[Tisk detailu]

DC/XHTML - KVALIFIKOVANÝ

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" standalone="yes"/>
<meta name="DC.Title" content="Musíme se srovnávat jen s těmi nejlepšími,říká zakladatel Koleje Jeronýma Pražského, docent Zdeněk Starý"/>
<meta name="DC.Subtitle" content="UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ"/>
<meta name="DC.Creator" content="Dominik Lukeš"/>
<meta name="DC.Publisher" content="Lidové noviny"/>
<meta name="DC.Date" scheme="ISO8601" content="1998-06-20"/>
<meta name="DC.Type" content="text-article"/>
<meta name="DC.Format" scheme="IMT" content="text/html"/>
<meta name="DC.Identifier" content="http://full.nkp.cz/nkdb/mkdoc.php?p1=LN19980620030008"/>
<meta name="DC.Identifier.ISSN" content="0862-5921"/>
<meta name="DC.Identifier.SICI" content="0862-5921(20001125)<21:LN19980620030008>3.0.CO;2-W"/>
<meta name="DC.Identifier.NBN" content="LN19980620030008"/>
<meta name="DC.Source" content="Lidové noviny, (1998-06-20), s. 21"/>
<meta name="DC.Source.ISSN" content="0862-5921"/>
<meta name="DC.Language" scheme="ISO639-2" content="cze"/>
<meta name="DC.Rights" content="Copyright 1998 Lidové noviny; Anopress"/>
<meta name="DC.Date.X-MetadataLastModified" scheme="ISO8601" content="2000-11-25"/>