[Tisk článku] uni rss dc/meta dc/xhtml- dc/xhtml+ dc/xml- dc/xml+

Název: Banky se obávají změn ratingu , neuklidníli se politická scéna
Zdroj: Hospodářské noviny
ISSN: 0862-9587
(29.12.97)

Banky se obávají změn ratingu , neuklidníli se politická scéna
Nedávné snížení známky na hodnocení budoucnosti tří největ- ších českých bank od
jedné ze dvou nejvýznamněj- ších světových ratingových agentur Standard & Poor,s
sice neznamená přímo zhoršení jejich ratingu, ale může k němu představovat velmi
krátkou cestu. Například generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek tvrdí, že pokud by
do tří měsíců nebylo jasno, zda se bude pokračovat v privatizaci bank i strategických
firem a nedojde-li také k uklidnění politické situace, pak pravděpodobně ke snížení
ratingu dojde. Finanční odborníci v souvislosti s degradací výhledového hodnocení
tří tuzemských bank upozornili, že jde o reakci na nejistotu, která vzni...


V současné době jsou texty přístupné pouze z počítačů NKČR (zobrazení a tisk pro osobní potřebu). Přístup k plným textům přes registraci na serveru FULL.NKP.CZ je z důvodů autorských práv (a věcí souvisejících) dočasně pozastaven.