[Tisk detailu]

DC/XHTML - KVALIFIKOVANÝ

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" standalone="yes"/>
<meta name="DC.Title" content="Volejte linku 800 200 200 - vše o Evropské unii"/>
<meta name="DC.Creator.personalName" content="Věrtelář, Václav"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="ANL-KATEGORIE" content="politika: mezinárodní politika"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="ANL-KATEGORIE" content="organizace: mezinárodní organizace"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="MDT" content="327"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="MDT" content="061"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="MDT" content="(437.3)"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="PHNK" content="Česko-integrace-země Evropské unie-r. 2003"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="PHNK" content="Evropská unie-integrace-r. 2003"/>
<meta name="DC.Subject" scheme="PHNK" content="Evropská unie"/>
<meta name="DC.Description.abstract" content="Její konečné znění zatím u nás nikdo nezná, ani zelená linka, která prý ví o Evropské unii všechno"/>
<meta name="DC.Publisher" content="Futura"/>
<meta name="DC.Date.issued" scheme="W3C-DTF" content="2003-02-14"/>
<meta name="DC.Type" scheme="DCMI" content="text"/>
<meta name="DC.Type" content="article"/>
<meta name="DC.Type" content="článek"/>
<meta name="DC.Type" content="názory"/>
<meta name="DC.Format" scheme="IMT" content="text/html"/>
<meta name="DC.Identifier" content="http://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030214020034"/>
<meta name="DC.Identifier" scheme="SICI" content="1210-1494(20030214)13:38<5:HA20030214020034>3.0.CO;2-P"/>
<meta name="DC.Identifier" scheme="URN" content="URN:NBN:cz-nkHA20030214020034"/>
<meta name="DC.Source" content="Haló noviny roč. 13, č. 38 (2003-02-14), s. 5"/>
<meta name="DC.Source" scheme="ISSN" content="1210-1494"/>
<meta name="DC.Language" scheme="RFC1766" content="cs"/>
<meta name="DC.Coverage.spatial" scheme="GAC" content="e-xr---"/>
<meta name="DC.Rights" content="Futura"/>
<meta name="DC.Rights" content="Anopress"/>
<meta name="DC.Date.modified" scheme="W3C-DTF" content="2003-02-14"/>