[Tisk detailu]

DC/HTML/META

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Musíme se srovnávat jen s těmi nejlepšími,říká zakladatel Koleje Jeronýma Pražského, docent Zdeněk Starý">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#title">

<META NAME="DC.Subtitle" CONTENT="UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#subtitle">

<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Dominik Lukeš">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#creator">

<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Lidové noviny">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#publisher">

<META NAME="DC.Date" CONTENT="(SCHEME=ISO8601) 1998-06-20">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#date">

<META NAME="DC.Type" CONTENT="text-article">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#type">

<META NAME="DC.Format" CONTENT="(SCHEME=IMT) text/html">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#format">

<META NAME="DC.Identifier" CONTENT="http://full.nkp.cz/nkdb/mkdoc.php?p1=LN19980620030008">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#identifier">

<META NAME="DC.Identifier.ISSN" CONTENT="0862-5921">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#identifier">

<META NAME="DC.Identifier.SICI" CONTENT="0862-5921(20001125)<21:LN19980620030008>3.0.CO;2-W">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#identifier">

<META NAME="DC.Identifier.NBN" CONTENT="LN19980620030008">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#identifier">

<META NAME="DC.Source" CONTENT="Lidové noviny, (1998-06-20), s. 21">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#source">

<META NAME="DC.Source.ISSN" CONTENT="0862-5921">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#source">

<META NAME="DC.Language" CONTENT="(SCHEME=ISO639-2) cze">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#language">

<META NAME="DC.Rights" CONTENT="Copyright 1998 Lidové noviny; Anopress">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#rights">

<META NAME="DC.Date.X-MetadataLastModified" CONTENT="(SCHEME=ISO8601) 2000-11-25">
<LINK REL=SCHEMA.dc HREF="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#date">