Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. BIOGRAF
  Popis: časopis nejen pro biografickou a reflexní sociologii
  www: http://www.biograf.org/index.php?aktivni=ocasopise#historie
2. E-POLIS
  Popis: internetový politologický časopis
  www: http://www.e-polis.cz/sociologie/
3. Gender - rovné příležitosti - výzkum
  Popis: gender
  Vydavatel: Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky
  www: http://www.genderonline.cz/
4. migraceonline.cz
  Popis: gender, migrace
  Vydavatel: Multikulturní centrum v Praze
  www: http://www.migraceonline.cz/
5. REXTER
  Popis: odborný časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu
  www: http://www.rexter.cz/about.aspx
6. Sociální revue
  Popis: sociální práce, společenské otázky
  www: http://socialnirevue.cz/
7. Sociologický časopis
  Popis: sociologie
  Vydavatel: Sociologický ústav AVČR
  www: http://sreview.soc.cas.cz/index.php3?disp=archiv&shw=189
  CELKEM: 7