Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek a
zpět na obsah čísla - tlačítko
Rok 2001, č. 1, s. 66

Rešerše zpracované v odboru knihovnictví NK ČR ve 2. pololetí 2000 

Knowledge management (management znalostí, znalostní management)
Časové vymezení: 1999-2000
Počet záznamů: 88
Rešerše č. Kf 12/2000

Katalogy - konzervace, uchovávání a archivace
Časové vymezení: 1995-1998
Počet záznamů: 7
Rešerše č. Oe13/2000

Zámecké knihovny v Čechách a po Evropě
Časové vymezení:1983-2000
Počet záznamů: 145
Rešerše č. Ti 14/2000

Ochranné archivní krabice na knižní fondy
Časové vymezení: 1982-2000
Počet záznamů: 36
Rešerše č. Ol 15/2000

Katastrofy - povodně, požáry, zemětřesení a knihovny (konkrétní případy)
Časové vymezení : 1990-2000
Počet záznamů : 199
Rešerše č. Ol 16/2000
Internet, informační společnost, informatizace a demokracie
Časové vymezení : 1990-2000
Počet záznamů : 80
Rešerše č. Ife 17/2000

Dodávání, zpřístupňování a zprostředkování dokumentů (Document Delivery)
Časové vymezení : 1999-2000
Počet záznamů : 189
Rešerše č. Oba 18/2000

zpět na obsah čísla - tlačítko