Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek
zpět na obsah čísla - tlačítko
 
Rok 2001, č. 1, s. 58–62

 Odešel JUDr. Zdeněk Franc

pictureDne 3. ledna letošního roku jsme se rozloučili s JUDr. Zdeňkem Francem, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech.
Narodil se 8. února 1927 v Prostějově. Po absolvování tamního klasického gymnázia vystudoval práva v Brně a posléze se věnoval společenským  vědám, které přednášel na různých fakultách v Brně a Praze. Když přešel na Ministerstvo školství, kde se stal pracovníkem Hospodářsko-administrativní správy vědeckých knihoven (HAS), seznámil se blíže s knihovnictvím. Zde velmi úspěšně a obětavě pomáhal knihovníkům zvláště v právní a ekonomické oblasti. Toto pracoviště bylo umístěno v Klementinu a dr. Franc si brzy doplnil své vzdělání absolvováním knihovnického dvouletého kurzu pro absolventy vysokých škol.
Po zrušení HASu přešel do Státní knihovny ČSSR a většinu svého života věnoval knihovnictví. Stal se vedoucím významného bibliografického pracoviště článků v českých časopisech. Už tehdy realizoval experiment se zpracováním bibliografie na počítači. Později se stal ředitelem Ústřední ekonomické knihovny (ÚEK), která byla tehdy součástí Státní knihovny ČSSR.
V roce 1968 dr. Franc aktivně podporoval pokrokový proud v naší společnosti, a proto byl zbaven nejen funkce ředitele ÚEK, ale i možnosti normálního knihovnického zaměstnání. Jeho činnost byla řešena až do konce sedmdesátých let jen "smlouvami o dílo", a to jen omezeně. Přes tuto těžkou situaci vykonával vynikající odbornou činnost pro knihovny v Technickém ústředí knihoven. Věnoval se zvláště oblasti výstavby a zařízení knihoven. Rád se zabýval i historií, např. Klementina. Jeho pochopení pro technický pokrok i v oboru knihovnictví se uplatňovalo v osmdesátých letech ve Vědecko-technické společnosti při Státní knihovně ČSR, v níž se stal nakonec předsedou.
Po listopadu 1989 byl předsedou Občanského fóra Státní knihovny ČSR, resp. Národní knihovny, které pomohl přejít do demokratických poměrů. Byl též významným členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků. V jeho rámci vykonával i v důchodu poradenskou činnost, zvláště v oblasti výstavby a zařízení knihoven. Účastnil se i zakládání Společnosti Národní knihovny, ve které pak dále pracoval.
Velmi rozsáhlá, kvalitní a tematicky široká byla jeho publikační činnost. Kromě jiných humanitních, ale i technických oborů bylo její těžiště v oblasti knihovnictví. Jsou to studie, články, bibliografie, recenze, metodické texty, komentáře a překlady. Jeho specialitou byly i aktuální krátké zprávy o domácím i zahraničním knihovnictví, které zpracovával pro knihovnická periodika Čtenář a Národní knihovna - knihovnická revue.
Ač původně neknihovník, zařadil se svou rozsáhlou činností v oboru mezi významné osobnosti českého knihovnictví. Bude nám chybět nejen jako autor příspěvků, ale i jako člověk s velkým rozhledem, vždy ochotný vyslechnout, diskutovat či nezištně poradit.

PhDr. Kamil Groh
a redakce
Pro ilustraci širokého okruhu odborných zájmů dr. Z. France uvádíme následně výběr z jeho publikační činnosti v posledním desetiletí.
 

Výstavba a vybavení knihoven

Bezplatné konzultace SKIP knihovnám na úseku výstavby, rekonstrukcí a vnitřního vybavení / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 3, č. 1 (1994), s. 21.

Bude mít Národní knihovna novou budovu? / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny České republiky. - Č. 3 (1996), s. 25.

Budovy a vybavení státních vědeckých knihoven v ČR / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 19, č. 3-4 (1990), s. 10-18.

