Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. 3D scena
  Popis: internetový magazín,3d grafika, tutoriály, novinky, galerie, diskuze, služby, e-mailové konference a soutěže
  www: http://www.3dscena.cz/
2. ANTHROPOLOGIE
  Popis: International Journal of the Science of Man
  Vydavatel: Moravian Museum - Anthropos Institute
  www: http://www.mzm.cz/Anthropologie/
3. Asociace knihoven vysokých škol - politika otevřeného přístupu k časopisům
  Popis: Informace o otevřeném přístupu k časopisům, seznam vysokých škol aj. informace
  www: http://www.akvs.cz/
4. Asociace muzeí a galerií - publikační činnost
  Popis: publikace vydávané AMG aj. informace
  www: http://www.cz-museums.cz/web/amg/publikace
5. AVČR - Vydáno v Akademii věd ČR
  Popis: časopisy vydávané AVČR
  Vydavatel: AVČR
  www: http://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/publikace-vydane-v-av-cr-ve-fondu-knav/
6. Český národní korpus
  Popis: Soubor počítačově uložených textů, soubor publicistických textů aj. Korpus určen primárně pro výzkumné účely.
  www: http://ucnk.ff.cuni.cz/
7. Demografie
  Popis: demografický časopis
  Vydavatel: Český statistický úřad
  www: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/casopisy_csu
8. Digitální knihovna - Kramerius, Webarchiv
  Popis: Kramerius - digitalizovaná periodika a monografie; Webarchiv - archiv českých zdrojů na www
  www: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Digitalni%C2%A0knihovna&page=digitalni_knihovna_me
9. Distance
  Popis: revue pro kritické myšlení
  Vydavatel: Distance, obč. sdr.
  www: http://www.distance.cz/ieindex2.htm
10. EkoList
  Popis: internetový deník o životním prostředí, kalendář akcí, rady pro domácnost, politické strany, životní prostředí
  Vydavatel: Brontosauří ekocentrum Zelený klub
  www: http://www.ekolist.cz/
11. Glosy.info
  Popis: společenskovědní online magazín, společnost, politika, kultura, filosofie
  www: http://glosy.info/info/o-glosach/
12. Kámen
  Popis: časopis pro všechny přátele kamene, geologie, petrografie, restaurování, dějiny umění
  Vydavatel: OTA SERVIS ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR
  www: http://www.revuekamen.cz/
13. Logistika
  Popis: doprava, skladování, distribuce, balení
  www: http://logistika.ihned.cz/
14. migrace online
  Popis: vše o mezinárodní migraci
  Vydavatel: Multikulturní centrum Praha
  www: http://www.migraceonline.cz/oprojektu.shtml
15. Ministerstvo vnitra ČR - vydávané časopisy
  Popis: Časopisy vydávané MVČR aj. informace (archivnictví, spisová služba)
  www: http://www.mvcr.cz/casopisy.aspx
16. Místní kultura
  Popis: měsíčník, kultura, regiony
  Vydavatel: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
  www: http://www.mistnikultura.cz/
17. Národní památkový ústav - odborné články
  Popis: Odborné a popularizační články aj. informace
  www: http://www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/edicni-cinnost-npu/odborne-clanky/
18. Obrana a strategie
  Popis: obrana, strategie
  Vydavatel: Ústav strategických studií Univerzita obrany
  www: http://www.defenceandstrategy.eu/
19. Policista
  Popis: měsíčník, kriminalita
  Vydavatel: MV ČR, Odbor prevence kriminality
  www: http://www.mvcr.cz/casopisy/policista
20. Portál veřejné správy
  Popis: Vyhledávání v zákonech, věstníky ... ministerstva aj. informace
  www: http://portal.gov.cz/portal/obcan/
21. Průhledy
  Popis: časopis o přírodě a lidech
  Vydavatel: Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou
  www: http://pruhledy.unas.cz/
22. Reflex
  Popis: týdeník, komentáře, aktuální témata, politika, ekonomika, společnost, civilizace, kultura
  Vydavatel: Ringier ČR a.s.
  www: http://www.reflex.cz/
23. Rescue report
  Popis: pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové managery
  Vydavatel: IKARIA CZ, a.s.,
  www: http://www.rescue.cz/
24. Respekt
  Popis: týdeník, komentáře, aktuální témata, politika, ekonomika, společnost, civilizace, kultura
  Vydavatel: R-Presse s.r.o.
  www: http://respekt.inway.cz/
25. Sedmá generace
  Popis: společensko ekologický časopis
  Vydavatel: Hnutí Duda
  www: http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=archiv
26. Sociální péče
  Popis: socální péče
  Vydavatel: IKARIA CZ, a.s.
  www: http://www.socialni-pece.cz/
27. Sociální práce
  Popis: sociální práci
  Vydavatel: Asociace vzdělavatelů v sociální práci
  www: http://www.socialniprace.cz/
28. Solón
  Popis: právo, státní správa a samospráva aj.
  Vydavatel: Triada, spol. s r. o.
  www: http://www.solon.cz/
29. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna
  Popis: Dokumenty českého a slovenského parlamentu
  www: http://www.psp.cz/eknih/
  CELKEM: 29