[Tisk článku] uni rss dc/meta dc/xhtml- dc/xhtml+ dc/xml- dc/xml+

Název: Evropa a jazyky: K čertu s mateřštinou
Hlavní autor: Dominik Lukeš
Zdroj: Lidové noviny
ISSN: 0862-5921
Roč. 14, č. 53 (3.3.2001), s. 20
Rubrika: Orientace

Polemika

Ještě v době Husově znamenalo slovo "řeč" také "národ". Němci jsou němí, protože se nedokázali domluvit slovanštinou. Takové a jiné podobné myšlenky asi vyvolala rasová paměť v Oldřichu Uličném, když se vydal - v článku Evropská komunikace po česku na obranu naší mateřštiny (Orientace, 24. 2. 2000).

Je mateřština pro nás takovou samozřejmostí, že se o ni nemusíme nijak zvlášť starat, je tedy v naprostém pořádku? ptá se n...


V současné době jsou texty přístupné pouze z počítačů NKČR (zobrazení a tisk pro osobní potřebu). Přístup k plným textům přes registraci na serveru FULL.NKP.CZ je z důvodů autorských práv (a věcí souvisejících) dočasně pozastaven.