Dva pohledy na novou budovu SVK v Českých Budějovicích / Zdeněk Franc, Květa Cempírková
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 43, č. 8/9 (1991), s. 262-263.

Dvacet let informací TÚK / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 21, č. 1 (1992), s. 30-32.

Fasáda do Křižovnické / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 2 (1992), s. 11.

Jak dál v technických službách knihovnám / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 21, č. 4 (1992), s. 8-15.

K nucenému stěhování knihoven / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 20, č. 1 (1991), s. 10-20.

K výstavbě budov knihoven v České republice / Zdeněk Franc
In: Knihovní obzor : čtvrtletník Státní vědecké knihovny Olomouc. - Roč. 2, č. 3 (1994), s. 3-11.

Konzultace SKIP k výstavbě, adaptacím a vybavování knihoven - zkušenosti z prvních měsíců : Technický servis knihovnám a jejich zásobování [seminář]. Praha, 12.05.1994  / Zdeněk Franc
In: Duha. - Roč. 8, č. 3 (1994), s. 11-12.

Konzultace SKIP v Klementinu / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 6 (1994), s. 30-31.

Prostorové zabezpečení knihoven v ČR : Knihovny současnosti '94 [konference]. Hradec Králové, 15.11.1994-16.11.1994 / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 47, č. 3 (1995), s. 92-94.

Rok bezplatných konzultací SKIP knihovnám / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Č. 3/4 (1994), s. 23-24.

Zahraniční knihovny a knihovnictví

Bulletin SKIP o zahraničním knihovnictví / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 49, č. 6 (1997), s. 216.

Bulletin Spolku slovenských knihovníkov / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 2, č. 2 (1993), s. 10-11.

Bulletin Spolku slovenských knihovníkov / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 5, č. 1 (1996), s. 28.

40 let Národní knihovny Kanady / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 5, č. 1 (1994), s. 55.

Informace o legislativě a řízení národních knihoven / Zdeněk Franc
In: Nepravidelný bulletin : Společnost Národní knihovny České republiky. - Roč. 1, č. 2 (31.03.1996), nestr.

Informační prameny o polském knihovnictví u nás / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 5, zvl. č. Polské knihovnictví (1996), s. 17-19.

Jihoafrické knihovnictví / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 46, č. 4 (1994), s. 137-138.

Jihokorejská Národní knihovna / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : knihovnická revue. - Roč. 7, č. 6 (1996), s. 232.

Knihovnické spolky a svazy v Německu / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 48, č. 6 (1996), s. 225-226.

Lotyšská národní knihovna / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 4, č. 2 (1993), s. 97.

Národní a univerzitní knihovna Islandu / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : knihovnická revue. - Roč.  8, č. 1 (1997), s. 31-32.

Německá ministerstva kultury a knihovnictví / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 48, č. 1 (1996), s. 20-21.
Novostavba Národní a univerzitní knihovny v Záhřebu / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 4, č. 4 (1993), s. 269-271.

Podzemní depozitář Rakouské národní knihovny / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 5, č. 5 (1994), s. 381-384.

Portugalská národní knihovna / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : knihovnická revue. - Roč. 8, č. 2 (1997), s. 85.

Rakouské knihovnictví / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 4, Zvl. č. Rakouské knihovnictví  (1995), s. 4-7.

Sjezd Sdružení rakouských knihovníků / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 1, č. 2 (1990), s. 86-94.

Výroční zpráva Německé knihovny ve Frankfurtu nad Mohanem / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : knihovnická revue. - Roč. 8, č. 3 (1997), s. 142.

Zpráva o služební cestě do Rakouska ve dnech 4.9.1990-8.9.1990 : 21. sjezd Sdružení rakouských knihovníků. Bregenz, 05. 09.1990-07.09.1990  / Vojtěch Balík, Zdeněk Franc, Vít Richter. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1990. - [12] s.

Osobnosti

Bratislavský seminář k výročí Jana Emlera : [význam osobnosti Jana Emlera] [seminář]. Bratislava, 29.09.1992 / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 44, č. 12 (1992), s. 420.

