Kooperační systém článkové bibliografie – KOSABI

Management KOSABI

  (správa a údržba systému)

  

Do 30.4.2011

 

Management KOSABI - charakteristika. Vstup

 

 

Management KOSABI - architektura. Vstup

(Linka zpracování bibliografických záznamů

z plných textů – r. 2001-2004 – v současné době se neaplikuje)

 

 

TamTam Data Extraktor - TTDE. Vstup  

(Linka zpracování bibliografických záznamů

z plných textů – r. 2001-2004 – v současné době se neaplikuje)

 

 

Server anl.nkp.cz, aplikace pro Management Kooperačního systému článkové bibliografie – stav v r. 2004-2005, perspektivy

(včetně aktualizací)

 

 

Správa a údržba KOSABI. Provoz. Vstup

(Báze titulů. Upload předávání dat od kooperujících institucí do KOSABI.

Import dat na server ANL, export dat do báze ANL – ALEPH)

 

 

Kooperační systém článkové bibliografie a excerpční základna

 

 

Kooperační systém článkové bibliografie - analytické zpracování tištěných a elektronických zdrojů, evidence excerpční základny, nakladatelé,

vydavatelé. Jak kooperovat

 

 

Kooperační systém článkové bibliografie - instituce, tituly - materiál k 30.4.2011

 

 

Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC21

 

 

Projekty, dokumenty a prezentace týkající se KOSABI

 

Projekty

 

 

Od 1.5.2011

 

Kooperační systém analytické bibliografie