NKČR

20061006

Aktualizace: 20061013