Bratislavský seminář o Janu Emlerovi : [význam osobnosti Jana Emlera] [seminář]. Bratislava, 29.09.1992 / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 3, č. 5 (1992), s. 217.

Dodatkem k jednomu nekrologu / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 4 (1992), s. 17-18.

Karel Maria Charuel (1742-1779) / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 8 (1997), s. 17.

Knihovník a historik Jan Peisker / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 1 (1997), s. 16-17.

Návrat Zdeňka Němečka / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 8-9 (1993), s. 20.

Osmdesátiny PhDr. Kamila Groha / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 4, č. 6 (1993), s. 431-435.

PhDr. Miroslav Halík / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 16/17 (1994), s. 27-29.

PhDr. Emil Franke / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 22/23 (1994), s. 30-31.

PhDr. Flora Kleinschnitzová / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 3 (1996), s. 26.

PhDr. Otto Šimáček / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 15 (1998), s. 20-21.

První habilitovaná žena v Československu / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 16 (1999), s. 20-21.

Sedmdesátiny PhDr. Miloše Papírníka / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 5, č. 6 (1994), s. 459-461.

Viktor Palivec (1908-1989) / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 19 (1993), s. 15-16.

Za Michalem Fedorem / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 5, č. 5 (1994), s. 393-394.

Historie Klementina

28. říjen a klementinská knihovna / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 17 (1998), s. 16-19.

Klementinská knihovna : bibliotheca semper viva : k 220. výročí zveřejnění : Bibliotheca semper viva [výstava]. Praha 1997 / Kateřina Hekrdlová, Zdeněk Franc ; přel. Lukáš Houdek. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1997 - 55 s. : obr. - Souběžný název a text v jazyce anglickém.

"Klementinum - můj osud" / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 22 (1996), s. 26.

Klementinum před dvěma sty lety / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 3 (1992), s. 12-13.

Machoňova přestavba Klementina / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 15/16 (1996), s. 37-38.

První ženy v Klementinu / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 20/21 (1995), s. 25-26.

Předjezuitské Klementinum / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 16 (1997), s. 16-21.
Sonda Antonína Spirka do fondu knihovny z roku 1884 / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 13 (1999), s. 14-15.

Wernerovo vyobrazení Klementina / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny v Praze. - Č. 1/2 (1995), s. 29-31.

Židovské kulturní osobnosti v pražské Univerzitní knihovně / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 2, č. 5 (1991), s. 305-307.

Recenze

Acta bibliothecalis et informatica / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 48, č. 11 (1996), s. 418-419.
Rec. na : Acta bibliothecalis et informatica. - Opava : Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědná fakulta, 1996. - 107 s.

Adresář členů SKIP / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 46, č. 6 (1994), s. 209.
Rec. na : Adresář členů SKIP. - Praha : SKIP, 1994.

Bratislavský seminář o Janu Emlerovi / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : knihovnická revue. - Roč. 6, č. 6 (1995), s. 229.
Rec. na : Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave. - Č. 3 (1992). - 55 s.

Dva slovenské sborníky / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 46, č. 6 (1994), s. 210-211.
Rec. na : Kniha '91-'92. - Martin : Matica slovenská, 1993. - 211 s.; Bibliografický zborník 1991. - Martin : Matica slovenská, 1993. - 251 s.

Informační dálnice a knihovny / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 47, č. 11 (1995), s. 432.
Rec. na : Informační dálnice a knihovny / Rudolf Vlasák . -  Praha : SKIP, 1995. - 82 s.

Katalogy Národní knihovny / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 46, č. 6 (1994), s. 209.
Rec. na : Přehled katalogů, kartoték a databází v Národní knihovně v Praze. - Praha : Národní knihovna v Praze, 1993. - 267 s., rejstř.

Kniha o knize / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna :  časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 1, č. 1 (1990), s. 54-55.
Rec. na : Česká kniha v proměnách staletí / Mirjam Bohatcová [aj.]. - Praha : Panorama, 1990. - 622 s.

