Obrázek - Logo Národní knihovna Knihovnická revue Obrázek - Logo Národní knihovna Knihovnická revue
 

obrázek Zpět na obsah čísla

 

Rok 2002, č. 4, s. 327

Rešerše zpracované v oddělení studijním a informačním odboru knihovnictví NK ČR v roce 2001-2002


 
2001
Historie knihtisku

Časové vymezení: 1990-1999
Počet záznamů: 374
Rešerše č. Xb 1/2001

XML Časové vymezení: 1997-2001
Počet záznamů: 173
Rešerše č. Abd 2/2001
CASLIN 1998-2001
Časové vymezení: 1998-2001
Počet záznamů: 86
Rešerše č. If 3/2001
Dr. Zdeněk Franc - bibliografie za léta 1997-2001
Časové vymezení: 1997-2001
Počet záznamů: 12
Rešerše č. Krb 4/2001
Podzemní skladiště, budovy a prostory knihoven
Časové vymezení: 1980-2000
Počet záznamů: 44
Rešerše č. Aaca 5/2001
Kritéria výběru a hodnocení automatizovaných knihovnických systémů
Časové vymezení: 1989-2001
Počet záznamů: 10
Rešerše č. Abda 6/2001
Subject gateways (tématické internetové portály)
Časové vymezení: 1999-2001
Počet záznamů: 50
Rešerše č. Ife 7/2001

Taxonomie jako možný přístup k tvorbě pořádací soustavy
Časové vymezení: 1998-2001
Počet záznamů: 41
Rešerše č. Id 8/2001
Klíčová slova jako nástroj třídění
Časové vymezení: 1998-2001
Počet záznamů: 147
Rešerše č. Of 9/2001
Informační problém a možnosti jeho řešení
Časové vymezení: 1998-2001
Počet záznamů: 83
Rešerše č. Id 10/2001
Hermeneutika v obsahové analýze
Časové vymezení: 1998-2001
Počet záznamů: 3
Rešerše č. Ie 11/2001
Britské a americké děti a studenti a vyhledávání informací na Internetu
Časové vymezení: 2001
Počet záznamů: 8
Rešerše č. Ife 12/2001
Knihovnická a informační výchova dětí a mládeže
Časové vymezení: 1985-2001
Počet záznamů: 27
Rešerše č. Sbc 13/2001
 

2002

Poradenství v oblasti projektování, vybavení
a architektury knihoven

Časové vymezení: 1990-2002
Počet záznamů: 81
Rešerše č. Aa 1/2002
Volný výběr
Časové vymezení: 1980-2002
Počet záznamů: 156
Rešerše č. Oj 2/2002

obrázek Zpět na obsah čísla