[Tisk detailu]

RSS

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>ANL FULL - Články v českých novinách a časopisech (plné texty)</title>
      <link>http://full.nkp.cz</link>
      <language>cs</language>
      <description>Plnotextové vyhledávání ve vybraných článcích z českých novin a časopisů</description>
      <ttl>60</ttl>
      <image>
         <title>NKP logo</title>
         <url>http://www.nkp.cz/images/logo.gif</url>
         <link>http://www.nkp.cz</link>
      </image>
      <item>
         <title>Volejte linku 800 200 200 - vše o Evropské unii</title>
         <creator>Věrtelář, Václav</creator>
         <link>http://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=HA20030214020034</link>
         <source>Haló noviny roč. 13, č. 38 (2003-02-14), s. 5</source>
      </item>
   </channel>
</rss>