Rok 1999, ročník 10, č. 4

Knoll, Adolf   
Problematika elektronických publikací  ... s. 173
[html formát]   [pdf formát]

Bratková, Eva 
Metadata jako nový nástroj pro komunikaci webovských informačních zdrojů  ...s. 178
[html formát]   [pdf formát]

Richter, Vít   
Návrh doporučení pro knihovnickou legislativu v Evropě. Předběžná verze  ...s. 196
[html formát]   [pdf formát]

 
Semináře, porady, mezinárodní styky
 

Bartůšek, Václav
Odborná konference Historické a vzácné fondy 16.-19. století v muzeích, knihovnách a archivech České republiky ... s. 200
[html formát]   [pdf formát]

Krčmařová, Gabriela
Seminář CASLIN ’99 ... s. 201
[html formát]   [pdf formát]

Výroční konference LIBER v Praze ... s. 201
[html formát]   [pdf formát]

 
Z činnosti hudebních knihoven – IAML
 

Hůlek, Julius
Z činnosti České národní skupiny IAML  ... s. 203
[html formát]   [pdf formát]

Hůlek, Julius
Monografie o J. K. Krumpholtzovi  ... s. 204
[html formát]   [pdf formát]

Paulová, Eva 

Kurz počítačové katalogizace hudební ikonografie  ... s. 205
[html formát]   [pdf formát]

 
Informace, kronika, recenze
 

Brožek, Aleš
Severočeský kraj v tisku na CD-ROM  ... s. 206
[html formát]   [pdf formát]

 

krátké zprávy ... s. 207
[html formát]   [pdf formát]

 

Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 209
[html formát]   [pdf formát]

 

Články v zahraničních odborných časopisech ... příloha
[pdf formát]