Koordinačné združenia knižníc / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 45, č. 6 (1993), s. 212.
Rec. na : Kooperačné združenia knižníc : zborník mate-riálov zo seminára. - [s.l.] : Koordinačné centrum knižníc MS-SNK, 1993. - 41 s.

Městská knihovna v Praze / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 2, č. 3 (1991), s. 175.
Rec. na : Městská knihovna v Praze - 100 let služeb Pražanům / Jan Vávra. - Praha : Městská knihovna, 1990. - 32 s.

Městské knihovny na západě / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Č. 2 (1992), s. 65.
Rec. na : Veřejné knihovny ve velkých městech, jejich financování a řízení / zprac. K. Čadilová. - Praha : Národní knihovna, 1991. - 26 s.

Německé knihovnictví / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 47, č. 1 (1995), s. 37.
Rec. na : Bulletin SKIP // Zvl. č. Německé knihovnictví (1994), 20 s.

Nová publikace o stavu a výhledech německých knihoven : Bibliotheken '93 / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 3, zvl. č. Německé knihovnictví (1994), s. 14-15.
Rec. na : Bibliotheken '93 : Strukturen, Aufgaben, Positionen / Hans-Jürgen Kuhlmeyer ...[aj.]. - [s.l.] : Spolkové sdružení německých knihovnických svazů, 1994. - 182 s.

"Informační dálnice a knihovny" podruhé / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 49, č. 1 (1997), s. 33.
Rec. na : Informační dálnice a knihovny / Rudolf Vlasák. - Praha : SKIP, 1996.

Průvodce historií Národní knihovny ČR / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 49, č. 11/12 (1997), s. 400-401.
Rec. na : Průvodce historií Národní knihovny ČR. - Praha : Národní knihovna ČR, 1997. - 48 s.

Publikace o starých italských knihovnách / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 21, č. 2 (1992), s. 22-24.
Rec. na : Le biblioteche d' Italia / O. Giustini, M. Manodori, L. Pejretti ...[aj.]. - [s.l.] : Ministerio di cultura, 1990. - 160 s., 11 příl.

Užitečná příručka / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 48, č. 11 (1996), s. 415-416.
Rec. na : Příručka knihovníka / Ilona Nemeškalová ...[aj.]. - Ostrava : SVK, 1966. - 63 s., příl.

Veřejné knihovny hlavního města Prahy / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 48, č. 4 (1996), s. 151.
Rec. na : Historický vývoj sítě / Jan Vávra. - Praha : Městská knihovna, 1996. - 24 s.

Různé

Evropské společenství o půjčování nosičů  zvuku / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 45, č. 12 (1993), s. 400-401.

K poplatkům knihoven za půjčování nosičů zvuku / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 20, č. 4 (1991), s. 43-45.

K půjčování nosičů zvuku v knihovnách / Zdeněk Franc
In: Bulletin SKIP. - Roč. 2, č. 3 (1993), s. 1-6.

K půjčování nosičů zvuku v knihovnách / Zdeněk Franc
In: Národní knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 4, č. 5 (1993), s. 364-365.

Literární dílo Edvarda Beneše a Národní knihovna : dílo Edvarda Beneše [výstava]. Praha, 06.05.1996- 08.06.1996 / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 11/12 (1996), s. 24-25.

Nová koncepce parlamentní knihovny / Zdeněk Franc
In: Národní  knihovna : časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. - Roč. 2, č. 1 (1991), s. 19-20.

Publikace o knihovnických zákonech / Zdeněk Franc
In: Informace TÚK. - Roč. 20, č. 3 (1991), s. 33-35.

"Velcí Češi - velcí Evropané" : velcí Češi - velcí Evropané [cyklus historických přednášek]. Praha 1997 / Zdeněk Franc
In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. - Č. 15 (1997), s. 17-18.

Výstava "Dílo Edvarda Beneše" : dílo Edvarda Beneše [výstava]. Praha, 06.05.1996-08.06.1996 / Zdeněk Franc
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. - Roč. 48, č. 6 (1996), s. 206
 

zpět na obsah čísla - tlačítko