Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Lesnická práce
  Popis: měsíčník pro lesnickou vědu a praxi
  Vydavatel: Lesnická práce, s.r.o.
  www: http://www.silvarium.cz/lesprace/
  CELKEM: 1