Národní knihovna. Knihovnická revue - obrázek

 

Rok 2001, č. 4, s. 309

Publishers´ International ISBN

Directory 2001/2002

Ani dvacet sedm let vydávání určitého titulu není dnes zárukou toho, že příští rok vyjde další svazek. Proto lze s povděkem uvítat, že se Mezinárodní agentuře ISBN ve spolupráci s mnichovským nakladatelem K. G. Saurem podařilo přes všechny finanční i výrobní obtíže vydat v září 2001 28. vydání mezinárodního adresáře vydavatelů (PIID).

Toto vydání obsahuje 539 446 adres vydavatelů z 216 zemí, tedy nejen ze zemí systému ISBN. Oproti loňskému roku je to nárůst o 8,1 %. Činných vydavatelů je 499 451, těch, kteří ukončili vydávání je 39 995. Rozsah adresáře je již tak obrovský (3 svazky o více než 3300 stranách formátu A4 tištěných ve čtyřech sloupcích drobným písmem), že úplné adresy jsou uváděny pouze v zeměpisné části (uspořádané abecedně podle zemí). Číselná část, uspořádaná podle identifikátorů ISBN, má pouze formu rejstříku. Vzhledem k tomu, že k tištěné verzi vychází stejná verze na CD-ROM, která umožňuje mnohostrannější vyhledávání (nejen podle identifikátorů ISBN, názvů a země působnosti, ale i podle kódu země, klíčového slova z názvu a standardního čísla adresy), lze tento “nedostatek” omluvit.

Velký přírůstek počtu vydavatelů lze mj. přičíst stále se zvyšujícímu počtu členů systému ISBN a tomu, že místní skupinové či národní agentury mají poměrně dokonalý přehled o “svých” vydavatelích a jsou schopny údaje o nich průběžně aktualizovat. Od posledního vydání vstoupily do systému ISBN Kosovo s identifikátorem 9951 a Republika srbská (v Bosně a Hercegovině) s identifikátorem 99938, takže celkový počet agentur ISBN dosáhl 161.

Některé agentury ISBN uvádějí v adresáři i vydavatele publikující ojediněle či jednorázově v rámci jejich tzv. sběrného identifikátoru, tj. “čísla” ISBN, pod nímž jsou uvedeni všichni vydavatelé, jejichž knihám bylo v rámci tohoto identifikátoru přiděleno jednotlivé číslo ISBN. Tito vydavatelé jsou zde ale uváděni bez adres. Zájemci o ně se musí obrátit na příslušnou agenturu ISBN (např. v případě Nizozemska je tímto sběrným identifikátorem ISBN 90-90... nebo 90-94...).

Vedle vlastního adresáře obsahuje PIID jako tradičně i úvod do systému ISBN (což je de facto zkrácená verze mezinárodní příručky uživatele systému ISBN) a návod, jak vyhledávat (vysvětlující mj. způsob řazení, nespecifická slova, která se při řazení neberou v úvahu jako Edition, Verlag, Vydavatelství, Wydawnictwo apod., zkratky a akronymy i tvorbu a funkci křížových odkazů). Uveden je i soupis skupinových identifikátorů, a to od největších 0 + 1 pro anglosaské země: Austrálii, Kanadu, Gibraltar, Irsko, Nový Zéland, Portoriko, Jižní Afriku, Svazijsko, Spojené království, Spojené státy a Zimbabwe, 2 pro země frankofonní: Belgii, Kanadu, Francii, Lucembursko a Švýcarsko a 3 pro německy mluvící země: Rakousko, Německo, Švýcarsko, až po ty nejmenší: Bhútán - 99936, Macao - 99937 a zmíněnou Republiku srbskou - 99938.

Jsou zde i adresy skupinových agentur (od Albánie po Zimbabwe), kódy zemí a přehled zemí nacházejících se v zeměpisné části.

Elektronická verze adresáře byla nainstalována do sítě Národní knihovny ČR, tištěná verze je k prezenčnímu nahlédnutí v oddělení mezinárodních agentur.

Národní agentura ISBN v ČR dostává obě verze PIID zdarma od Mezinárodní agentury ISBN výměnou za aktualizace údajů o českých vydavatelích.

Antonín Jeřábek
Národní knihovna ČR