Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Archivum Mathematicum
  Popis: ctvrtletník, matematika, obsahy + abstrakty + poscript
  Vydavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  www: http://www.emis.de/journals/AM
2. Bulletin of geosciences
  Popis: geologické vědy
  Vydavatel: ČGÚ
  www: http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=245,247,273&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
3. Československý časopis pro fyziku
  Popis: dvouměsíčník, fyzika
  www: http://www.cscasfyz.fzu.cz/
4. DML-CZ
  Popis: Česká digitální matematická knihovna
  www: http://dml.cz/
5. e-planeta.cz
  Popis: elektornický časopis o přírodě
  www: http://www.e-planeta.cz/
6. HMYZmagazin.sk
  Popis: entomogický magazín
  www: http://www.hmyzmagazin.sk/
7. CHEMagazín
  Popis: časopis pro chemicko technologickou a laboratorní praxi
  Vydavatel: Ing. Miloslav Rotrekl
  www: http://www.chemagazin.cz/
8. Chemické Listy
  Popis: měsíčník, abstrakty publikovaných článků
  Vydavatel: Chemické listy
  www: http://chemicke-listy.vscht.cz/
9. Mathematica Bohemica
  Popis: matematika
  Vydavatel: Mathematical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic
  www: http://www.emis.de/journals/MB/
10. Novinky Zeměměřické knihovny
  Popis: dvouměsíčník, geodézie
  Vydavatel: Odvětvové informační středisko a Odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK
  www: http://www.vugtk.cz/nzk/
11. Ochrana ovzduší
  Popis: dvouměsíčník, ochrana ovzduší, předpisy, normy
  Vydavatel: Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší
  www: http://www.ochrana-ovzdusi.cz/
12. Spisy Zeměpisného sdružení
  Popis: geografie, cestování
  Vydavatel: Zeměpisné sdružení
  www: http://sweb.cz/spizem/
13. T E T R I X
  Popis: moravský přírodovědný časopis, botanika, zoologie, entomologie
  Vydavatel: RNDr. František Chládek
  www: http://www.volny.cz/tetrix.tetrix/
14. Vesmír
  Popis: měsíčník, přírodovědecký časopis
  www: http://www.vesmir.cz/
15. Zeměměřič
  Popis: geodézie, kartografie
  www: http://www.zememeric.cz/
16. Živa
  Popis: dvouměsíčník, nejstarší přírodověcký časopis, přináší informace z oborů zoologie, botaniky, ekologie, dostupný pouze obsah tištěného vydání
  Vydavatel: Academia, nakladatelství AV ČR
  www: http://ziva.avcr.cz/
  CELKEM: 16