Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Astropis
  Popis: čtvrtletník amatérské astronomie, několik plných textů tištěného vydání
  Vydavatel: Společnost Astropis
  www: http://www.astropis.cz
2. Athena
  Popis: astronomický bulletin
  Vydavatel: Hvězdárna ve Vsetíně
  www: http://www.hvezdarna-vsetin.cz/showpage.php?name=athena
3. JihoČAS
  Popis: čtvrtletník, Občasník jihočeské pobočky ČAS, novinky, informace, testy, zajímavosti.
  Vydavatel: František VACLÍK
  www: http://jihocas.astro.cz/casopis/index.htm
4. Kosmické rozhledy
  Popis: věstník České astronomické společnosti
  Vydavatel: Česká astronomická společnost
  www: http://kr.astro.cz/
5. Vesmír
  Popis: přírodovědecký časopis
  Vydavatel: Vesmír, spol. s r. o.
  www: http://www.vesmir.cz/
  CELKEM: 5