Oborová periodika:         [Tisk seznamu]
1. Československá fotografie
  Popis: fotografování
  Vydavatel: Photo life
  www: http://www.csfotografie.cz/
2. RC modely
  Popis: měsíčník o rádiem řízených modelech letadel, lodí a automobilů
  Vydavatel: RC modely s.r.o.
  www: http://www.rcmodely.cz/
  CELKEM: 2