Národní knihovna knihovnická revue - strip
Rok 2001, roč. 12, č. 4
 
Haavisto, Tuula
LICENCE A KNIHOVNY ... 239
[html formát]   [pdf formát]
Boháček, Martin  
LICENČNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM  ...s. 242
[html formát]   [pdf formát]
Boháček, Martin  
Druhé zasedání Steering Group CELIP  ...s. 266
[html formát]   [pdf formát]
Boháček, Martin 
Společné setkání představitelů knihoven a majitelů autorských práv v rámci projektu CELIP  ...s. 268
[html formát]   [pdf formát]
TE©UP - MEMORANDUM O SHODĚ 2001 ... s. 270
[html formát]   [pdf formát]
SMĚRNICE 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti  ... s. 273
[html formát]   [pdf formát]
Hartmanová, Dagmar 
Komentář ke Směrnici 2001/29/ES ... s. 283
[html formát]   [pdf formát]
Hugenholtz, Bernt  
Nové právo sdělování veřejnosti. Ovlivní knihovny?  ... s. 287
[html formát]   [pdf formát]
 
Dokumenty
 
Mezinárodní deklarace k odevzdávání elektronických dokumentů do konzervačního fondu  ... s.  289
[html formát]   [pdf formát]
Keystoneské principy ... s. 294
[html formát]   [pdf formát]
 
Z činnosti hudebních knihoven - IAML
 
Julius Hůlek
Výroční kongres IAML 2001  ... s. 296
[html formát]   [pdf formát]
Plenární zasedání České národní skupiny IAML 2001 a zprávy z pracovních skupin  ... s. 298
[html formát]   [pdf formát]
Mikuláš, Jiří
Tematický katalog díla hudebního skladatele Vinzenze Maschka (1755-1831) a “Maškov simpozij”  ... s. 301
[html formát]   [pdf formát]
 
Informace, recenze
 

Balíková, Marie  

Katalogizační politika: Aplikace Library of Congress Subject Headings System v Národní knihovně ČR  ... s. 303
[html formát]   [pdf formát]

Jeřábek,  Antonín
29. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN  ... s. 306
[html formát]   [pdf formát]

Krčmařová, Gabriela   

CS ONLINE 2001  ... s. 307
[html formát]   [pdf formát]

Jeřábek,  Antonín
Publishers´ International ISBN Directory 2001/2002  ... s. 309
[html formát]   [pdf formát]
 
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 310
[html formát]   [pdf formát]
 
Články v zahraničních odborných časopisech ... příloha
[pdf formát]