Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Ceramics-Silikáty
  Popis: čtvrtletník, keramika, silikáty
  Vydavatel: Akademie věd České republiky
  www: http://www.ceramics-silikaty.cz/
2. Computer
  Popis: čtrnáctideník, přináší informace o počítačích a Internetu, radí, co kupovat, a jak to správně používat
  www: http://computer.zive.cz
3. Computerworld
  Popis: týdeník, výpočetní technika, informační technologie
  Vydavatel: IDG
  www: http://www.cw.cz/
4. Geotechnika
  Popis: čtvrtletník, stavby, mechanika zemin, inženýrská geologie, pouze obsahy
  Vydavatel: Čeněk a Ježek
  www: http://www.geotechnika-casopis.cz/
5. Konstrukční elektronika A Radio
  Popis: dvouměsíčník, elektronika, konstrukce, pouze obsahy
  Vydavatel: Amaro
  www: http://www.aradio.cz
6. MM průmyslové spektrum
  Popis: měsíčník, strojírenství, vědecko technický výzkum, průmyslové podniky, financování, řízení
  Vydavatel: INDUSTRIA Press, s. r. o.
  www: http://www.mmspektrum.com/
7. Mobil
  Popis: měsíčník o GSM, NMT, mobilních telefonech
  Vydavatel: Trade & Leisure Publications
  www: http://www.casopismobil.cz
8. NDT Welding Bulletin
  Popis: čtvrtletník, nedestruktivní zkoušení, svařování, nauky o materiálu, pouze obsahy
  Vydavatel: Česká společnost pro nedestruktivní testování
  www: http://www.ndtwelding.cz/
9. Pixel
  Popis: měsíčník, výpočetní technika , SW, multimédia, někde plný text
  Vydavatel: Atlantida Publishing, Michal Suk
  www: http://www.pixel.cz
10. Praktická elektronika A Radio
  Popis: měsíčník, praktická elektronika, pouze obsahy
  Vydavatel: Amaro
  www: http://www.aradio.cz/
11. Sdělovací technika
  Popis: měsíčník, telekomunikace, multimédia, sdělovací technika
  Vydavatel: Sdělovací technika
  www: http://www.stech.cz
12. Svět Sítí
  Popis: deník o počítačových sítích nejen pro administrátory a specialisty
  www: http://www.svetsiti.cz/
13. Technik
  Popis: měsíčník, technika, technologie, placená služba
  Vydavatel: Economia OnLine, a. s.
  www: http://technik.ihned.cz
14. Vytápění, větrání, instalace
  Popis: 5x ročně
  Vydavatel: Společnost pro techniku prostředí
  www: http://www.tzb-info.cz/
  CELKEM: 14