Rok 2002, roč. 13, č. 4
 
Stoklasová, Bohdana; Krbec, Pavel
Integrovaný přístup k informacím prostřednictvím Jednotné informační brány   ... s. 225
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
Smetanová,Dana; Středová, Alena; Svoboda, Martin; Šmilauer, Bohdan   
Portál STM ... s. 250
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
Byrum, John D.; přel. Celbová, Ludmila
Úloha národních bibliografií při Poskytování bibliografického přístupu ke vzdáleným elektronickým zdrojům: problémy a řešení  ... s. 262
[html formát]   [pdf formát]
Bratková, Eva
Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování  ... s. 268
[html formát]   [pdf formát]  [resumé]
Burgetová, Jarmila
IFLA a české knihovnictví ... s. 288
[html formát]   [pdf formát] [resumé]
 
Z činnosti hudebních knihoven - IAML
 
Hůlek, Julius
Co je a co znamená IAML  ... s. 295
[html formát]   [pdf formát]
Šimonová, Šimona
Další seminář hudebních knihoven  ... s. 298
[html formát]   [pdf formát]
Valtrová, Marie
PhDr. Mgr. Blanka Červinková  ... s. 299
[html formát]   [pdf formát]
 
Informace, recenze
 
Polišenský, Jiří
Povodně a knihovny  ... s. 301
[html formát]   [pdf formát]
Kindl, Daniel
Ingenta   ... s. 304
[html formát]   [pdf formát]
Streit, Vincenc
Podaří se vytvořit ERA?  ... s. 307
[html formát]   [pdf formát]
Hradilová, Jitka
Větší pozornost evropským informacím. Konference v Maastrichtu - 28. a 29. listopad 2002  ...  s. 311
[html formát]   [pdf formát]
Jeřábek, Antonín  
30. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN  ... s. 313
[html formát]   [pdf formát]
Jeřábek, Antonín
Publishers' international ISBN directory 2002/2003  ... s. 315
[html formát]   [pdf formát]
Bayer, Jan
27. zasedání ředitelů národních středisek ISSN v Záhřebu ... s. 315
[html formát]   [pdf formát]
 
Katalogizační politika
 
Balíková, Marie
Soubor geografických autorit - standard pro zápis geografických selekčních prvků  ... s. 317
[html formát]   [pdf formát]
Kletečková, Marie
Několik poznámek k Seznamu unifikovaných názvů pro liturgická díla latinských ritů katolické církve  ... s. 323
[html formát]   [pdf formát]
Kábrt, Jiří
Za doc. PhDr. Blahoslavem Kovářem DrSc. ... s. 326
[html formát]   [pdf formát]
Rešerše zpracované v oddělení studijním a informačním odboru knihovnictví NK ČR v roce 2001-2002  ...  s. 327
[html formát]   [pdf formát]
 
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 328
[html formát]   [pdf formát]