Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek

zpět na obsah čísla - tlačítko
 

Rok 2001, č. 1, s. 55

Oznámení 

Česká národní skupina IAML ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze srdečně zve zástupce hudebních knihoven a dalších hudebně dokumentačních pracovišť v České republice na výroční plenární zasedání ČNS IAML, které se uskuteční 24.-25. září 2001. Hudební oddělení Městské knihovny je nejen spolupořadatelem, ale i místem konání a hostitelem této odborně profesní akce.
Navrhovaný program se bude týkat nejprve zpráv a hodnocení činnosti České národní skupiny IAML, pro odborný doprovodný seminář bylo zvoleno téma "Veřejná hudební knihovna a podmínky jejího fungování v plně automatizovaném knihovním provozu".
Nad touto částí programu převzala odbornou garanci  Městská knihovna jako hostitelská instituce. Pracovníci hudebního oddělení připraví pro účastníky zasedání pracovní seminář s exkurzí a s možností přímé práce s počítačem. Pro následnou řízenou odbornou diskusi na toto téma uvítáme Vaši aktivní účast, spolupráci a zejména případné podněty již během přípravného období.
Další konkrétní dispozice budou oznámeny v dosta-tečném časovém předstihu.
 

Za výbor České národní skupiny IAML a za hudební oddělení:

Mgr. Jana Navrátilová
hudební oddělení Městské knihovny v Praze
navratij@mlp.cz
Mgr. Zuzana Petrášková
hudební oddělení Národní knihovny ČR
zuzana.petraskova@nkp.cz
PhDr. Julius Hůlek
hudební oddělení Národní knihovny ČR

zpět na obsah čísla - tlačítko