Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Bulletin advokacie
  Popis: právo
  Vydavatel: Česká advokátní komora
  www: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=34
2. Jurisprudence
  Popis: 10x ročně, evropské právo
  Vydavatel: Stichting EMP
  www: http://www.jurisprudence.cz
3. Kriminalistika
  Popis: čtvrtletník
  Vydavatel: Ministerstvo vnitra-odbor prevence kriminality
  www: http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminal.htm
4. Obec a finance
  Popis: komunální politika, veřejná správa
  www: http://denik.obce.cz/
5. Právní rádce
  Popis: měsíčník, placená služba
  Vydavatel: Economia a.s
  www: http://pravniradce.ihned.cz/
6. Revue církevního práva
  Popis: nepravidelně
  Vydavatel: Společnost pro církevní právo
  www: http://spcp.prf.cuni.cz/
7. Solón
  Popis: právo, státní správa a samospráva
  Vydavatel: Triada, spol. s r. o.
  www: http://www.solon.cz/
  CELKEM: 7