Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Český časopis historický
  Popis: historie
  Vydavatel: Historický ústav AV ČR
  www: http://www.lib.cas.cz/casopisy/cz/Cesky_casopis_historicky.htm
2. Dějiny a současnost
  Popis: historie, současnost
  Vydavatel: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN, s.r.o. – Nakladatelství Lidové noviny
  www: http://dejiny.nln.cz/
3. Novodobé fortifikace
  Popis: časopis zabývající se problematikou opevnění především z období 19. a 20. Století
  Vydavatel: Jan Pavel
  www: http://sweb.cz/fortif/
  CELKEM: 3