obrázek - obálka 2004

©Národní knihovna
ISSN 1214-0678
reg. číslo MK ČR E 6129

Acrobat Reader - obrázek

 

Tyto stránky vznikly za laskavé podpory
Ministerstva kultury ČR

 

Od roku 2005 vychází jako Knihovna plus

je odborným knihovnickým periodikem sborníkového typu, vydávaným Národní knihovnou ČR od roku 1990.

Vydává: Národní knihovna ČR
Vychází 4x ročně
Redakce: 
Odbor vydavatelský NK ČR
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 10
tel.: 2 810 13 316
e-mail: redakceNK@cdh.nkp.cz

 
 
  
 

     

 

      počítadlo.abz.cz